Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.06.23

Egentligen borde man ha mask på arbetet / На самом деле, вы должны носить маску на работе !

Jag har en konstnärs ögon och skickliga musikeröron, och jag är tyst – på sju språk.
Jag har hela min familjs rädsla, som bor inombords, som fyller din hud; någon annans minne.
Hur kommer det sig att jag aldrig hör vad jag vill höra ?!
Hur kommer det sig att jag aldrig ser vad jag vill se ?!

Valet är litet om det alls finns ett val. Jag håller fast som om jag kommer att falla.
Nu vet jag hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

När såren börjar läka oavsett om man vill att de ska eller inte. Ett tag väl tillbringat, och den tid som spenderas fortsätter.
Gör en hängiven och bosätt dig som en fågel – förlåt och försök att inte skada.
Tag icke ditt skräp var som helst men ut, innan valpen i ditt hjärta blir en hund i ditt sinne.

Det slickar min hjärna, suger ut allt förstånd.
Det kommer att koka mitt huvud med locket på ordentligt.
Nu vet Du hur det känns att vara trasig och vild; att piskas runt.

Med tomma ögon; tomt, som två våta stenar; på jakt efter ett hem; på jakt efter en själ.
Slå mig in på familjenätverket; lär dig hur det fungerar … att vara fri.

Rädsla knackar på din hud. Bara för att se om någon själ finns inombords. Böjer dig, bryter ned dig.

У меня глаза художника и уши опытного музыканта, и я молчу – на семи языках.
У меня весь страх перед моей семьей, которая живет внутри, которая наполняет вашу кожу; чужая память.
Почему я никогда не слышу то, что хочу услышать ?!
Почему я никогда не вижу то, что хочу видеть ?!

Выбор невелик, если есть выбор вообще. Я держусь, как будто собираюсь упасть.
Теперь я знаю, каково это быть разбитым и диким; быть обернутым вокруг.

Когда раны начинают заживать, хотите ли вы их или нет. Время хорошо проведено, а время продолжается.
Сделай молитву и примирись как птица – извини и постарайся не навредить.
Не выносите мусор никуда, кроме как до того, как щенок в вашем сердце станет собакой в ​​вашем уме.

Это облизывает мой мозг, высасывает все чувства.
Это вскипятит мою голову с крышкой должным образом.
Теперь вы знаете, каково это быть разбитым и диким; быть обернутым вокруг.

С пустыми глазами; сюжет, как два мокрых камня; в поисках дома; в поисках души.
Включите меня в семейную сеть; узнать, как это работает … чтобы быть свободным.

Страх стучит по твоей коже. Просто чтобы увидеть, есть ли какая-нибудь душа внутри. Сгибает тебя, ломает тебя.

Finskt reseprogram om Kiev och Tjernobyl. Nästa veckas avsnitt behandlar Odessa. / Финская туристическая программа по Киеву и Чернобылю. Раздел следующей недели посвящен Одессе :

https://www.tv.nu/p/1JNunO-Q-5siq?fbclid=IwAR3gnc2VABIG5ERCCanJz63POkUYl8ubmtqKBiyGxVBesCKHbPB-ESSb2y4

En annan bra serie som jag såg i dess helhet är Peter Stormare‘s dokument om runstenen i Kensington : “the American Runestone”. Intressant är dock hur långt “Norsemän” reste. Viking är mer eller mindre en förolämpning. De ville själva kallas “norse“.

Еще одна замечательная серия, которую я увидел в полном объеме, – это документ Питера Стормаре о руническом камне в Кенсингтоне«Американский рунный камень». Интересно, однако, как далеко “Norsemän” путешествовал. Викинг – это более или менее оскорбление. Сами они хотели, чтобы их называли “норвежцами“.

 
Intressant är det med min fars släktforskning. Min farfars farfar var en man vid namn Bildas, som gifte sig med en nordfinländsk kvinna och stannade kvar i (nordsamiska) : Gihttel eller Kittilä (Sápmi-land under 1800-talet). På grund av den ökande finska nationalismen fick han köpa sig ett nytt namn … Torvinen (namn på en gård).

Это интересно с генеалогией моего отца. Дед моего деда был человеком по имени Бильдас, который женился на северной финской женщине и остался в (северные саамы): Гихттель или Киттиля (страна саамов в 19 веке). Из-за растущего финского национализма ему пришлось купить новый имя … Торвинен (название фермы).

En av mina viktigaste och större idoler : Nicholas Smyth i the Dreadnoughts skrev denna fina hyllning till mig … / Один из моих самых важных и великих кумиров: Николас Смит в Дредноутах написал эту прекрасную дань мне …

 
Idag tog jag anti-kroppstestet för COVID-19; för att veta. Kan även vara bra att veta om man har god immunitet / Сегодня я прошел тест на антитела к телу COVID-19; знать. Также может быть полезно узнать, есть ли у вас хороший иммунитет.Mina föräldrar ska jag boka tid åt vid ICA Maxi vid Bråstorp i Motala. Det blir billigare då de företagen dyker upp med tvådagarsbesök än att boka tid hos Vårdcentralen. Allt var över på några sekunder. Vilket anti-klimax : jag förväntade mig mer äventyr med nålen, som i Luleå 2010 då jag tog ett allergitest (pizza). Provet visade dock på inga allergier, men ändå får jag kraftiga utslag av… pizza. Den praktiserande sköterskan höll på att spräcka en ven tills ordinarie såg detta och nämnde hur nålen ska gå längs huden, inte rakt upp och ned.

Det enda jag fick säga till om var att jag hade fått kl. 12-tiden. Den tiden som provtagningen stängde. kl. 12:06 stod jag utanför vid Busshållsplatsen vid Brigadgatan 26 i Linköping. Jag beslöt mig för att handla mat och att mest åka runt i staden. 

Мои родители будут бронировать время в ICA Maxi в Bråstorp в Мотале. Когда эти компании появятся с двухдневными визитами, будет дешевле, чем забронировать время в Медицинском центре. Все было кончено в секундах. Какой анти-кульминационный момент: я ожидал большего приключения с иглой, как в Luleå 2010, когда я проходил тест на аллергию (пицца). Тест, однако, не выявил аллергии, но все же я получаю сильные результаты от … пиццы. Практикующая медсестра ломала вену до тех пор, пока обычные не увидели это, и не упомянула, как игла должна идти вдоль кожи, а не прямо вверх и вниз.

Единственное, что я должен был сказать об этом, – это то, что я получил.12 времени. Время закрытия выборки. кл. 12:06 Я стоял снаружи на автобусной остановке в Бригадгатане 26 в Линчепинге. Я решил ходить по магазинам за едой и в основном ходить по городу.

Det enda ”negativa” med halsbränna är att man blir så beroende av ”Fisherman’s Friend”Единственный «минус» с изжогой – это то, что вы так зависимы от «друга рыбака».Frisk,… nyrakad… arbete imorgon onsdag. Komplettering uppgift Hemtentamen 2:2 i kursen “Förskolans Värdegrund” (UKG535) inskickad. Studenterna kan få sina betyg redan under veckan. Och så slapp jag betala böter hos Östgötatrafiken (1565 kr), då jag kunde visa upp giltig Mecenat-kort. Och så Voucher-kod hos Turkish Airlines. Hela torsdag och fredag var rent onödiga dagar rent ekonomiskt när jag ändå får tillbaks alla pengar. Helt märkliga situationer. Till Odessa lär det bli resande under andra omständigheter och dagar, eventuellt i december eller i januari då jag fyller hela 40 år.

Свежая, … свежая нарезанная … работа завтра в среду. Задание для завершения Представлен домашний экзамен 2:2 в курсе «Ценность дошкольного образования» (UKG535). Студенты могут получить свои оценки уже в течение недели. И тогда мне не пришлось платить штраф в Östgötatrafiken (1565 шведских крон), когда я смог показать действительную карту Mecenat. А затем код ваучера в турецких авиалиниях. Весь четверг и пятница были чисто ненужными днями, чисто финансовыми, когда я все еще вернул все деньги. Довольно странные ситуации. В Одессу он будет путешествовать при других обстоятельствах и днях, возможно, в декабре или в январе, когда мне исполнится 40 лет.Sanning … / Правда … !

 

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan