Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.05.24

Fascism påstår att ingenting är sant. Ditt dagliga liv är inte viktigt. Fakta som Du tror att Du förstår är inte viktigt. Allt som betyder någonting är “myten” – “myten” om en nation som sammansvetsar “myten” om det mystiska sambandet med ledaren.

När vi tänker på “post-sanning“, tror vi att det är något nytt. Vi tror att det är någonting som existerar i skolor. Vi tror att det är något irrelevant. Egentligen vad “post-sanning” bidrar till är att det banar vägen för ett regimskifte. Om vi ​​inte har tillgång till fakta, kan vi inte lita på varandra. Utan förtroende finns ingen lag. Utan lag finns ingen demokrati.

Så om Du direkt vill slita hjärtat ur demokrati – om Du direkt vill gå på det och döda den, går Du efter “fakta“, ty det är det moderna auktoriteter gör.

  • Steg ett: ljug för dig själv hela tiden.
  • Steg två: påstå att det är dina motståndare och journalister som ljuger.
  • Steg tre: Alla ser sig omkring frågandes : Vad är sanning ? – Det finns ingen sanning.
 

Därefter är motstånd omöjligt och spelet är över.

Фашизм утверждает, что ничего не верно. Ваша повседневная жизнь не важна. Факты, которые вы считаете понятными, не важны. Все, что имеет значение, – это «миф» – «миф» о нации, соединяющей «миф» о мистической связи с лидером.

Когда мы думаем о «пост-истине», мы думаем, что это что-то новое. Мы считаем, что есть что-то, что существует в школах. Мы думаем, что это что-то неуместное. Действительно, «пост-истине» способствует то, что она прокладывает путь к смене режима. Если у нас нет доступа к фактам, мы не можем доверять друг другу. Без доверия нет закона. Без закона нет демократии.

Поэтому, если вы хотите немедленно вырвать сердце из демократии – если вы хотите пойти прямо к ней и убить ее, вы идете за «фактами», потому что именно так поступают современные власти.

  • Шаг первый: лгать себе все время.
  • Шаг второй: заявите, что ваши оппоненты и журналисты лгут.
  • Шаг третий: все осматривают вопросы : «Что есть истина? – Истины нет».
 

Тогда сопротивление невозможно и игра окончена.

Jag lärde flammorna hur att dansa, jag berättade för bilarna hur att köra. Jag håller träden från att falla, jag visar fåglarna hur att flyga. Jag stannar upp tills ”tidigt” och berättar för solen när att resa sig. Jag är konungen av ingenting och jag vill ha tillbaks mitt liv.

Det kommer inte att dröja länge förrän jag börjar sätta världen i brand. Att tända en flamma i ditt hjärta, för att tända din vilja och önskan. Jag banade vägen till ditt hus; en lång och tyst gata. Men mitt imperium faller sönder i brutal fart.

Jag har ett meddelande förpackad i en sång : ju längre tid som passerar, ju mindre vill Du veta när Du har fel. Om Du har hamnat ingenstans, var inte rädd för att bli gammal. Allt runtomkring dig är ändock utom kontroll.

Я научил пламя танцевать, я рассказал машинам, как водить машину. Я удерживаю деревья от падения, я показываю птицам, как летать. Я не ложусь спать рано и говорю солнцу, когда вставать. Я король ничего, и я хочу вернуть свою жизнь.

Скоро я начну поджигать мир. Зажечь пламя в вашем сердце, зажечь вашу волю и желание. Я проложил путь к вашему дому; длинная и тихая улица. Но моя империя разваливается с брутальной скоростью.

У меня есть сообщение, заключенное в песню: чем дольше проходит время, тем меньше ты хочешь знать, когда ошибаешься. Если вам некуда, не бойтесь стареть. Тем не менее, все вокруг вас вне контроля.

En tanke som slog mig = ”hissmusik” ! Undrar om hissmusik säljer ?! Om jag skapar en ”softjazz”-version av melodin till ”Cruelty of Life” – och säljer vidare som ”hissmusik”. Jag undrar om man får betalt ?!

Мысль, которая поразила меня = “музыка лифта”! Хотите знать, продается ли музыка лифта? Если я создам «мягкую джазовую» версию мелодии для «Cruelty of Life» – а затем продаю ее как «музыка лифта». Интересно, тебе платят ?!

Melodin till ”Cruelty of Life” / Мелодия для “Жестокости жизни” :

Saturday… saturday, saturday !” Choklad som jag fick av en förälder som tack för att jag hjälpte till med hennes son / Шоколад я получил от родителя, который поблагодарил меня за помощь ее сыну. 

 
Thunderbolts and lightning… a very very frightening thing” ! Storm, hagel och åska … samtidigt ! Välkommen till Sverige / Буря, град и гром … одновременно! Добро пожаловать в Швецию!
  
Mitt liv i bilder : London 2327/052019Моя жизнь в картинках: Лондон 23-27/05-2019 :
 

… och så en ny bekant från Latvia som rekommenderade finskt SAUNA /… а затем новый знакомый из Латвии, который рекомендовал финскую сауну.

Sir Reg – Live L’Orient Linköping 07/122018 / Сэр Рег – Live L’Orient Linköping 07/12-2018

https://www.facebook.com/groups/2329632127103018/ 

Ibland vill man bara dansa av sig,… helt förståeligtИногда вы просто хотите танцевать сами … совершенно понятно !
Musik för söndagen (LP) / Музыка на воскресенье (LP) :
Ett besök i Motala för att betala av föräldrarnas räkningar. Allt handlar om Internet, så ja, Ni förstår vilket dilemma det bjuder på. Jag älskar 3D-bilderna, som Ni kanske har sett vid det här tillfället. En God fortsatt Dag önskar jag eder alla. Och kommentera gärna bilderna via Facebook eller bloggen; det uppskattas verkligen !
Посещение Моталы для оплаты счетов родителей. Все дело в Интернете, так что да, вы понимаете дилемму, которую он представляет. Я люблю 3D-изображения, которые вы, возможно, видели в это время. Я желаю вам всем счастливого дня. И не стесняйтесь комментировать фотографии через Facebook или блог; это действительно ценится !
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan