Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.05.28

Dagens blombilder / Сегодняшние цветочные картины :

Det blir dessvärre inte mer att tillägga för denna torsdag förutom att jag har en arbetsdag kvar – fredag 29/052020 kl. 07:3015:00. Därefter hem för att skriva examinationsuppgift 4. Under lördag ämnar jag städa från kl. 08 och därefter tvättstuga kl. 1217. Alla nya kläder måste tvättas. Under kvällstid blir det att författa tre stycken frågor i slutlig hemtentamen i kursen “Förskolans Värdegrund” (UKG535). Sedan blir jag klar med denna termin (förhoppningsvis !). Då är det att endast njuta av sommaren och allt arbete jag får utföra. Samt om Finaste Vackraste bestämmer sig beträffande erbjudande om en gratis resa från Odessa fredag 17/072020. Onsdag 15/072020 öppnar de Svenska gränserna.
К сожалению, больше нечего добавить к этому четвергу, за исключением того, что у меня остался один рабочий день – пятница 29/05-2020 в. 07:30-15:00 Затем домой, чтобы написать экзаменационное задание 4. В субботу я намерен убрать с 16 часов. 08, а затем стирка в. 12-17. Вся новая одежда должна быть выстирана. Вечером необходимо будет написать три вопроса на итоговом домашнем экзамене по курсу «Ценность дошкольного образования» (UKG535). Затем я заканчиваю этот семестр (надеюсь!). Тогда я наслаждаюсь летом и всей работой, которую мне приходится делать. А также Finest Most Beautiful принимает решение о предложении бесплатного путешествия из Одессы в пятницу 17/07-2020. Среда 15/07-2020 открывает шведские границы.
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan