Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.05.21

God Morgon och God Dag till alla. Någon som behöver prata idag så finns jag här, via chatt eller 0722 297 513. En Glad Kristihimmelsfärd für alle ! I Ukraina verkar denna “söndag” inträffa först på söndag.

Доброе утро и добрый день всем. Кто-то, кому нужно поговорить сегодня, поэтому я здесь, в чате или по телефону 0722 297 513. Радостное Кристианское Вознесение для всех ! В Украине это «воскресенье», похоже, происходит только в воскресенье. Fler bilder från “äventyren“.

Еще фотографии из “Приключения“. 

 

Sverige = bli Polis och hallick samtidigt ! Det positiva med allt som hänt utöver de timliga uppdateringarna om Corona är att nya sexlagen träder i kraft omedelbart.

Швеция = стать полицией и сутенером одновременно ! Положительным моментом во всем, что произошло в дополнение к ежечасным обновлениям в Corona, является то, что новый Закон о сексе вступает в силу немедленно.  Kära kollegor vid Högskolan i Gävle = Fysikexperiment ?! Denna variation hade definitivt varit roligare än det man gjorde utan brustabletten.

Уважаемые коллеги из университета Евле = Физический эксперимент ?! Этот вариант определенно был бы более увлекательным, чем тот, который делали без таблетки для груди.

Minnen : en trevlig första dag/natt i Forchheim (2 h från München med tåg). Stress pga bagaget, som lämnades kvar i Amsterdam. Men så nämnde en viss person att jag behöver nya kläder så…! Tyskar är oerhört vänliga – blir visad runt. Staden är som Piteå. Lägenhetshotell 1315 juli 2018 = 150.

Åkte buss till Festivalen med en ”kompis” med flickvän från Frankfurt. Mycket musik – missade halva Broom Bezzums – riktigt bra, som keltisk Simon & Garfunkelthe DreadnoughtsAndrew Hay, Marco Bieri samt gänget : topp 5 av 5. Ingen kraft batteri i mobil så ”missade” de sista 5 min av konserten (”Elizabeth”).

Ny vän från Balkan – samt trummis från the Dreadnoughts, ”the Stupid Swedish Bastard” (egentligen Schweizisk) – Marco Bieri, som skrev sin autograf på färg-LP samt tröja. Hem med ett par med taxi (5).

Cidern i Tyskland är mycket godare, ack så mycket starkare ! 4 per flas och så får man lägga pant för glaset, 3 som man får åter innan man går. Strudel, god tysk mat, samt kinesisk mat, men det är inte därför som jag kom hit, utan för att anamma den tyska kokkonsten.

Воспоминания: приятный первый день / ночь в Форхгайме (2 часа из Мюнхена на поезде). Стресс вызван багажом, который был оставлен в Амстердаме. Но потом один человек упомянул, что мне нужна новая одежда, так что …! Немцы очень дружелюбны – их показывают вокруг. Город похож на Питео. Апарт-отель 13-15 июля 2018 года = 150 евро.

Ездил автобусом на фестиваль с «другом» с девушкой из Франкфурта. Много музыки – пропустили половину Broom Bezzums – действительно хорошо, как Celtic Simon & Garfunkel. Дредноуты: Эндрю Хей, Марко Биери и банда: топ-5 из 5. Никакой аккумуляторной батареи в мобильном телефоне «пропустил» последние 5 минут концерта («Элизабет»).

Новый друг с Балкан – и барабанщик из дредноутов, «Глупый шведский ублюдок» (по-настоящему швейцарский) – Марко Биери, который написал свой автограф на цветном LP и свитере. Дом с парой на такси (5 евро).

Сидр в Германии намного вкуснее, хотя и намного крепче! 4 евро за бутылку, а затем вы должны положить на стакан залог, 3 евро, которые вы получите снова, прежде чем уйти. Штрудель, хорошая немецкая еда, а также китайская еда, но я здесь не для этого, а для того, чтобы принять немецкую кухню.
 

Du kan sälja musik via Internet. Det finns ingen större förhoppning att det säljer men det är bättre än ingenting. En ansökning är bättre än att inte alls försöka.

Вы можете продавать музыку через Интернет. Нет большой надежды, что он продает, но это лучше, чем ничего. Приложение лучше, чем вообще не пытаться.

Slutligen … tack Finaste Vackraste för morgonchatten. Jag finns här i mobil när Du vill prata. Idag “söndag” : besök i Motala (eventuellt). Äger ju gratis busskort, så varför inte ?! Imorgon fredag = städning, tvättstuga samt ett besök i Linköping för att hämta ut varor från matbutik. Idag ska jag skriva klart shoppinglistan.

Наконец-то … спасибо, самые красивые, самые красивые за утреннюю беседу. Я здесь на мобильном телефоне, когда вы хотите поговорить. Сегодня «воскресенье»: визит в Моталу (возможно). Собственный бесплатный билет на автобус, так почему бы и нет ?! Завтра в пятницу = уборка, стирка и посещение Линчепинга, чтобы забрать товары из продуктового магазина. Сегодня я напишу список покупок ясно.
En God fortsatt dag till alla ! Rörliga bilder från festivalen i Eggolsheim (ForchheimBayern i Tyskland 1315 juli 2018). Någonstans kan Ni observera mig längst fram vid scenen.
Всем хорошего дня ! Движущиеся изображения с фестиваля Eggolsheim (Форххайм, Бавария, Германия, 13-15 июля 2018). Где-то вы можете наблюдать за мной в передней части сцены.
 

2020.05.20

Bonehard in soft surrounding ! Onsdagen består av att försöka få ihop ekonomin. Som tröst kan tilläggas att solen lyser på för fullt i Borensberg. Själv står jag i, en vecka före med skoluppgifter (lämnade in Loggbok 3 igår tisdag). Det tog 6 h att skriva fyra sidor.
Твердый в мягком окружении ! Среда состоит из попыток собрать экономику вместе. В качестве комфорта можно добавить, что в Боренсберге слишком ярко светит солнце. Я сам за неделю до этого со школьными заданиями (вчера во вторник представил Бортовой журнал 3). Потребовалось 6 часов, чтобы написать четыре страницы.
Under fredag ska jag utnyttja Internet för allra första gången för att handla mat, då Östenssons-kortet slutade att fungera i september. Får jag bara min “superlön” med anställning i ett år (jag går åter igen ut på 10 veckors Praktik v. 11 – 2021; det allra sista innan C-uppsats; det sista stora arbetet !),… så har jag mitt på det torra. Vad händer nästa år ? Corona version 2.0 ?! Alla förlorar åter sina arbeten.
В пятницу я впервые воспользуюсь интернетом для покупки еды, когда в сентябре перестала работать карточка Остенссона. Если я получаю только «супер зарплату» с работой в течение одного года (я возвращаюсь снова через 10 недель Praktik v. 11 – 2021; самый последний перед C-тезисом; последняя большая работа!), … тогда у меня есть мой на сухой. Что будет в следующем году? Корона версия 2.0 ?! Каждый снова теряет работу.

StockholmTensta/Spånga och Gröna Lund (utanför i alla fall).

СтокгольмТенста / Спонга и Грена Лунд (все равно снаружи). 

Tillägnad alla som klagar på min familj :
Посвящается всем, кто жалуется на мою семью :
Dagens inspiration :
Сегодняшнее вдохновение :
 
/ Petri Torvinen
 

2020.05.19

Borensberg 2020.05.19 ! Sol ! –Соль !

Inspiration till “Höstfall” (som startades vid ungefär denna period) – en sång från Bulgarien som jag spelade med Romanijada.

Вдохновение для «Осени» (которая началась примерно в этот период) – песня из Болгарии, которую я сыграл с Romanijada.

Ett år sedan = Stockholm (samt hemkomst !) – Год назад = Стокгольм (и возвращение домой! )

Ett år sedan = väntanГод назад = жду !
Igår registrerade jag mig i bostadskön (på cirka 5 år) hos Linköpings kommun. Förhoppningen är stor. En vän fick bostad nästan omgående, men då hade han arbetat ett tag också. Idag må jag visserligen äga egen trädgård för damerna, vilket är väldigt unikt då jag har fått bo i billiga lägenheter där tapeter inte har hållit sig på väggar, eller så har någon färdblind (eller värre; alkoholist !) valt färgen på tapeterna. Denna lägenhet vid Hjortstigen 4d i Borensberg = min alldeles egna komposition ! Jag valde allting. Jag valde hur lägenheten skulle se ut. Att tapeterna är blomstriga och vita handlar om att jag bodde i en lägenhet med helt svarta tapeter och allting var svart.
Вчера я зарегистрировался в очереди на жилье (примерно через 5 лет) в муниципалитете Линчёпинга. Надежда велика. Друг почти сразу же получил дом, но потом он тоже некоторое время работал. Сегодня у меня может быть свой собственный сад для дам, который является уникальным, поскольку мне разрешено жить в дешевых квартирах, где обои не остались на стенах, или какой-то слепой (или, что еще хуже, алкоголик!) Выбрал цвет обоев. Эта квартира на Hjortstigen 4d в Боренсберге = моя собственная композиция ! Я выбрал все. Я выбрал, как будет выглядеть квартира. Факт, что обои цветут и белый, потому что я жил в квартире с полностью черными обоями, и все было черным.
Dagens uppgift : “Förskolans Värdegrund” (UKG535) Läslogg 3, och därefter kvarstår en uppgift samt hemtentamen och klart = 7,5 hp. Igår fick jag Godkänt på även den första Läsloggen på en ynka delpoäng.
Сегодняшнее задание: «Основа ценности дошкольного образования» (UKG535). Чтение журнала 3, а затем остается задание, домашний экзамен и готовность = 7,5 кредитов. Вчера я сдал даже первый журнал чтения плохого подпункта.
Cembalo någon ?! / Кто-нибудь клавесин ?!
Otroligt bra musik som har släppts på sistone ! / Невероятно хорошая музыка, которая была выпущена недавно!
 
 / Petri Torvinen

2020.05.18

Dagens känslaСегодняшнее чувство !

Utlandsreseförbud förlängs till 15 juli. 12 h reseavstånd från hemmet är rekommendation.

Международный запрет на поездки продлен до 15 июля. 1-2 часа пути из дома рекомендуется.

Brændstof til drengedrømme Топливо Мечты мальчика … Måndagen 25/052020 startas med en ny anställning. Arbetskontrakt signerat samt tystnadsplikt. Busskort för 30 dagar BorensbergLinköping inköpt (620 kr) via Östgötatrafiken.

Понедельник 25/05-2020 начинается с новой работы. Подписание трудовых договоров и обязанность соблюдения конфиденциальности. Билет на 30 дней в БорнсбергЛинчепинг приобретен (620 шведских крон) через Остгётатрафикен.

… och så även detta faktum (VFU-praktikи это тоже (практика VFU).

 
 
  
Idag träffade jag lillebror för första gången sedan evigheter. Tack för kaffet och sällskapet ! Och jag hoppas att även Du erbjuds dina möjligheter i livet.
Сегодня я впервые встретил своего младшего брата. Спасибо за кофе и компанию ! И я надеюсь, что вам тоже предложат свои возможности в жизни.
 
Mitt gamla bostadsområde vid Hertsön i LuleåTV12 (“fiskarna”). Bra minnen därifrån !
Мой старый жилой район в Херцоне в Лулео на ТВ12 («рыбаки»). Хорошие воспоминания оттуда !
Så det så ! Det jag och min kollega pratade om i Moment – Musik.
Так это выглядело! То, о чем я и мой коллега говорили в момент – музыка.
SoundcheckПроверка звука !
 
Congratulerar Stig Pedersen på ålderdomen (55 år). Du orkar verkligen fortfarande. Bild 2 från festivalen i Rejmyre i augusti 2017.
Поздравляет Стиг Педерсен с возрастом (55 лет). Вы действительно можете все еще. Фото 2 с фестиваля в Реймире в августе 2017 года.
 
/ Petri Torvinen

2020.05.17

Från Corona till Paolo Roberto’s torskande med rumänsk prostituerad… 2020 bjuder på mycket !

От короны до трески Паоло Роберто с румынской проституткой … 2020 предлагает много ! 

Tankar 1) Jag förstår varför kaffet hos Starbucks kallas “El Grande“, när det är bevisat att kaffe förebygger impotens.

Мысли 1) Я понимаю, почему кофе в Starbucks называется «El Grande», когда доказано, что кофе предотвращает импотенцию.

Tankar 2) Robotar och maskiner tar över så många jobb att det enbart är en tidsfråga innan jag går någonstans och får mitt namn felstavat i binärkod.

Мысли 2) Роботы и машины выполняют так много заданий, что это всего лишь вопрос времени, когда я пойду куда-нибудь и получу свое имя с ошибкой в ​​двоичном коде.

Squirrels in London (New Cross). Белки в Лондоне (Нью Кросс).

Elvis har lämnat byggnaden ! 2 år sedan på väg till Stockholm – konsert med Gogol Bordello vid Gröna Lund. Dock slutade kvällen och livet på ett helt annat sätt. Mitt nuvarande ex som jag nu bad om ursäkt för allting. Jag accepterade hennes svar. Förhoppning är att hon nu må kunna gå vidare i livet. Tack för de 1 1/2 åren.

Элвис покинул здание! 2 года назад по дороге в Стокгольм – концерт с Гоголем Борделло в Gröna Lund. Однако вечер и жизнь закончились совершенно по-другому. Мой нынешний бывший, что я теперь извинился за все. Я принял ее ответ. Надеюсь, что теперь она может двигаться дальше в жизни. Спасибо за полтора года. 

15 juni öppnas Sveriges gränser, verkar det som. Får se när svenskarna repar sig efter detta. Pubarna och krogarna verkar inte gå back direkt.

Jag saknar att resa, även om till Gävle. Jag saknar mina kollegor vid Högskolan i Gävle som jag idag mest sitter och skickar konstiga bilder med. Tror nog att många är icke roade av uppgifterna. En kurs kvarstår i vårtermin 2020 (7,5 hp).

Jag saknar att få arbeta, men nu ska även det bli ett faktum. Jag saknar att prata med folk, även om föräldrarna (Onni ja Leena Torvinen) har varit stora tröst. Lillebror SMSar ibland. Igår fick jag prata med lite vänner om musik och musikskapande.

Har min lilla utomhuspedagogiska aktivitet i Borensberg, samt trädgården, för att få ur mig aggression. Damerna ger mig mycket i familjeperspektiv. Får uppleva någon slags familjetillhörighet förutom storfamiljen i Motala.

Musik har jag åter börjat skapa efter Tuppenz : spendera hela dagar för att rigga och att därefter komma hem med 500 kr i fickan. Är det verkligen värt pengarna och tiden man lägger på detta ?!

Skulle ändå inte tacka nej till att få komponera även om det inte blir “hitlåtar“; problemet med den svenska musikscenen – låtar lyssnas inte eller uppmärksammas inte för den delen heller om det inte spelas upp i medier. Som att Karl-Heinz Stockhausen tänkte på att bli “kändis” (???).

+46 722 297 513 om Ni vill prata, eller Messenger-chatta.

Кажется, 15 июня открывается граница Швеции. Посмотрим, когда шведы отремонтируют себя после этого. Пабы и таверны, кажется, не возвращаются сразу же.

Я скучаю по путешествиям, хотя в Евле. Я скучаю по своим коллегам в университете Евле, с которым сегодня я в основном сижу и отправляю странные фотографии. Поверьте, что многие не удивлены данными. Курс будет продолжаться в весеннем семестре 2020 года (7,5 кредитов).

Мне не нужно работать, но теперь это тоже станет фактом. Я скучаю по общению с людьми, хотя родители (Onni ja Leena Torvinen) были очень утешительны. Маленький брат иногда текст. Вчера я поговорил с друзьями о музыке и создании музыки.

Проведи мою небольшую просветительскую работу на свежем воздухе в Боренсберге, а также в саду, чтобы избавить меня от агрессии. Дамы многое дают мне в семейной перспективе. Познакомьтесь с некоторой семейной близостью помимо большой семьи в Мотале.

Музыка, которую я снова начал создавать после Tuppenz: провожу целыми днями, а потом возвращаюсь домой с 500 кронами в кармане. Стоит ли тратить деньги и время на это ?!

Кажется, 15 июня открывается граница Швеции. Посмотрим, когда шведы отремонтируют себя после этого. Пабы и таверны, кажется, не возвращаются сразу же.

Я скучаю по путешествиям, хотя в Евле. Я скучаю по своим коллегам в университете Евле, с которым сегодня я в основном сижу и отправляю странные фотографии. Поверьте, что многие не удивлены данными. Курс будет продолжаться в весеннем семестре 2020 года (7,5 кредитов).

Мне не нужно работать, но теперь это тоже станет фактом. Я скучаю по общению с людьми, хотя родители (Onni ja Leena Torvinen) были очень утешительны. Маленький брат иногда текст. Вчера я поговорил с друзьями о музыке и создании музыки.

Проведи мою небольшую просветительскую работу на свежем воздухе в Боренсберге, а также в саду, чтобы избавить меня от агрессии. Дамы многое дают мне в семейной перспективе. Познакомьтесь с некоторой семейной близостью помимо большой семьи в Мотале.

Музыка, которую я снова начал создавать после Tuppenz: провожу целыми днями, а потом возвращаюсь домой с 500 кронами в кармане. Стоит ли тратить деньги и время на это ?!

Не отказался бы от сочинения, даже если нет «хитовых песен»; проблема со шведской музыкальной сценой – песни не слушаются и не замечаются, даже если они не воспроизводятся в СМИ. Как Карл-Хайнц Штокхаузен думает о том, чтобы стать «знаменитостью» (???).

+46 722 297 513, если вы хотите поговорить или общаться в мессенджере.

Jag misstänker att det var samma “vandrarhem” i Helsingfors som jag och lillebror besökte i december 2017. SAUNAn var högst märklig : en microvågsugn I bastun. En dusch som inte gick att stänga av. Djungeltrummor och apljud medan man satt i toaletten. Fågelkvittret var mycket mer rogivande än att få lyssna på djungeltrummor och apljud !

Jag kan tillägga ett hotell vid New Cross i sydöstra London (New Cross Inn) : blod på mattan när jag och lillebror anlände. Lampan som lossnade från taket. Städarna som snodde lillebrors choklad. En snubbe som skulle erbjuda oss nycklar under incheckning : “what the fuck you want ?

Я подозреваю, что это было то же самое общежитие в Хельсинки, которое я и мой младший брат посетили в декабре 2017 года. Сауны были очень странные: микроволновка в сауне. Душ, который нельзя было отключить. Джунгли барабаны и акустические звуки, сидя в туалете. Щебетание птиц было намного более успокаивающим, чем прослушивание барабанов в джунглях и звуков!

Я могу добавить отель в Нью Кроссе на юго-востоке Лондона (Нью Кросс Инн): кровь на ковре, когда я и мой младший брат прибыли. Лампа, которая сошла с потолка. Уборщики, которые превратили шоколад маленького брата. Парень, который предлагал нам ключи во время регистрации: “какого хрена ты хочешь?”

Kyligt så blommorna drar ihop sig. Under lördagen haglade det i Borensberg.

Круто, так что цветы сжимаются. В субботу град в Боренсберге.

  

Inlämning 2 i kursen Förskolans Värdegrund” (UKG535).

Представление 2 по курсу «Значение дошкольных ценностей» (UKG535)

Filmval ?! / Ловушка для кино ?!

 

Mitt egna lilla filmprojekt / Проект фильма Митт Эгна Лилла :
  
Ballad” : 1000 kr till den som vill spela in mitt arrangemang som jag ämnar skriva inom kort.
Баллада“: 1000 крон до дня сома, спрятано в перчатке, сом яг амнар скрива коротко.
Lugnet / спокойствие :
Dagens känsla / Даг Кэнсла :
 
/ Petri Torvinen

2020.05.16

Den universella reproduktionskonstanten varierar aldrig sina förhållanden oavsett vågdimensionen eller potentialansamlingen. Dimensioner av massförändringar men förhållandena och relationerna förändras aldrig.

Универсальная постоянная воспроизведения никогда не меняет своих условий независимо от размера волны или потенциального накопления. Размеры массы меняются, но отношения и отношения никогда не меняются.

Snart 20 år sedan studenten ! Вскоре 20 лет назад студент !Syssling Kalervo Palsa ! Чак Калерво Палса ! Farfar som jag aldrig träffade. Han dog i middagsbordet när farsan var 13 år.

Деда я никогда не встречал. Он умер за обеденным столом, когда его отцу было 13 лет. 

Kittilä under andra världskriget 19391945.
Киттиля во время Второй мировой войны 19391945.
Farsans konst !  
Отцовское искусство!
Morsans släkt – inväntar senaste versionen av boken, ty barnen blev bortglömda.
Мамина семья – жду последнюю версию книги, потому что дети были забыты.
 En rolig video från förra året :
Веселое видео с прошлого года :
Skolarbete medan det både lyser sol och haglar. En God fortsatt dag till alla mina vänner.

Школьная работа пока есть и солнце и град. Счастливого продолжения дня всем моим друзьям.

Tanken är så här. Skickar även den med elbas, som är originalet. Jag får inte igång mina fingrar. “Ballad” (Petri Torvinen, 2000/2015/2018/2019) – pianoversion (arrangerad, ej färdig på långa vägar !) Ty min misstanke är att Corona-viruset leder till att en stor grupp blivande förskollärare får vänta med sin utbildning, så borde jag väl ta tag i saken och verkligen öva på mitt “mästerverk“.

Идея такая. Также посылает его с электрическим басом, который является оригинальным. Я не могу начать свои пальцы. «Баллада» (Петри Торвинен, 2000/2015/2018/2019) – версия для фортепиано (аранжированная, не законченная на длинных дорогах !) Я подозреваю, что вирус Короны заставляет большую группу будущих учителей дошкольного образования ждать своего образования, поэтому Я, вероятно, должен разобраться с этим и действительно практиковать свой «шедевр».

https://youtu.be/6K_l2-9P8QY

Skriver ett arrangemang i noter också. Det blir andra saker med pianot när man är ytterst begränsad med flageoletter och 4 strängar.

Пишет аранжировку в заметках. Будут другие вещи с пианино, когда вы чрезвычайно ограничены флагелотами и 4 струнами.

 

/ Petri Torvinen

 

2020.05.15

Gårdagens inlägg; och ja, dagen bjöd på en massa godis och mycket mys. Ibland tre damer på mig.

Congratulerar Saga på dina 13 år (2020.05.14). Hittekatt, indränkt i koskit vid ett fält i Råneå. Mager och törstande efter beröring. Idag = min tjockis ! Inte en enda dag går utan att vi bråkar och har våra argument med varandra.

  

Ska se om Ni läsare finner skrattet. Jag och lillebror kvävdes nästan ihjäl av skratt !

Tand och Tand”. Vilket yrke ?

Tandläkare !

 
Arbetstillfällen i Linköping inom kort !
Bort från dumheter som ”Mötesplatsen”. För att heta så verkar folk mer angelägna att vara elaka gentemot varandra. En månad räckte med sådant svammel. Jag har bevisat mig tillräckligt för andra människor. Tack för allt stöd, Ni vackra❤️ Vi får ta en grillkväll någon vacker dag vid min balkong. Grill äger jag, både veganskt (som jag började äta igår !) samt kött som kan köpas i affären.
Naturen har sin gång“. Gillar inte att halka med ibland händer det !
Nattliga rytmer”11/8 (2+2+3+2+2).
Detta ska jag nog också hinne med så småninom – en reviderad version av “Chordizon” som jag aldrig hann spela in förutom med MIDI-pianot i MacÄpplet.
True … !
En God fortsatt fredag tillägnar jag till alla mina läsare, vart än Ni befinner er i landet. Personen i Falun kanske kan skicka en hälsning, så många Google-sökningar som har utförts.
 
 
/ Petri Torvinen

2020.05.14

Har en plan så listig, att Du kan fästa en svans på det och kalla det en vessla ! Förskollärare / Barnskötare = kl. 09:30 på måndag i Linköping. Får hoppas nu på det bästa !

och folk anser att jag är udda med mina resväskor (?!)

  
 Växter, växter och växter … !
Saga 13 år – 2020.05.14 = hittekatt från Råneå. Katter får ”mens” vid 1 1/2 års ålder, och hon hittades 2008 (”Pånyttfödelse”). Misstanken är födelseår 2007
Gårdagens promenad i Motala :
Förutom arbetstillfällen : arbeta med musik (eventuellt). Först ut = balkong ! Imorgon fredag = städning samt tvättstuga, därefter att bära min Cider till Motala och förhoppningsvis skippa blåmärken denna fredag.
 
Lite om “COVID-19” och “2020” : Cmb5///C°///D7b9///D7b9(b13)
A-del : Ddim///G#dim///Bdim///Fdim///
(B-del : G7b9///Db7b9///E7b9///Bb7b9///)
  
Snart är det ett år sedan “äventyret” med lillebror vid New Cross Inn i London. Så det ska jag skriva en liten notis om 23/052020. För nu får Ni nöja er med videos från konserten. Dessa talar för sig själva !
En God fortsatt fin solig dag tillägnar jag alla !
 
/ Petri Torvinen

Allt om mig som artist

Patrik Christian Isaksson, född 3 augusti 1972 i Essinge församling i Stockholm,[1] är en svensk sångare, låtskrivare, gitarrist och pianist inom pop.

Isaksson, som är uppvuxen i Stockholmsförorten Husby, slog igenom 1999 med låten “Du får göra som du vill”.

År 2006 ställde Isaksson upp i Melodifestivalen med bidraget “Faller du så faller jag”, som dock inte nådde finalen. År 2008 ställde han återigen upp i festivalen med bidraget “Under mitt tunna skinn”, som inte gick vidare från deltävlingen i Linköping. År 2016 deltog han tillsammans med Tommy Nilsson och Uno Svenningsson i Melodifestivalens andra deltävling. De kom på 7:e plats.

2020.05.13

En äldre bild från tiden som musiklärare – det var då jag bestämde mig för att gå vidare med annat i livet.
En hyllning till alla inom Vården : tack för ert hårda slit med att ta hand om alla sjuka i COVID-19. Själv sitter jag mestadels hemma och skämtar om saker och ting, och att skriva låtar om COVID-19. Jag tackar ödmjukt för era insatser !

(T)oker ?! (J)ump ?! (J)-rump ?! Gubben som ansåg att vi skulle dricka desinfektionsmedel.

Ännu ett projekt som jag aldrig blev klar med : “Chordizon“. Jag hamnade någonstans i “the phantom-zone” då jag inte fick ihop ackorden, vilket var den ursprungliga tanken med etyden. 

… och så var det detta med dejting och att faktiskt ta sig tid till att lära känna en person (i taget). 

Det är dags att gå hem när Du börjar likna ditt passfoto ! Saknar lite av gemenskapen under fredagarna (i Motala). Idag tänkte jag hämta mina kvarglömda Cider från fredagen och eventuellt ha egen liten sittning hemma. Under helgen ska jag fixa Litteraturuppgit 21,5 sidor, så vill icke supa alltför mycket.Gårdagens uppgift : rensa ogräs, fram till att det började spöregna.

True true… trummisar tar sig verkligen tid. Tacka vet jag “call and response“… då får alla vara med !

En God fortsatt fin Dag tillägnar jag eder alla !
Förhoppningsvis … !
 
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan