Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.05.22

Då kör vi på… med ännu en COVID-19-inspirerad komposition :
Затем мы продолжаем … с еще одной композицией, вдохновленной COVID-19 :
En låt som jag spelade bas på och samtidigt sjöng 1997. Svenskspråkighet i dess höjd, även om låtskrivaren var nederländsk.
Песня, на которой я играл на басу и в то же время пел в 1997 году. Шведский язык в самом разгаре, хотя автор песен был голландский.

  

På tal om att inspirera elever och studenter : flera fall, ett av dem vid Pizzerian i Bråstorp i Motala. Ägaren från Jordanien som tackade mig och min kollega för att “ha kört med dem” och gjort uppgifterna svåra. Det är också tanken med min pedagogik : håll uppgifterna snäppet svårare hela tiden. Från flykting till pizzeria-ägare på några år. Och så erbjöd han gratis Coca-Cola varenda gång jag åt i hans restaurang.

En andra person från Syrien (då kriget var som värst !). Från flykting till högskoleutbildad kemist på några år. Vi läste samma Matematik B (som jag fortfarande inte behärskar med alla ekvationer !). Första orden inför läraren vid KomVux 2016 : “akta dig för den här snubben, han är grym på att lära ut !”. Träffar fortfarande gamla bekanta från Sfi-tiden 2015 i Motala. En del bodde grannar med mig och så skakar somliga hand med mig i affären och vid busshållsplatsen.

Vid en annan skola roddade jag tillsammans med två elever in alla instrument från musiksalen in i kafeterian. En av eleverna skulle tillsammans med oss lärare spela piano under julföreställningen. En av skolans starkaste killar kommer och erbjuder sin hand till denna elev – “Respekt !”.

Min brorson som får frågan om jag är släkt med honom. Gamla elever som fortfarande frågar samma faktum. Jag och lillebror är välkända inom punkkretsarna. Det duger åt mig ! Det viktiga är att dessa personer är mina vänner.

När man slutar ett arbete och en mamma kommer med en massa godis och blommor, samt egen termos och teckningar gjorda av barnet, som tack för att mamman får sova om nätterna. Barnet har fått leka så mycket att hen är trött, och min tanke var mest att socialisera barnet, inte att tvinga på hen Läroplanen för förskolan 18 : Socialisation på barnets egna villkor“.

Кстати, о вдохновляющих учениках и учениках : Несколько случаев, один из них в пиццерии в Bråstorp в Мотале. Владелец из Иордании, который поблагодарил меня и моего коллегу за «бег с ними» и усложнил задачу. Это также идея моей педагогики: держать задачи сложнее все время. От беженца до владельца пиццерии через несколько лет. И поэтому он предлагал бесплатную кока-колу каждый раз, когда я ел в его ресторане.

Второй человек из Сирии (когда война была в самом разгаре!). От беженца до колледжа получил образование химика за несколько лет. Мы читаем ту же математику B (которую я до сих пор не освоил со всеми уравнениями!). Первые слова учителю на KomVux 2016: «Осторожно, этот парень, он великолепен в обучении!». До сих пор встречаются старые знакомые из Sfi эпохи 2015 года в Мотале. Со мной жили некоторые соседи, а некоторые пожали мне руку в магазине и на автобусной остановке.

В другой школе вместе с двумя учениками я гребла все инструменты из музыкальной комнаты в столовую. Один из учеников вместе с нашими учителями играл на пианино во время рождественского представления. Приходит один из сильнейших ребят школы и протягивает руку этому ученику: «Уважай!»

Мой племянник, которого спрашивают, связан ли я с ним. Старые студенты, которые до сих пор спрашивают тот же факт. Я и маленький брат хорошо известны в панк-кругах. Это достаточно хорошо для меня ! Важно то, что эти люди – мои друзья.

Когда ты увольняешься с работы и мама приходит с большим количеством конфет и цветов, а также со своим собственным термосом и рисунками, сделанными ребенком, спасибо за то, что мама давала спать по ночам. Ребенку приходилось играть так много, что они устали, и моя идея была в основном социализировать ребенка, а не заставлять его учиться в дошкольной программе 18 : «Социализация на собственных условиях ребенка».

Suck ! Allt för att man har ett namn som säljer. Jag målar också, men jävlar spenderar jag mer pengar på att måla målningen. Att skryta om att jag har en känd syssling inom målerikonstens underbara värld fungerar icke heller. Heter man “Petri Torvinen” så säljer man inte !

Соси! Все потому, что у вас есть имя, которое продает. Я тоже рисую, но, черт возьми, я трачу больше денег на живопись. Хвастаться, что у меня есть известное занятие в прекрасном мире живописного искусства, тоже не получается. Ваше имя “Петри Торвинен” тогда вам не продают!

Programmet Svenska Brott” på TV3 visar hur snedvänd det svenska samhället är : hur blir man ”influencer” i detta land när man begår våldsbrott, skryter om sina brott ?! Varför betalar folk pengar till någon som notoriskt har begått våldsbrott och kvinnofridskränkning, hot och våld ?! Det spelar ingen roll oavsett kön, vem tycker att det ”där” ska kallas ”influencer” ?!

Программа «Шведское преступление» на ТВ3 показывает, насколько искажено шведское общество: как вы становитесь «влиятельным лицом» в этой стране, когда совершаете насильственные преступления, хвастаетесь своими преступлениями ?! Почему люди платят деньги тому, кто, как известно, совершил насильственные преступления и нарушения женщин, угрозы и насилие ?! Неважно, какого пола, кто думает, что «где» следует называть «влияющим» ?!

Shamrock Festival 1315 juli 2018 (Eggolsheim, Forchheim, Bayern i Tyskland) :

Фестиваль Shamrock 1315 июля 2018 года (Эггольсхайм, Форххайм, БаварияГермания):

Tvättstugan ska bli klar först. Därefter ett besök i Linköping för att bära hem ett kylskåp med varor. Kyl och frys står aldrig tomma vid Hjortstigen 4d i Borensberg. En God fortsatt dag till alla !
Прачечная должна быть готова в первую очередь. Затем посещение Линчепинга, чтобы отнести домой холодильник с товарами. Холодильник и морозильник никогда не бывают пустыми в Hjortstigen 4d в БоренсбергеВсем хорошего дня!

 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan