Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2019.12.29

 
Insikt 1) “Den synliga världen är måhända inget mer än en rationalisering av en man som för ett ögonblick vill finna frid, i ett försök att förfalska kunskapens faktum; att betrakta kunskap som ett mål som ännu inte uppnåtts.

Insikt 2) “Det är inte själva målet som är äventyret. Om målet hela tiden avlägsnar sig, är det resan dit som är själva äventyret“.

Nästan all text flyttad och gamla bloggen borttagen = CHECK ! Somliga månader endast i ett inlägg medan somliga månader blev det att diskutera oerhörda mängder, vilket resulterade i uppdelning av text i flera inlägg. En del länkar fick avlägsnas då blogg.se är oerhört restriktiv beträffande kvantitet länkar. En del bilder finns tillgängliga via Facebook (om Du som läsare vill se dem, så skicka inbjudan !)

Söndag 29/122019 bjuder på mestadels vila, och så startar jag med ett 10 h-pass på “rapporten“. Igår satt jag från kl. 1302:30 och gick igenom ett helt år med text, så nu ser det ut som att jag har skrivit en bok (vilket jag även skulle vilja; dock utan bilder !). Systembolaget ämnar jag besöka under tisdagen, då det under kvällen bjuds på “uppesittarkväll” med Bingolotto. Två dubbellotter inköpta !

Mina gamla essäer från Musikpsykologi A1 samt Musikpsykologi A2 finns även att finna i en bok författad av Professor Juslin (professor i Psykologi och Musikpsykologi vid Blåsenhus i Uppsala). Två 15 hp * 2-kurser lästa (30 hp) och efter min längtade Kandidatexamen i Förskollärare (Förskollärarutbildning vid Högskolan i Gävle, 210 hp), ämnar jag ta tag i B-kurserna.

Lite samlad material från essäerna som jag författade 2017 (Musikpsykologi A1) samt 2019 (Musikpsykologi A2) :

 

 

Cattells teorier kring personlighetsfaktorer är starkt förknippade med uppfattningen att personer med introvert personlighetsdrag är mer benägna att vara mer musikaliska (även andra uttrycksformer inom konst), medan personer med extroverta personlighetsdrag styr sina energier utåt mot andra människor. Personer med introverta personlighetsdrag tenderar att dels röra sig naturligt bort från socialt umgänge med människor, föredrar att bo i en personlig, inre värld av subjektiv erfarenhet.”

Musikpsykologi 1-0-1 : “för någon med relativ gehör, är det ändå enkelt att lyssna på musik där t.ex. sångaren inte sjunger “rent“, då hjärnan kompenserar detta genom att “fylla i luckorna“. För någon med absolut gehör är detta outhärdligt, då hjärnan inte klarar av att “kompensera” utan då hör man den “falska, verkliga tonen“, som i relation till de övriga instrumenten får musiken att låta “ur fas“. Detta var en grej som jag var fascinerad utav redan för 20 år sedan, då inom afrogenren kan man vara “relativ” i tonen, men ändå är det uthärdligt. Detta förklarar även varför många med absolut gehör väljer klassiskt musik framför afromusik, då inom klassiskt musik anses “renhet” vara av absolut värde, till motsats mot rytm, som är dominerande inom afrogenren.”

 
Insikt 3) Tänk på detta : om Du reser till det förflutna, blir DET förflutna din framtid. Ditt tidigare ”nu” blir det förflutna. Vilket nu inte kan ändras av din nya framtid (baserad på “Avengers – Endgame2019).
 
Insikt 4) “Endast när Du äter en citron, uppskattar Du vad socker är. Livet är en paradox. Men är det verkligen det ? Är motsägelserna i och omkring oss verkligen en form av dissonans, eller endast ett annat ord för “överenskommelse” på ett språk vi ännu inte upptäckt ? Ett språk vi ännu har att lära oss, ett språk vi har blivit berövade.
 
Vi lever i en felaktig värld, och det behöver inte vara så att Du kan vara akademiker och komma till denna insikt genom att läsa böcker. Du kan upptäcka den här nya rebellintelligensen genom att vakna upp i din egen avföring. Hur som helst kan Du inte förlora. Utan smuts kan det inte finnas visdom. Utan mörkret, inget ljus.
 
Vägen till framgång är asfalterad med förnedring. Ju tidigare Du accepterar det, desto lättare blir resan. Dualitet finns i allt. En fråga som jag borde fråga mig själv : “Är jag medvetet eller omedvetet aktiv eller passiv, i koalition just nu, med ett visst beteende som är avsedd att utgöra förödelse mot en själv eller en annan människa ?
 
En god fortsatt söndag tillägnar jag alla mina läsare. 
 
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan