Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.05.23

Suomi : “Ystävä on ihminen jonka seurassa uskallat olla oma itsesi“- Frank Crane
Финляндия : “Друг – это человек, с которым ты смеешь быть собой” – Фрэнк Крейн

New Cross i London !

Så mycket minnen, som skicket på vandrarhemmet till alla personer från alla olika länder som jag och lillebror träffade på. Under dagarna kommer fler bilder från allt resande. Jag finns att hittas via YouTube framför scenen vid konserten.

https://www.youtube.com/results?search_query=the+dreadnoughts+new+cross

Так много воспоминаний, как состояние общежития для всех людей из разных стран, которые я и мой младший брат встретили. В течение дня больше фотографий приходят от всех путешественников. Меня можно найти через YouTube перед сценой на концерте.

Hela historien finner Ni här ! Tyvärr fick jag byta blogg då adressen slutade att fungera i januari. Så Ni som inte förstår det svenska språket får själva översätta, ty det är så mycket text :
Вы можете найти всю историю здесь! К сожалению, мне пришлось сменить блог, когда адрес перестал работать в январе. Так что вы, кто не понимает шведский язык, можете перевести сами, потому что текста так много:
Livet blir bra : nytt arbete, ekonomiskt bra ställt har man alltid haft men nu ansåg rektorn att jag var värd en rejäl lönehöjning. Min vän Frej spelar in ”Cruelty of Life” (sångversion). En engelsk sida tyckte om den instrumentala versionen. ”Äger” ett kontrakt med streamad musik som inte tagit sig någonstans. Förhoppningen är att kunna få ut sitt namn. Det är som med när man befinner sig ute och spelar = man betalar dyrt för bil och bensin, och spenderar hela dagar på roddning med sen natt-roddning. Hemma under morgonen med 500 kr i fickan. Uppdaterar info när saker och ting leder vidare ! Förhoppningen finns även om Jesper Ljungberg tar sig an ”Ballad” ?!

Жизнь хороша : Новая работа, материально обеспеченные люди всегда были, но теперь ректор чувствовал, что я стою значительного увеличения зарплаты. Мой друг Frej записывает «Жестокость жизни» (версия песни). Английской странице понравилась инструментальная версия. «Владеет» контрактом с потоковой музыкой, которая никуда не делась. Надежда состоит в том, чтобы иметь возможность вывести их имя. Это то же самое, что когда вы выходите и играете = вы дорого платите за машину и бензин, и целыми днями гребли с поздней ночью. Дома утром с 500 крон в кармане. Обновляет информацию по мере продвижения! Надежда также существует, если Йеспер Юнгберг примет «Балладу» ?!

Linköping 2020.05.22Линчёпинг 2020.05.22 :

En God fortsatt Dag tillägnar jag eder alle ! Ingen socialisering igår kväll ty bussarna åker dem tider de åker. Dock städade jag och tvättade kläder, samt att kylskåpet och frys har fyllts på (Linköping). Under helgen blir det nog ett besök i Motala. 0722 297 513 är numret om Ni vill SMSa/prata.
Добрый вечер я вам всем посвящаю! Никакой социализации прошлой ночью, потому что автобусы оставляют их, когда они уезжают. Однако я чистил и стирал одежду, и что холодильник и морозильник были снова заправлены (Линчёпинг). В выходные, вероятно, будет посещение Моталы. 0722 297 513 это номер, если вы хотите, чтобы текст / говорить.

Petris ryska” i ny latintappning – kommer inte ihåg melodin, tyvärr ! Istället lät det idag som en annan känd rysk melodi.

Petris Russian” в новом латинском винтаже – не помню мелодию, к сожалению! Вместо этого это звучало как другая известная русская мелодия сегодня.

https://www.youtube.com/watch?v=sQZX04wQZgg&feature=youtu.be

 

“a Norseman True and a Norseman Bold” (Petri’s Shanty) :

“скандинавский True и скандинавский Bold” (Трусики петри) :

En God fortsatt fin dag tillägnar jag eder alle !

Счастливого продолжения хорошего дня, который я посвящаю всем вам !

 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan