Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.12.31

Städdag samt tvättstuga kl. 0915. BingoLotto ikväll ! Gårdagens sångskapande; Finaste Vackraste i Lettland har lyssnat på både sången (enbart sången) samt helheten (utan piano; som ska skapas under dagarna som kommer). Jag tackar ödmjukast Finaste Vackraste i Lettland för allt utomordentligt stöd som Du erbjuder mig i den skapande verksamheten som i livet !
Tīrīšanas diena un veļas mazgātava plkst 0915. BingoLotto šovakar ! Vakardienas dziesmu sacerēšana; Labākais Smukākais Latvijā ir klausījies gan dziesmu (tikai dziesmu), gan visu (bez klavierēm; tiks izveidots nākamajās dienās). Es pazemīgi pateicos Latvijas skaistākajam par visu ārkārtas atbalstu, ko jūs man piedāvājat radošajās aktivitātēs tāpat kā dzīvē !
Your song : it needs more egg” !Vad tycks ? Har arbetat idag och pianodel ska arrangeras/bearbetas under nyårshelgen. Har ingen tillgång till iMovie längre ty jag icke har råd att betala för mer Gigabytes/Terabytes i datorn, så här kör vi den snåla versionen (inspelning via mobilkamera).
Både “Cruelty of Life” och “Soulballad” (åtminstone sekunderna av det), blev uppskattade i … Nederländerna. Lillebror samt Finaste Vackraste i Lettland älskade nya versionen av “Cruelty of Life“, med sång/text. Skickar en ny version av “Soulballad” under kvällen (måste få texten av fungera med ackordsmelodin), och ett blogginlägg imorgon om detta.
Ko tu domā ? Strādājis šodien, un Jaungada nedēļas nogalē tiks aranžēta / apstrādāta klavieru partija. Jums vairs nav piekļuves iMovie, jo es nevaru atļauties maksāt par vairāk Gigabaitu/ Terabaitu datorā, tāpēc šeit mēs palaižam skopo versiju (ierakstīšana, izmantojot mobilo kameru).
Gan “Dzīves nežēlība“, gan “Soulballad” (vismaz tās sekundes) tika novērtētas … Nīderlandē. Mazais brālis un Labākais Smukākais Latvijā mīlēja “Dzīves nežēlības” jauno versiju ar dziesmu/vārdiem. Vakara gaitā nosūtīs jaunu versiju “Soulballad” (jāsaņem dziesmu vārdi, lai tie darbotos ar akordu melodiju), un rīt par to bloga ieraksts.
Att mixa låten (“Cruelty of Life“) tog en hel kväll. Vem visste att man var så otajt på percussion att “stjärnan” ibland hamnade långt före och långt efter taktslaget ?! Ändock låter det bra i en människas öron; “hjärnan kompenserar“, ungefär som vid en bristande “falsk ton“. Dock ser ett datorprogram hur man egentligen spelar.
Sången fick vara lite flyktig ty kreativitet ska man icke hämma. Mitt gitarrspel var lite otajt vid svårare byten, men så fyllde trummorna och percussion “tomhålen” så att det upplevs som att jag ändock kommer helt rätt. Allt handlar om hur att manipulera örat. Ungefär som hur att få Dur-tonalitet att låta som Moll-tonalitet (Cruelty of Life” – pre-chorus som slutar med ackordet G7sus. Nästa ackord,… refräng ….) :
Dziesmas sajaukšana (“Dzīves nežēlība“) ilga visu nakti. Kurš zināja, ka esi tik nesakopts sitaminstrumentos, ka “zvaigzne” dažkārt nokļuva ilgi pirms un ilgi pēc sitiena? Tomēr tas labi izklausās cilvēka ausīs; “smadzenes kompensē“, līdzīgi kā “viltus toņa” trūkums. Tomēr datorprogramma redz, kā patiesībā spēlēt.
Dziesmai bija jābūt nedaudz īslaicīgai, jo nevajadzētu kavēt radošumu. Mana ģitārspēle bija mazliet nesakopta grūtākām izmaiņām, taču tad bungas un sitamie instrumenti aizpildīja “tukšās bedres”, tā ka liekas, ka es tomēr to pareizi saprotu. Tas viss ir par to, kā manipulēt ar ausu. Līdzīgi kā likt galvenajai tonalitātei izklausīties kā mazajai taustiņai (“Dzīves nežēlība” – pirmskoris, kas beidzas ar akordu G7sus. Nākamais akords, … koris ….) :
 • Ab, Bb7, Cm7, Cm7/Bb
 • Ab, Bb7, G7, G7

Cruelty of Life” (Petri Torvinen)


Jerk-around“-version : just for the fun of it ! Avlägnar man “övertoner” (en ton består av tre partialtoner/deltoner), så får man en djup röst utan mycket klang. Låter ändå bra, tycker jag personligen. Var enbart tvungen för att orka med allt grovarbete.

Paraut apkārt“-versija : tikai prieka pēc ! Noņem “harmonikas” (viens tonis sastāv no trim daļējiem toņiem/daļējiem toņiem), jūs saņemat dziļu balsi bez daudz tembra. Izklausās tik un tā labi, es personīgi domāju. Tikai nācās tikt galā ar visu smago darbu.

”I’ll be home by eight. If I’m not working late. I’ll be gone by ten. And never come home again”.
Jag har lite äldre skräp liggandes i diktväg. Jag började skriva texter redan 1991/1992, i en ålder av 1011 år. Dessförrinnan hade jag skrivit en artikel i Motala Tidning gällande önskemål om att låta mina föräldrar komma hem tidigare från arbetet så att man kunde få umgås lite med föräldrar. Detta var då jag gick 4de året i grundskolan vid Charlottenborgskolan. Då var jag 1011 år gammal. Många trodde att det var mina föräldrar som hade skrivit artikeln. Idag ser man inte på “utvecklingsteorierna” på lika sätt. Ett barn på 1011 år skulle icke intressera sig för socialismens grundvärderingar om rättvisa arbetstider. Idag gäller dock “en relationell syn” på barnens utveckling, ergo att varenda barn utvecklas i sin egna takt, oberoende av ålder.
Man dzejas ceļā guļ nedaudz vecāki atkritumi. Es sāku rakstīt tekstus jau 1991./1992. Gadā, 1011 gadu vecumā. Pirms tam es biju uzrakstījis Motala Tidning rakstu par lūgumu ļaut vecākiem atgriezties mājās ātrāk no darba, lai jūs varētu kādu laiku pavadīt kopā ar vecākiem. Tas bija tad, kad es devos uz Charlottenborgskolan pamatskolas 4. kursu. Man toreiz bija 1011 gadi. Daudzi domāja, ka mani vecāki ir uzrakstījuši rakstu. Mūsdienās uz “attīstības teorijām” netiek skatīts vienādi. 1011 gadus vecu bērnu neinteresētu sociālisma pamatvērtības par taisnīgu darba laiku. Tomēr mūsdienās ir spēkā bērnu “relāciju skats“, ergo, ka katrs bērns attīstās savā tempā neatkarīgi no vecuma.
Några av mina dikter är publicerade via SVT Nyheter / Daži no maniem dzejoļiem tiek publicēti, izmantojot SVT News :
I’ll be home by eight. If I’m not working late
Om föräldrarnas arbetsvillkor under “det glada –90-talet / Par vecāku darba apstākļiem “laimīgo 90. gadu laikā“.
I’ll be gone by ten. And never come home again
I relation till dagens situation – själv vill jag endast försvinna, och försvinna för gott. Aldrig blicka tillbaks. Så som läget ser ut idag, så skäms jag så pass över min ekonomiska situation att jag undviker allt och alla. Jag skriver låtar, jag komponerar… allt för att mitt liv ska bli bättre, att morgonen och dagarna är värda att upplevas.
Attiecībā uz šodienas situāciju – es pats vēlos tikai pazust, un pazust uz visiem laikiem. Nekad neatskatīties. Tā kā šodien izskatās situācija, man ir tik liels kauns par savu finansiālo situāciju, ka es izvairos no visa un visiem. Es rakstu dziesmas, es komponē … visu, lai padarītu manu dzīvi labāku, ka ir vērts piedzīvot rītus un dienas.
Gamla minnen diskuterade jag med en kollega från Institutionen för musik och medier, Bland annat om Menuetten/MInuet som vi skrev under utbildningen. Dock har jag inte kvar min ty den enbart fanns tillgänglig som MIDI-version (datorprogram). Det kan vara en framtida komposition. Jag har ju spelat J.S. Bach‘s “Minuet” på en elbas… naken. Fler versioner i diverse stuk av “Minuetten” finns tillgängliga via YouTube.
Es pārrunāju vecās atmiņas ar kolēģi no Mūzikas un mediju katedras, tostarp par Menuet/MInuet, ko mēs rakstījām izglītības laikā. Tomēr manis vairs nav, jo tas bija pieejams tikai kā MIDI versija (datorprogramma). Tas var būt nākotnes sastāvs. Esmu spēlējis J.S. BachMenuets” uz elektriskā basa … pliks. Citas versijas dažādos “Minuetten” gabalos ir pieejamas vietnē YouTube.
 
Enkelt : ALLAVienkārši: VISI !Två år sedan arbetade jag med denna fina melodi “Choises” / Pirms diviem gadiem es strādāju ar šo jauko melodiju “Choises” :
 

 

 
Musikskapande, mys med damerna samt Bingolotto.  En God fortsatt sista 2020 tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt till Finaste Vackraste i Lettland. Tack för telefonsamtalet idag. Du är en vacker själ
Mūzikas radīšana, mājīgums ar dāmām un Bingolotto. Labs turpinājums pagājušajā 2020. gadā es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem, it īpaši Labākais Smukākais Latvijā. Paldies par telefona zvanu šodien. Tu esi skaista dvēsele !
Bra dokument utifrån ryssarnas perspektiv under “Vinterkriget” 1939-1940Labi dokumenti arī no krievu viedokļa “Ziemas kara” laikā 1939.-1940.
 
 
/ Petri Torvinen

2020.12.30

Undrar om inte huvuden kapades då porträttet målades : “Inavlad kung var döv, impotent och bisarr” / Interesanti, vai portreta apgleznošanas laikā galvas nav sagrieztas :Iekšējais karalis bija kurls, impotents un dīvains.Häftiga diskussioner över ett D# och ett Eb. Samma ton, fast icke ! Det beror dels på tonart, och intonation. I vissa ackord är D# (B-dur) “högre stämt” än ett Eb i till exempel ett Cm. Jag rekommenderar att stämma gitarr, piano, bas etc. “relativt“, så kan man spela i olika tonarter. Även om man stämmer via en stämapparat, lär det höras “falskt” när man byter mellan ackorden DA7.
Allt är relativt“, det vill säga : i musik finns det inga “rätt” och “fel“.
Själv spenderade jag lektioner på att sjunga “rätt” mellan tonerna D# och Eb. Allt handlar om inställning. Själv ville jag endast sjunga igenom låtar. I Blues till exempel har man alltid blåa toner” (kvartstoner) dvs. toner som må låta “falskt“, men som ger den extra kicken och får det att låta intressant. Och det var därför jag 1999 plockade bort bandstavarna ur elbasen, för att kunna “sjunga” på och med min elbas.
Sīvas diskusijas par D# un Eb. Tas pats tonis, bet ne ! Tas daļēji ir atkarīgs no atslēgas un intonācijas. Dažos akordos D# (B-dur) ir “augstāk noregulēts” nekā Eb, piemēram, Cm. Es iesaku “samērā” noskaņot ģitāru, klavieres, basu utt., Lai jūs varētu spēlēt dažādos taustiņos. Pat ja jūs noskaņojat, izmantojot skaņotāju, pārslēdzoties starp akordiem DA7, tas izklausās “nepatiesi“.
Viss ir relatīvs“, tas ir : mūzikā nav “pareizo” un “nepareizo“.
Es pats pavadīju nodarbības, lai dziedātu “pareizi” starp notīm D# un Eb. Tas viss attiecas uz attieksmi. Personīgi es gribēju dziedāt tikai caur dziesmām. Piemēram, Blues jums vienmēr ir “zilie toņi” (ceturtdaļu toņi), ti. toņi, kas var izklausīties “viltoti“, bet kas dod papildu sitienu un padara to interesantu. Un tāpēc 1999. gadā es noņēmu lentes stieņus no elektriskā basa, lai varētu “dziedāt” un ar savu elektrisko basu.Tänkvärt : ett viktigt underskattat yrke ! Själv vill jag slutföra Förskollärarutbildningen. Det kvarstår 75 hp (jag äger 135 hp av 210 hp = ergo kvarstår blott 35,7142857 % av Förskollärarutbildningen). Pragmatikern säger dock : ”Du behöver pengar !” I förrgår skickade jag in arbetsansökan till de mail-adresser som min kollega vid Högskolan i Gävle gav mig. Och igår fick jag ett arbetskontrakt som vikarie i ytterligare 3 månader. Har icke signerat detta. Ska jag signera något arbetskontrakt, måste man ju bli erbjuden arbetstillfällen !
Pārdomāts : svarīga nenovērtēta profesija ! Es pats vēlos pabeigt pirmsskolas skolotāju izglītību. Ir palikuši 75 kredītpunkti (man pieder 135 kredītpunkti no 210 kredītpunktiem = ergo no pirmsskolas skolotāju izglītības ir palikuši tikai 35,7142857 %). Tomēr pragmatiķis saka: “Jums vajag naudu !” Aizvakar es nosūtīju darba pieteikumu uz e-pasta adresēm, kuras man iedeva kolēģis no Gävle universitātes. Un vakar es saņēmu darba līgumu kā aizstājēju vēl uz 3 mēnešiem. Neesat to parakstījis. Vai man jāparaksta darba līgums, jums jāpiedāvā darbs !
Neskatoties uz gadu svinībām un iniciatīvām, pamatskolā kopumā trūkst 23 000 skolotāju. Tajā pašā laikā katrs otrais bezkvalifikācijas skolotājs ir uzsācis skolotāju izglītību, bet nav to pabeidzis. Turklāt pēdējos gados šo profesiju ir pametuši 37 000 sertificētu skolotāju.Ar skolotājiem, kuri absolvēs skolu, nepietiek, lai apmierinātu vajadzības – gluži pretēji. 2033. gadā saskaņā ar to pašu problēmu pietrūks 45 000 kvalificētu skolotāju un pirmsskolas skolotāju.Vinner jag en miljon imorgon på Bingolotto lär det bli en del dockteater för dessa pengar / Ja rīt Bingolotto laimēšu miljonu, par šo naudu, iespējams, būs kāds leļļu teātris :
Ett år sedan / Pirms gada :
Tänkvärda ord / Pārdomāti vārdi :

 
Ty det är så här man förlorar väljarnas stöd ! Svenska politiker verkar leva efter egna regelverk och egna regelböcker / Jo šādi jūs zaudējat vēlētāju atbalstuZviedrijas politiķi, šķiet, dzīvo pēc saviem noteikumiem un savām noteikumu grāmatām !Onsdag = att arbeta med ”Cruelty of Life” / Trešdiena = strādāt ar Dzīves nežēlību. 
Tack till er som brydde sig om att lyssna igenom “Soulballad” (Petri Torvinen, 2019.11.09). Får se hur långt sången tar melodin. Själv är jag vid det vägvalet att jag satsar allt och har ingenting att förlora.
Människovärde, respekt, självrespekt, självvärde, självförtroende… ?! – Det går inte en enda dag utan att jag tänker på att endast fly … någonstans ! – Dit där man blir behandlad med mänsklig värme, respekt och mänskligt värde !
Paldies tiem no jums, kuriem rūpējās klausīties Soul Ballad” (Petri Torvinen, 2019.11.09). Ļauj redzēt, cik tālu dziesma aizved melodiju. Es pats esmu ceļā uz izvēli, ka es ieguldu visu un man nav ko zaudēt.
Cilvēciskā vērtība, cieņa, pašcieņa, pašvērtība, pašpārliecinātība?! – Nepaiet neviena diena, kad es nedomāju vienkārši bēgt … kaut kur! – Tur, kur pret jums izturas ar cilvēcisku siltumu, cieņu un cilvēcisku vērtību !
Written and performed by Petri Torvinen with an electric guitar, acoustic guitar, piano and fretless electric bass. Drummachine via Band-in-a-Box. Mixed via Garage Band (Wall of Sound“-technique).
De sista ackorden / Pēdējie akordi :

 • F/Gm/c F
 • G/Am/g G 
“… and for you, My love, I give you all my love,… to you” – ska det vara “Soul” ska det också vara kärleksförklaringar / Vai tam vajadzētu būt “Soul“, tai vajadzētu būt arī mīlestības deklarācijām !
Tänkvärt … / Pārdomāts :
… och så slutligen … en legendar /un tad beidzot … leģenda :
… vars namn uttrycks i sången av the Dreadnoughts : “Dear Old Stan” / kura vārdu dziesmā izsaka the Dreadnoughts: “Dear Old Old Stan“.
Gårdagens filmval : om rånet i Stockholm där psykologerna myntande ordet “Stockholmssyndrom” /  filmu atlase : par laupīšanu Stockholm, kur psihologi izdomāja vārdu “Stokholmas sindroms” :
 
/ Petri Torvinen
 

2020.12.29

Šeit es meloju, izniekojot savu dzīvi” !Okunnighet i hjärtat är roten och stammen till allt ont / Neziņa sirdī ir visa ļaunuma sakne un kāts !
12 arbeten har jag nu ansökt om i Motala, Linköping, Norrköping, Söderköping samt Sandviken. Nu kvarstår att se vad som händer !
Tagad esmu pieteicies 12 darbavietās MotalaLinköpingNorrköpingSöderköping un Sandviken. Tagad atliek redzēt, kas notiks !
Är Du någon som själv-saboterar dina relationer ?! Detta är vad jag har lärt mig genom åren / Vai jūs esat kāds, kurš pats sabotē jūsu attiecības ?! To esmu iemācījies gadu gaitā :
Själv är jag högst sapiosexuell : jag attraheras av intelligenta diskussioner, argument… samt att personen vet att Första världskriget var en händelse som inträffade före Andra världskriget.
Personīgi es esmu ļoti sapioseksuāls: mani piesaista saprātīgas diskusijas, strīdi … un ka persona zina, ka Pirmais pasaules karš bija notikums, kas notika pirms Otrā pasaules kara.Musik är din egna upplevelse, dina tankar, din visdom. Om Du inte lever den kommer den inte ut ur ditt horn.” / Mūzika ir jūsu pašu pieredze, jūsu domas, jūsu gudrība. Ja jūs to nedzīvojat, tā neiznāks no jūsu raga.
Testing, testing… ” – ska bearbeta lite mera. Delarna ska ses över. Lite piano, lite bas… lite annat skoj / Testēšana, testēšana …” – apstrādās nedaudz vairāk. Daļas jāpārskata. Mazliet klavieres, nedaudz basu … mazliet jautrāk.
Pianodelarna kom jag inte långt med idag, utan de ska arrangeras imorgon. Har fortfarande lite svårt med kordination vänster- och högerhand / Ar klavieru partijām šodien tālu netiku, bet rīt tās izkārtos. Joprojām ir mazliet grūtības koordinēt kreiso un labo roku. 
”Dissonans” / “Disonance” :
”Dissonans 2” / “Disonance 2
För ett år sedan : fina tankar man har, som jag helt enkelt ger upp om. Enkel ”modulering” = musikteori : finn liknande ackord. Möjligheterna är oändliga ! / Pirms gada : jums ir jaukas domas, no kurām es vienkārši atsakos. Vienkārša “modulācija” = mūzikas teorija: atrodiet līdzīgus akordus. Iespējas ir bezgalīgas !
 
Varning … Alkohol kan leda till att Du tror att Du kan sjunga !!!” / “Brīdinājums … Alkohols var likt domāt, ka vari dziedāt !!!
Konserten med Jesper Binzer finns tillgänglig via länken / Koncerts ar Jesper Binzer ir pieejams, izmantojot saiti :
En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare / Laba, turpināta laba otrdiena, es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem !Bor man med tre damer som ska busa under inspelning, så blir inte livet alltid det enklaste. Men jag älskar mina fina damer som alltid är i farten då jag vill arbeta med musik / Ja dzīvojat kopā ar trim dāmām, kuras filmēšanās laikā paliks nerātnas, dzīve ne vienmēr būs vieglākā. Bet es mīlu savas jaukās dāmas, kuras vienmēr ir kustībā, kad vēlos strādāt ar mūziku !
Lite Science Fiction-skämt för denna eftermiddag ?! Själv skulle jag ta en springnota, hade jag sett detta / Daži zinātniskās fantastikas joki šai pēcpusdienai ?! Es pats ņemtu skriešanas piezīmi, ja to būtu redzējis :
  
En av de viktigaste sångerna i mitt liv. Den allra första sången som jag spelade melodin på,… på en elbas,… mitt på scen,… ackompanjerad av två gitarrer och trummor (december 1996). Jag hade börjat spela elbas under hösten så hela min utvecklingskurva gick snabbt uppåt. Under gymnasiet avstannade och stagnerade det lite på grund av brist på engagemang. Och att folk verkade snarare vilja tävla med varandra visavi att se de egna personliga inneboende gåvorna i sig själva som hos varandra. Alla skulle vara bäst … ! Tävling skadar så mycket och framförallt skadar det “skapandet“.
Viss tävlan är bra, som hos Paul McCartney och John Lennon (the Beatles)… eller Mick Jagger och Keith Richards (the Rolling Stones) som trots konkurrens sinsemellan, respekterar varandrar tankar och idéer, och trots att man i sin bok kallar den andra för “herr Liten Penis“, så finns den vänliga konkurrensen där, där man tar tillvara varandras åsikt och idéer, och gör någonting mer exeptionellt utav dessa !
Viena no manas dzīves svarīgākajām dziesmām. Pati pirmā dziesma, kurā atskaņoju melodiju, … uz elektriskā basa, … skatuves vidū, … divu ģitāru un bungu pavadījumā (1996. gada decembris). Es biju sācis spēlēt elektrisko basu rudenī, tāpēc visa mana attīstības līkne ātri uz augšu. Vidusskolas laikā tā nedaudz apstājās un apstājās saistību trūkuma dēļ. Šķiet, ka cilvēki drīzāk konkurēja savā starpā, redzot sev personīgās dāvanas sevī tāpat kā viens otru. Visi būtu labākie …! Konkurence sāp tik ļoti un galvenokārt tas kaitē “radīšanai“.
Daži konkurence ir laba, tāpat kā ar Paul McCartney un John Lennon (the Beatles… vai Mick Jagger un Keith Richards (the Rolling Stoneskuri, neraugoties uz konkurenci savā starpā, respektē viens otra domas un idejas un, neraugoties uz to, ka savā grāmatā sauc otru “Mazā Peniša kungs“. , tad tur notiek draudzīgais konkurss, kurā jūs izmantojat viens otra viedokli un idejas un no šiem veidojat kaut ko ārkārtīgāku !
 
/ Petri Torvinen
 

2020.12.28

Musikpsykologi : för någon med relativ gehör, är det ändå enkelt att lyssna på musik där till exempel sångaren inte sjunger “rent“, då hjärnan kompenserar detta genom att “fylla i luckorna“. För någon med absolut gehör är detta outhärdligt, då hjärnan inte klarar av att “kompensera” utan då hör man den “falska, verkliga tonen“, som i relation till de övriga instrumenten får musiken att låta “ur fas“. Detta var en grej som jag var fascinerad utav redan för 20 år sedan, då inom afrogenren kan man vara “relativ” i tonen, men ändå är det uthärdligt. Detta förklarar även varför många med absolut gehör väljer klassiskt musik framför afromusik, då inom klassiskt musik anses “renhet” vara av absolut värde, till motsats mot rytm, som är dominerande inom afrogenren.
Cattells teorier kring personlighetsfaktorer är starkt förknippade med uppfattningen att personer med introvert personlighetsdrag är mer belägna att vara mer musikaliska (även inom andra uttrycksformer inom konst), medan personer med extroverta personlighetsdrag styr sina energier utåt mot andra människor. Personer med introverta personlighetsdrag tenderar att dels röra sig naturligt bort från socialt umgänge med människor, föredrar att bo i en personlig, inre värld av subjektiv erfarenhet.
Mūzikas psiholoģija : kādam ar relatīvu dzirdi joprojām ir viegli klausīties mūziku, kurā, piemēram, dziedātājs nedzied “tīri“, jo smadzenes to kompensē, “aizpildot nepilnības“. Kādam ar absolūtu dzirdi tas ir nepanesami, jo smadzenes nespēj “kompensēt“, bet tad jūs dzirdat “viltus, reālu signālu“, kas attiecībā pret citiem instrumentiem liek mūzikai izklausīties “ārpus fāzes“. Šī bija lieta, kas mani aizrāva jau pirms 20 gadiem, tad Afrogen žanrā jūs varat būt “relatīvs” tonī, bet tomēr tas ir izturams. Tas arī izskaidro, kāpēc daudzi ar absolūtu dzirdi izvēlas klasisko mūziku, nevis afro mūziku, kad klasiskajā mūzikā “tīrība” tiek uzskatīta par absolūtu vērtību, atšķirībā no ritma, kas dominē afro žanrā.
Cattell personības faktoru teorijas ir cieši saistītas ar uzskatu, ka cilvēki ar introvertām personības iezīmēm, visticamāk, ir muzikālāki (pat citos mākslas izpausmes veidos), savukārt cilvēki ar ekstrovertām personības iezīmēm virza savu enerģiju uz āru pret citiem cilvēkiem. Cilvēki ar introvertām personības iezīmēm mēdz dabiski attālināties no sazināšanās ar cilvēkiem, dodot priekšroku dzīvot personiskajā, iekšējā subjektīvās pieredzes pasaulē.
Tack Frej för de första versionerna av ”Cruelty of Life” : det betyder oerhört med så fina vänner som ställer opp och sjunger när ens egna stämband och röst sviker. Ska arbeta ihop delarna under veckan ! Tack Finaste Vackraste i Lettland för ditt oerhörda stöd ! ❤️🌹
Paldies Frej par pirmajām “Dzīves nežēlības” versijām: tas daudz nozīmē ar tik jaukiem draugiem, kuri sastājas rindā un dzied, kad jūsu pašu balss saites un balss neizdodas. Nedēļas laikā strādāsim kopā ! Paldies Labākais Smukākais Latvijā par milzīgo atbalstu !❤️🌹
Det är inte själva målet som är äventyret. Om målet hela tiden avlägsnar sig, är det resan dit som är själva äventyret.
Piedzīvojums nav pats mērķis. Ja mērķis tiek pastāvīgi noņemts, tieši ceļojums uz turieni ir pats piedzīvojums.
Livet är ungefär som i filmen “Eddie the Eagle“; om en skidbackhopparen under –80/90-talet från England, som trots sina 73,5 m visavi Matti Nykänens rekordhopp på 120 m, skröt om hur han (Eddie “the Eagle”) har hoppat längst av alla engelsmän.
Dzīve ir līdzīga filmai “Eddie Edijs“; par tramplīnlēcēju 80./90. gados no Anglijas, kurš, neraugoties uz 73,5 m garo Matti Nykänen rekordlēcienu 120 m, lielījās ar to, kā viņš (Eddie “Ērglis”) ir lēcis visilgāk no visiem angļiem.
I relation till bilden : arbete gör livet mycket enklare ! Jag är trött på att bara sitta hemma, göra nästan ingenting, endast känna mig död; att sälja låtar till ett skivbolag som inte bryr sig ett skit ! Man måste fråga sig själv hur bloggare får tag i sina miljoner kronor, enbart för att nämna hur “snygg” deras nya klänning är.
Idag, måndag ämnar jag skicka ut nya arbetsansökningar, framförallt till förskoleverksamhet i Gävle. Alla andra förslag på “hur livet kan bli bättre” är redan förbrukade. Dessa gav mig ingen inkomst, inga pengar. Dock bråk, när man ville skapa musik med en som jag ansåg ha fin sångröst. Jag går icke in mer på dessa detaljer. Det är helt upp till var och en hur man vill leva och förstöra sitt egna liv ! Själv gör jag slut med “flickvänner” som förbjuder mig att göra saker, som att träffa vänner och framförallt hur jag vill leva mitt egna liv. Det är mitt tips och råd för denna måndag !
Saistībā ar attēlu : darbs daudz atvieglo dzīvi! Man ir apnicis vienkārši sēdēt mājās, gandrīz neko nedarīt, vienkārši justies mirušai; pārdot dziesmas ierakstu kompānijai, kurai ir vienalga! Ir jājautā sev, kā emuāru autori iegūst savus miljonus kronu, lai tikai pieminētu, cik “jauka” ir viņu jaunā kleita.
Šodien, pirmdien, es esmu iecerējis izsūtīt jaunus darba pieteikumus, galvenokārt uz pirmsskolas aktivitātēm Gävle. Visi pārējie ieteikumi par to, kā dzīve var būt labāka, jau ir izsmelti. Tie man nedeva ne ienākumus, ne naudu. Tomēr strīdi, kad jūs gribējāt radīt mūziku ar kādu, kas, manuprāt, ir ar jauku dziedāšanas balsi. Es neiedziļināšos šajās detaļās tālāk. Tas, kā viņi vēlas dzīvot un sabojāt paši, ir pilnībā katra paša ziņā ! Personīgi es nonāku pie “draudzenēm“, kuras man aizliedz rīkoties, piemēram, satikties ar draugiem un galvenokārt, kā es vēlos dzīvot pati. Tas ir mans padoms un padoms šai pirmdienai !Den stora lögnen av personlig odödlighet förstör all rationalitet, all naturlighet av instinkt, allt som är hälsosamt, allt som är livsfrämjande.” – Twilight of the Idols: or How to Philosophize with a Hammer” 
Lielie personīgās nemirstības meli iznīcina visu racionalitāti, visu instinkta dabiskumu, visu veselīgo, visu, kas veicina dzīvību.” – Elku krēsla: vai kā filozofēt ar āmuru
Corona-virus-skydd (Hegel är högst omdebatterad om hans teorier verkligen kan omfattas av filosofi eller om det enbart är hans “subjektiva regelverk” som står i centrum; ungefär som Kant‘s teorier om dygd).
Aizsardzība pret Koronas vīrusiem (Hegel tiek strīdēts par to, vai viņa teorijas patiešām var aptvert filozofija, vai centrā ir tikai viņa “subjektīvie noteikumi”; līdzīgi kā Kant tikumības teorijas).
En God fortsatt måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack till alla som stödjer mig med och i mitt skapande ! Allra störst tack till Frej, lillebror men framförallt Finaste Vackraste i Lettland, som är oerhörda inspirationer denna måndag. Under veckan ämnar jag plocka fram gitarren och pianot. En vacker dag ska vi nog kunna musicera tillsammans och skapa våra “one-takes” (livekonserter) med våra egna material.
Labi turpināta pirmdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem. Paldies visiem, kas mani atbalsta ar un manā radībā! Liels paldies Frej, mazajam brālim, bet galvenokārt Labākais Smukākais Latvijā, kuri ir neticami iedvesmotāji šajā pirmdienā. Nedēļas laikā esmu iecerējis izvēlēties ģitāru un klavieres. Vienā jaukā dienā mēs, iespējams, varēsim kopā muzicēt un ar saviem materiāliem izveidot savus “vienreizējos” (dzīvos koncertus).
 
/ Petri Torvinen

2020.12.27

Det relevanta erfarenhetsfaktumet är att livet bör delas med andra, inte självständigt, utan man utvecklar och sträcker sig utåt för att därigenom finna nya intressen tillsammans i andras aktiviteter. Därigenom skapas relationer av ömsesidigt erkännande och stöd av/med andra människor, i den mån man kan skapa sig ett mer rikare och mer tillfredsställande liv.
Den utilitära ståndpunkten handlar inte om att behandla sina egna intressen som viktigare än någon annan människas. Dock är de anledningar till att främja vissa typer av relationer med människor. Känslan av dessa relationer kommer att innebära att man ibland offrar sina egna intressen för andras behov och intressen.
Var och en är resultatet av ett tillfälligt möte mellan något av våra sinnen och en motsvarande flyktig företeelse i det allomfattande flödet av omvandlingar. Allt som ter sig existerar; för existensen av en kvalitet och dess framträdande för det passande sinnet är oskiljaktigt förenade.
Den sokratiska paradoxen : den som verkligen visste vad som var rätt att göra kunde inte göra något orätt: om någon handlade orätt, måste det bero på att han inte visste vad som var rätt. Ingen handlar orätt med avsikt, eftersom alla vill leva ett gott liv och därmed bli lyckliga. De som oavsiktligt gör fel behöver undervisning, inte bestraffning.
Atbilstošais pieredzes fakts ir tāds, ka dzīvē ir jādalās ar citiem, nevis patstāvīgi, bet cilvēks attīstās un izplešas uz āru, lai tādējādi kopīgi atrastu citas intereses citu darbībās. Tas rada savstarpējas atzīšanas un atbalsta attiecības ar citiem cilvēkiem, ciktāl var izveidot bagātāku un apmierinošāku dzīvi.
Utilitāristu nostāja nav par savu interešu traktēšanu kā svarīgāku par citu cilvēku. Tomēr tie ir iemesls, lai veicinātu noteikta veida attiecības ar cilvēkiem. Šo attiecību sajūta nozīmēs, ka jūs dažkārt upurējat savas intereses citu vajadzību un interešu labā.
Katrs no tiem ir rezultāts īslaicīgai sastapšanai starp vienu no mūsu maņām un atbilstošajai nepastāvīgajai parādībai visaptverošajā transformāciju plūsmā. Viss, kas, šķiet, pastāv; jo kvalitātes esamība un tā parādīšanās atbilstošajam prātam ir nedalāmi apvienota.
Sokrātiskais paradokss: tas, kurš patiešām zināja, kas ir pareizi, nevarēja darīt neko nepareizu: ja kāds rīkojās nepareizi, tam jābūt tāpēc, ka viņš nezināja, kas ir pareizi. Neviens nerīkojas nepareizi tīši, jo visi vēlas dzīvot labu dzīvi un tādējādi esi laimīgs. Tiem, kas nejauši pieļauj kļūdas, ir jāmāca, nevis jāsoda. 
Lite filmer som jag inspirerades av,… och ja, man ska inte ta allt bokstavligt, framförallt inte videos från YouTube / Dažas filmas, kuras esmu iedvesmojusi, … un jā, jums nevajadzētu uztvert visu burtiski, it īpaši ne videoklipus no YouTube !
Släpp behovet av att vara säker på allt och behovet av att vara “rätt” varenda gång. När Du väl har kommit till freds med tanken att din personliga ”sanning” inte är universell och att andra har sina egna personliga sanningar, kan Du omedelbart befria dig från egofällan.
Det finns en bedrägligt enkel form av “semantisk terapi” som fungerar : ändra vad Du säger, vilket får dig att ändra hur Du tänker. Bestående av blott totalt 11 ord, var och en av dessa tre sociala mantra är en förklaring om din rätt att vara och att ha “fel“.

De tre magiska mantran är :

 • “Jag vet inte.”
 • “Jag gjorde ett misstag.”
 • “Jag har ändrat mig.”
Atlaidiet nepieciešamību būt pārliecinātam par visu un nepieciešamību katru reizi būt “pareizam“. Kad esat nonācis mierā ar domu, ka jūsu personīgā “patiesība” nav universāla un ka citiem ir savas personīgās patiesības, jūs varat nekavējoties atbrīvot sevi no ego slazdiem.
Pastāv maldinoši vienkārša “semantiskās terapijas” forma, kas darbojas: mainiet to, ko jūs sakāt, kas liek mainīt domāšanas veidu. Katra no šīm trim sociālajām mantrām, kas sastāv tikai no 11 vārdiem, izskaidro jūsu tiesības būt un būt “nepareizam”.
Trīs burvju mantras ir :
 • “ES nezinu.”
 • “ES pieļāvu kļūdu”
 • “Esmu pārdomājis.”


Du kanske känner många människor men Du förstår inte varför. Nästa minut värms Du upp av ett musikstycke och musiken förstår dig helt och hållet. Du undrar hur det kan vara ty Du aldrig har träffat denna musiker eller bandet. Dock förstår jag dig och hållet i vad Du säger; att musiken talar till dig. Det är otroligt hur många gånger det händer att Du har fått denna extra bonus att lyssna på din egen musik som Du valde och musiken som Du älskar.

Jūs, iespējams, pazīstat daudz cilvēku, bet nesaprotat, kāpēc. Nākamajā minūtē jūs iesilda mūzikas skaņdarbs, un mūzika jūs pilnībā saprot. Jūs domājat, kā tas tā var būt, jo nekad neesat satikuši šo mūziķi vai grupu. Tomēr es saprotu jūs un jūsu teikto virzienu; ka mūzika tevi uzrunā. Tas ir pārsteidzoši, cik reizes gadās, ka jums ir šis papildu bonuss, klausoties pašu izvēlēto mūziku un mūziku, kas jums patīk.Övriga gamla minnen : min gamla lägenhet i Piteå 20042007 då jag studerade till musiklärare vid Institutionen för musik och medier i Piteå (20072014 bodde jag i Luleå). Balkongen var större än själva lägenheten på 23m2. Andra våningen, “dubbelbalkongen” (första balkongen från vänster till höger).
Citas vecās atmiņas mans vecais dzīvoklis Piteå 2004.-2007. Gadā, kad es mācījos par mūzikas skolotāju Piteo Mūzikas un mediju nodaļā (20072014 es dzīvoju Luleå). Balkons bija lielāks nekā pats dzīvoklis 23m2Otrais stāvs, “divvietīgs balkons” (pirmais balkons no kreisās uz labo) :
Bästa musiken sedan länge – Tack Sami Yaffa (Hanoi Rocks) för din inspiration ! Du är både en grym basist som en grym musiker :
Labākā mūzika ilgu laiku – Paldies Sami Yaffa (Hanoi Rocks) par iedvesmu ! Jūs esat gan nežēlīgs basģitārists, gan nežēlīgs mūziķis https://www.instagram.com/p/CJR0HCGDk1j/?igshid=972bbhs8sfl5 
Söndag = vilodag ! Har inget övrigt i bagaget heller. En artikel till skoluppgifterna må jag finna, dock har jag 3 veckor på mig att slutföra uppgiften !
Imorgon måndag = ta hand om Personliga brev samt Curriculum Vitae. Den sista uppgiften (2b) tog hela kvällen att skriva trots 1500 ord (totalt). Så… imorgon !
Morgonens märkligaste meddelande – dock en av de få gångerna i mitt liv. Jag är ju så farlig. Men så säger de också : ”de farligaste personerna är oftast de som står i bakgrunden” (Sherlock Holmes).
Svētdiena = atpūtas diena ! Arī bagāžā nav nekā cita. Es varētu atrast rakstu skolas uzdevumiem, tomēr man ir 3 nedēļas laika, lai izpildītu uzdevumu !
Rīt pirmdiena = rūpējies par personīgajām vēstulēm un dzīves aprakstu. Neskatoties uz 1500 vārdiem (kopā) pēdējais uzdevums (2.b) prasīja visu vakaru. Tātad … rīt !
Dīvainākais rīta vēstījums – tomēr viena no retajām reizēm manā dzīvē. Es esmu tik bīstama. Bet viņi arī saka: “visbīstamākie cilvēki parasti ir fonā esošie” (Sherlock Holmes).
En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare / Labi turpināta jauka svētdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem:


Frej sjunger in en ”sångversion”. Kan vi hålla tyskarna nöjda när de skriver på sin sida : Mit Songtexten hören”; förstår icke själv vad de syftar på : Hör med texter” :
Frej dzied “dziesmas versijā“. Vai mēs varam iepriecināt vāciešus, kad viņi raksta savā lapā Mit Songtexten hören”; paši nesaprot, ko viņi domā: “Klausieties ar dziesmu tekstiem :
Tänkvärda ord om nyårsafton : Du behöver inte oroa dig vem Du ska kyssa vid 00-slaget på nyårsafton om Du redan har däckat vid 22.
Pārdomas raisoši vārdi par Jaungada vakaru : Jums nav jāuztraucas par to, kuru skūpstīt Jaungada naktī ar 00 taktiem, ja esat jau aptvēris 22.Lite god musik så här om söndagen tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stora stöd / Dažu labu mūziku, piemēram, šo svētdien, es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem. Paldies par lielisko atbalstu :
Musikhistoria / Mūzikas vēsture : 
 
/ Petri Torvinen

2020.12.26

När febern bränner din hjärna, när ditt hjärta har fått ett namn, och Du längtar efter generösa dagar; Du vill ha en vår i ditt gång och ett leende i ansiktet.
Ytterligare en dag inne i pärlan – Du kunde ha skrikit; lämnandes denna värld. Du skrattar och skämtar utan tanke, bärandes på en depression som Du kan se från luften.
En tamburin ringar i mitt blod. Cirkusens rullar, buren är låst. Så var är ljuset – en tändsticka som blossar; krukan vid slutet av regnbågens ände.
Plocka din näsa som Du plockar dina vänner, eller tillbringa ett liv i rädsla för slutet. Att berätta för en nickande hjärnskrynklare hjälper icke, så jag säger åt mig själv: ”ta tag i dig själv !”
Rid svansen på rim, bryt benen av tid – knäpp dess ryggrad !
Likt en staty bärandes komplicerade kläder; ett monument till makten, ståendes men på rekonstruerade tår. Vid mina fötter står en platta som jag inte har läst. Bortsett från det – blir jag rekonstruerad.
Mina ögon är blinda, mitt sinne är bedövad, men mina öron börjar att höra den växande ”hummen”. Likt en staty; avundsjuk på rusningstiden, är jag rekonstruerad som ett monument över makten.
Likt en staty bärandes komplicerade kläder – ståendes högt uppe som ett torn, ändock kommer sprickorna att visa sig – en livstid av frustration – de saker som jag aldrig kommer att få. Bortsett från det – kommer jag att rekonstrueras.
Kad drudzis apdedzina jūsu smadzenes, kad jūsu sirdij ir dots vārds, un jūs ilgojaties pēc dāsnām dienām; Jūs vēlaties pavasari savā gaita un smaidu sejā.
Vēl viena diena pērles iekšienē – tu būtu varējis kliegt; atstājot šo pasauli. Jūs smejaties un jokojat bez domāšanas, nesot sevī depresiju, kuru var redzēt no gaisa.
Man asinīs skan tamburīns. Cirks ripo, būris ir aizslēgts. Tātad, kur ir gaisma – sērkociņš, kas uzliesmo; pods varavīksnes gala galā.
Izvēlieties degunu, izvēloties draugus, vai pavadiet dzīvi, baidoties no beigām. Stāsts par galvu pamājušo smadzeņu krunciņu nepalīdz, tāpēc saku sev: “paķer sevi!”
Brauc ar asti uz atskaņu, salauzi laika kājas – uzsit tās mugurkaulu !
Tāpat kā statuja, kas valkā sarežģītas drēbes; varas piemineklis, kas stāv, bet atrodas uz rekonstruētiem pirkstiem. Man pie kājām ir šķīvis, kuru neesmu lasījis. Bez tam – mani rekonstruē.
Manas acis ir aklas, mans prāts ir sastindzis, bet manas ausis sāk dzirdēt augošo “dūkoņu”. Kā statuja; greizsirdīgs par sastrēgumu, mani rekonstruē kā varas pieminekli.
Kā statuja ar sarežģītām drēbēm – stāvot augstu kā tornis, tomēr plaisas parādīs – visa mūža vilšanās – lietas, kuras es nekad nedabūšu. Bez tam – mani rekonstruēs.
 
När man lär sig att uppskatta “livets tråkigheter“, lär man sig även att uppskatta att ha roligt under de mest tråkiga av tillfällen. Detta är bara guld värt. Kan se på dessa videos hela natten och skratta ihjäl mig !
Mācoties novērtēt “dzīves skumjas“, jūs iemācāties novērtēt arī izklaidi visgarlaicīgākajos gadījumos. Tas ir tikai zelta vērts. Var visu nakti skatīties šos video un pasmieties līdz nāvei !
Så här säger bland annat Olof Palme i sitt tal : “För oss är demokratin frågan om människovärde och människovärde är de politiska friheterna, rätten att få uttrycka sin mening, rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter kan inte få vara förbehållna till ett visst skikt i samhället de måste vara hela folkets egendom.
Socialdemokratin har alltid betonat den politiska demokratin som ett värde i sig. Det förekommer ibland löst prat om så kallade “borgerliga friheter”, om den borgliga demokratin men det är våra friheter som det handlar om, det är vår demokrati som det är frågan om. Som vårt folk med möda har tillämpat sig och som vi socialdemokrater alltid till det yttersta kommer att försvara“.
Hur står det till med demokratin och människovärdet idag i Sverige ?!
To savā runā saka cita starpā Olof Palme : Mums demokrātija ir cilvēka cieņas jautājums, un cilvēka cieņa ir politiskās brīvības, tiesības paust savu viedokli, tiesības kritizēt un veidot viedokli. Cilvēka cieņa ir tiesības uz veselību un darbu, izglītību un sociālo drošību. Cilvēka cieņa ir pareiza un praktiska iespēja veidot nākotni kopā ar citiem. Šīs tiesības, demokrātijas tiesības nedrīkst rezervēt noteiktam sabiedrības slānim. Tām jābūt visas tautas īpašumam.
Sociāldemokrāti vienmēr ir uzsvēruši politisko demokrātiju kā vērtību pati par sevi. Dažreiz ir vaļīgas runas par tā sauktajām “buržuāziskajām brīvībām“, par buržuāzisko demokrātiju, bet uz spēles ir mūsu brīvības, uz spēles ir mūsu demokrātija. Tā kā mūsu cilvēki ir pieteikušies ar grūtībām un mēs, sociāldemokrāti, vienmēr aizstāvēsim visu iespējamo “.
Kā šodien ir ar demokrātiju un cilvēka cieņu Zviedrijā ?!
Föräldrar… julmat… en massa bakelser fick jag med mig ! Bråstorp… promenad på 15 minuter. Uppenbarligen tar det 15 minuter att promenera via verkstads-/industriområdet från Bråstorp till Myntgatan, ty jag missade kl. 15:12-buss till Motala Centrum (Buss 615 från Myntgatan till Borensberg åkte kl. 15:40).
Vecāki … Ziemassvētku ēdiens … Es paņēmu līdzi daudz konditorejas izstrādājumu ! Bråstorp … staigāt 15 minūtēs. Acīmredzot paiet 15 minūtes, lai staigātu pa darbnīcu / industriālo zonu no Bråstorp līdz Myntgatan, jo es nokavēju plkst. 15:12 autobuss uz Motala Centrum (615. autobuss no Myntgatanas līdz Borensbergai atiet plkst. 15:40).Såg följande film på bio. Äger alla tre versioner av Okänd Soldat (”Tuntematon Sotilas”).
Kinoteātrī redzējāt šādu filmu. Pieder visas trīs Nezināmā karavīra (Tuntematon Sotilas) versijas.
Det är som att karnevalen anlände till stan. De glömde bara clownerna och tog med apokalypsen istället /  Tas ir tāpat kā karnevāls ieradās pilsētā. Viņi vienkārši aizmirsa klaunus un to vietā atnesa apokalipsi.
 
Insikt : höll själv på med sådana här projekt för att lära mig att spela utan att behöva tänka på vad jag spelar på. “Chordizon” blev jag dock aldrig klar med. Måste damma av gamla övningar och etyder :
Ieskats : Es pats veicu šādus projektus, lai iemācītos spēlēt, nedomājot par to, ko spēlēju. “Chordizon” tomēr nekad nepabeidzu. Jānoņem putekļi no vecajiem vingrinājumiem un etīdēm :
  
Tänkvärt … / Pārdomāts … !
Slutligen … avslutar blogginlägget 2020.12.26 med mer fin musik / Visbeidzot … beidz bloga ierakstu 2020.12.26 ar vairāk jaukas mūzikas :
En God fortsatt fin lördagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Framförallt till Finaste Vackraste i Lettland. Du är störst och en välsignelse i mitt liv !
Labs, turpināts jauks sestdienas vakars, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem! Īpaši Labākais Smukākais Latvijā. Tu esi vislielākā un svētība manā dzīvē !
 
/ Petri Torvinen

2020.12.25

En God Jul tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt till Finaste Vackraste i Lettland, som jag någon gång i livet skulle vilja ta med på en ljusshow i norraste Norrland, eller i Levi, Kittilä (Gihttel).
Priecīgus Ziemassvētkus es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem. It īpaši Labākais Smukākais Latvijā, kurā es vēlētos piedalīties gaismas izstādē Norrietes ziemeļu ziemeļdaļā vai Levī, Kitilā (Gihttel).  
En God Jul-hälsning till alla läsare som lyssnare / Priecīgu Ziemassvētku apsveikumu visiem lasītājiem kā klausītājiem ! 
Julgåvan – samt att en av mina äldsta vänner från gymnasietiden, närmare bestämt år 1999/2000 samt Piteå (Institutionen för musik och medier 2006/2007) sjunger in ”Cruelty of Life”. Nu blir det av !
Ziemassvētku dāvana – un tas, ka viens no maniem vecākajiem draugiem no vidusskolas, precīzāk 1999./2000. Gadā un Piteå (Mūzikas un plašsaziņas līdzekļu departaments 2006/2007), dzied dziesmā “Dzīves nežēlība“. Tagad tas ir beidzies !Eller… borde jag sjunga in låten själv, tycker Du ?! / Vai … vai man pašam vajadzētu dziedāt dziesmu, kā jūs domājat ?!
Inspiration : tål att ses,… om och om igen Iedvesma: var redzēt, … atkal un atkal :
Fler damvideos för juldagen 25 december 2020 / Vairāk sieviešu video 2020. gada 25. decembra Ziemassvētku dienā :
Envisa damer som vägrar städa / Spītīgas dāmas, kuras atsakās tīrīt ! 
 
Godis / Konfektes :
 
På väg – till Motala med alkohol i väskan samt att jag får med mig julmat ! Dock ska jag hämta maten imorgon, lördag, ty jag glömde det hos “bananerna“.

Ceļā – uz Motala ar alkoholu somā un ka es sev līdzi dodu Ziemassvētku ēdienu ! Ēdienu es tomēr paņemšu rīt, sestdien, jo aizmirsu pie “banāniem.OK – före och efter julmaten (åt två portioner själv !) / Labi – pirms un pēc Ziemassvētku maltītes (es pati apēdu divas porcijas !)

 
Igår lämnade jag Motala med 22-tåget till Linköping, samt vidare hemåt mot Borensberg vid 23-tiden. Jag kom hem vid 00-tiden. De var så vänliga inatt att maskinerna inte fungerade, så jag betalade ingenting för att åka tåg och buss. Lite onykter, men det var förmodligen då farsan plockade fram konjaken som det blev ordentlig fart på festligheterna. Idag, fredag, är magen sur på mig.
Vakar ar 22 vilcienu aizbraucu no Motala uz Linköping un pēc 23 stundām devos tālāk uz mājām Borensberg virzienā. Pienācu mājās pulksten 00. Viņi vakar vakarā bija tik draudzīgi, ka mašīnas nedarbojās, tāpēc es neko nemaksāju par braukšanu ar vilcienu un autobusu. Nedaudz piedzēries, bet, iespējams, tētis izņēma konjaku, un svinības kļuva ļoti ātras. Šodien, piektdien, vēders ir skābs.
Julklappar – dock ingen vinst / Ziemassvētku dāvanas – bet bez peļņas :Ni som missade blogginlägget 2020.12.24 erbjuder jag här adressen / Jūs, kurš nokavējāt emuāra ierakstu 2020.12.24, es piedāvāju adresi šeit :
Städning klart, tvättstugan kvarstår. Ska strax lägga in de sista kläderna i torktumlaren samt att äta kvällsmat. En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare !
Tīrīšana pabeigta, veļas telpa paliek. Drīz ieliks kaltē pēdējās drēbes un ēdīs vakariņas. Labi turpināts jauks piektdienas vakars, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem !
Minnen : Ginza-trummor i Norrköping; varenda gång trummisen slog ett slag på virveltrumman, flyttades jag ett steg framåt på scenen !
Atmiņas Ginza bungas Norrköping; katru reizi, kad bundzinieks trāpīja virpuļbungā, es uz skatuves tiku virzīts vienu soli uz priekšu !

2020.12.24

De stackars renarna tvingas göra allt mer arbete varenda år; 10 000 i nettotillväxt varje timme. “’tis the season to the be jolly” ! / Nabaga ziemeļbrieži katru gadu ir spiesti darīt arvien vairāk darbu; 10 000 neto pieaugums katru stundu. Sezona ir jautra” !Välkommen till min blogg : https://petritorvinen.blogg.se/ Anledningen till detta nattliga blogginlägg är att jag ämnar vakna upp tidigt imorgon för att åka med 12:03-bussen till Motala (från Borensberg). Hem via Linköping (till Borensberg) kl. 22. Ergo = jag har ingen tid med annat än att umgås med “bananerna” imorgon, torsdag. Dock finns jag tillgänglig för somliga fantastiska individer som Finaste Vackraste i Lettland,… samt vänner som vill önska en väl.

Laipni lūdzam manā emuārā: https://petritorvinen.blogg.se/ Šīs nakts emuāra ziņas iemesls ir tas, ka es esmu paredzējis rīt agri pamosties, lai ar autobusu 12:03 dotos uz Motala (no Borensberg). Mājas caur Linköping (uz Borensberg) plkst 22. Ergo = Man nav laika citam, kā vien pavadīt kopā ar “banāniem” rīt, ceturtdien. Tomēr esmu pieejams dažiem apbrīnojamiem cilvēkiem, piemēram, Labākais Smukākais Latvijā, … kā arī draugiem, kuri vēlas novēlēt labu.

Ett år sedan / Pirms gada :

 
En av de bästa julklapparna som jag har fått. Även om jag har läst den långa versionen så duger pocketversionen helt utmärkt / Viena no labākajām Ziemassvētku dāvanām, kādu esmu saņēmis. Lai arī esmu izlasījis garo versiju, kabatas versija darbojas lieliski !“Musik ger själ till universum, vingar till sinnet, flykt till fantasin och liv till allt.” / Mūzika dod dvēseli Visumam, spārnus prātam, lidojumu iztēlei un dzīvi visam.” ~ PlatonTänkvärda ord av en av mina största idoler (om inspiration samt att aldrig ge upp sina drömmar !); länken fungerar blott via adressen / Viena no maniem lielākajiem elkiem pārdomāti vārdi (par iedvesmu un nekad neatteikšanos no saviem sapņiem!); saite darbojas tikai caur adresi :
Dessa ord påverkar mig verkligen / Šie vārdi mani patiešām ietekmē :Någon som vill byta sin vinstlott mot en nitlott ?! – Så besviken att man låg en siffra från 150 000 kr / Kāds vēlas apmainīt savu laimēto loterijas biļeti pret kniedes loterijas biļeti?! – Tik vīlušies, ka bija skaitlis no SEK 150 000.
Såg detta via SVT istället; om Jojk och den samiska sångtraditionen / To redzēja, izmantojot SVT; par Jojku un sāmu dziedāšanas tradīciju :
Just nu, kl. 00:52 (samt ytterligare en timma) : “Bad Santa 2” via TV12 / Šobrīd, plkst 00:52 (un vēl viena stunda): “Bad Santa 2“, izmantojot TV12Šī gada Ziemassvētku dāvana: slikts garastāvoklis.Ziemassvētku grupas terapija :… samt någonting som jag skrattade åt en längre stund / … un kaut kas, par ko es ilgi smējos :Starcheska Kopanitsa” (Bulgaria) :
 
/ Petri Torvinen

2020.12.23

1727 ord skrivna (förutom själva texten, så inkluderar jag i denna summa titel, litteraturförteckning samt de fyra frågorna, så runt 1500 ord totalt). Nu är jag klar med kursen “Förskolepedagogik- och Didaktik 3: Barns Socialisation och Kommunikativa Processer (DIG510), 15 hp” för år 2020. Nästa år (2021) återses vi, med en muntlig examination antingen 14 eller 15 januari, denna gång med en vetenskaplig artikel :
1727 uzrakstīti vārdi (papildus pašam tekstam šajā summas nosaukumā iekļauju bibliogrāfiju un četrus jautājumus, tātad kopā ap 1500 vārdu). Tagad esmu pabeidzis kursu “Pirmsskolas pedagoģija un didaktika 3: bērnu socializācija un komunikatīvie procesi (DIG510), 15 kredītpunkti” par 2020. gadu. Nākamajā gadā (2021. gadā) mēs atkal redzēsimies ar mutisku eksāmenu vai nu 14., vai 15. janvārī, šoreiz ar zinātnisku rakstu
Mina uppsatser i Musikpsykologi (Uppsala Universitet 2017/2019) verkar ändå finnas ute i etern. Jag visste att jag inte var paranoid när “Plagiatkontrollen” nämner mitt namn och ger mig fler “%” i den där besvärliga listan.
Šķiet, ka manas esejas mūzikas psiholoģijā (Uppsala universitāte2017/2019.) Joprojām ir ēterā. Es zināju, ka man nav paranojas, kad “Plaģiāta kontrole” pieminēja manu vārdu un deva man vairāk “%” šajā neērtajā sarakstā.Note to thyself : vid 40 blir man illamående av allt godisätande ! En viktig lärdom … ! / Piezīme sev: 40 gadu vecumā tev ir slikta dūša no visa konfektes ēšanas! Svarīga mācība … !Eftersom julen 2020 är som den är, och nyårsafton också, så funderar jag starkt på en kväll för mig själv… med BingolottoTā kā 2020. gada Ziemassvētki ir tādi, kādi tie ir, un arī Jaungada vakars, es ļoti domāju par vakaru sev … ar Bingolotto :Eftersom Coronan härjar fritt i Sverige, samt att lillebror arbetar hela julhelgen, så får det bli lugnt detta år med firandet. Julbord i Ekön i Motala hos “bananerna“. Dock blir det det enda som blir av. Åker med bussen kl. 12 imorgon, torsdag samt hem med tåg via Linköping till Borensberg kl. 22. Det blir fint det !
Tā kā Koronans Zviedrijā brīvi plosās un mazais brālis strādā visu Ziemassvētku nedēļas nogali, šogad ar svētkiem tam jābūt mierīgam. Ziemassvētku galds Ekön Motala pie “banāniem“. Tomēr tas paliks vienīgais. Brauciet ar autobusu plkst 12 rīt, ceturtdien un mājās ar vilcienu caur Linköping uz Borensberg plkst 22. Būs jauki !
Dock skulle jag vilja få kvällen så här / Tomēr es gribētu, lai vakars būtu šāds :
  
Det blir en sådan här kväll istället / Tā vietā būs šāds vakars https://fb.watch/2yNHnyNF0R/
Es biju izveidojis kaut kādu terora līdzsvaru savā karā pret Ziemassvētkiem.
Es biju nolīgusi inspektoru, kurš varētu pārbaudīt manu kontroles nepieciešamību !
Damerna fick sin julklapp och får det varenda år – bild från 2015 då jag bodde vid Kråkrisvägen 11b i Motala. De är de bästa och har aldrig behövt känna att de aldrig blir älskade / Dāmas ieguva savu Ziemassvētku dāvanu un katru gadu to saņem – attēls no 2015. gada, kad es dzīvoju Motala Kråkrisvägen 11b. Viņi ir labākie, un viņiem nekad nav bijis jājūt, ka viņus nekad nemīlēs :Draudzība nav saistīta ar to, kurš jūs ir pazinis visilgāk. Tas ir par to, kurš ir ienācis tavā dzīvē un teicis : “Es esmu šeit tevis dēļ ” un pēc tam to pierādīja.
 
Igår nämnde jag om vinsten på 50 kr – vinsten blev totalt 150 kr i Julkalendern/Adventskalender. Idag fick jag löning så det bjuds på en tur vid ICA Supermarket idag. Först ut : betala räkningar och att förbereda mig med alla uppgifter som skall göras, som att skicka post till Motala Kommun. Samt att min kollega från Högskolan i Gävle gav mig kontaktuppgifter till sin arbetsplats, så idag skickar jag ut ett Personligt brev samt Curriculum Vitae.
Vakar es pieminēju par 50 SEK laimestu – uzvara Ziemassvētku kalendārā/Adventa kalendārā kopumā bija SEK 150. Šodien es saņēmu algu, tāpēc šodien mums tiek piedāvāts ceļojums ICA Supermarket. Vispirms : samaksājiet rēķinus un sagatavojos visiem veicamajiem uzdevumiem, piemēram, sūtot pastu Motala pašvaldībai. Un ka mans kolēģis no Gävle universitātes man iedeva kontaktinformāciju par savu darbavietu, tāpēc šodien es izsūtu personīgo vēstuli un dzīves aprakstu.
Papper om förtursplats till en anställning – jag håller hoppet vid livDokuments par darba prioritāti – es saglabāju cerību :You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.” / Jums ir savs ceļš. Man ir savs ceļš. Kas attiecas uz pareizo ceļu, pareizo ceļu un vienīgo ceļu, tā nepastāv. ” Friedrich Nietzsche
God Jul till alla älskade läsare. En riktigt fin God Jul till Finaste Vackraste i LettlandPriecīgus Ziemassvētkus visiem mīļotajiem lasītājiem. Patiešām jauki priecīgi Ziemassvētki Labākais Smukākais Latvijas !

Yeah, here comes that season again, I don’t think I’m ready, my friend. The noise inside won’t stay quiet, I’m sure that this time of year is coming too soon, my Dear. Yeah, open my heart and put a light in my eyes.

Honey, let’s go pick out a tree. I’ll get there eventually.

I’m gonna try and get out of this money making wheel, I’m gonna learn how to give and learn to receive. It’s Christmas and all I want is one day of peace. Yeah, take me away from the struggle of life, calm my heart with those electrical lights. It’s Christmas and all I want is one day of peace. Yeah, I know what you did, you saw it through the eyes of a kid. It’s Christmas and all I want is one day of peace.

Jā, šeit atkal pienāk tā sezona, es nedomāju, ka esmu gatava, draugs. Iekšējais troksnis nepaliks kluss, esmu pārliecināts, ka šis gada laiks būs pārāk agri, mans dārgais. Jā, atver manu sirdi un ieliec man acīs gaismu.

Mīļā, ejam izvēlēties koku. Es galu galā tur nokļūšu.

Es mēģināšu izkļūt no šī naudas pelnīšanas riteņa, es iemācīšos dot un iemācīšos saņemt. Ir Ziemassvētki, un viss, ko es vēlos, ir viena miera diena. Jā, aizved mani prom no dzīves cīņas, nomierini manu sirdi ar šīm elektriskajām gaismām. Ir Ziemassvētki, un viss, ko es vēlos, ir viena miera diena. Jā, es zinu, ko jūs darījāt, jūs to redzējāt ar bērna acīm. Ir Ziemassvētki, un viss, ko es vēlos, ir viena miera diena.

 
/ Petri Torvinen
 

2020.12.22

Tänkvärt … / Pārdomāts !
50 kr vann jag på TRISS … vad snåla de är ?! / 50 SEK, ko laimēju TRISS … cik viņi ir skopi ?! 
Tänkvärt om musik : så här vill jag spela i nästa musikaliska projekt – kommunikation, samarbete och vänskapPar mūziku domājamās lietas: es vēlos spēlēt nākamajā mūzikas projektā – saziņā, sadarbībā un draudzībā :
We are the men of sweat and steel, we are the men the world denies. So now we walk abandoned fields beneath these foreign skies. We’re gonna join the bitter test, and though there’s some will break and fall. Where there’s nothing here but happiness and duty’s restless call. So it calls, but only to the chosen, to the boys who landed at Liège.
Meet me at the station, in the glory of the sun – into the arms by which the world was won.
Come on and wipe away your tears and the memories bright and gay. The laughter of unclouded years will slowly bleed away. Staring at the stars above, underneath these foreign skies. We’ve never been so happy love in all our goddamned lives. All our lives have been for naught and wasted. All our lives – soon to be redeemed.
Meet me at the station with a banner and a grin. We’ll watch the sun go down on old Berlin.
And when it was done and we’d carried the day, I watched her life’s blood go slipping away, and I stared down, into her cold blue eyes. Sweet Mother Mary, deliver your grace. Deliver us all from the look on her face and the screams; the long and desperate sighs.
All our lives have been a cruel secret. All our lives – a tender age in bloom.
So I drink this final cup and rest this weary head. And watch the waters rising up to wash away the dead. And when we’re rid of this disease and we have won the prize. I never will return to these foreign skies.
Mēs esam sviedru un tērauda vīrieši, mēs esam vīrieši, kurus pasaule noliedz. Tāpēc tagad mēs ejam pa pamestiem laukiem zem šīm ārvalstu debesīm. Mēs pievienosimies rūgtajam pārbaudījumam, un, kaut arī tur būs daži, kas salūzt un kritīsies. Kur šeit nav nekā cita kā laimes un pienākuma nemierīgais aicinājums. Tāpēc tas aicina, bet tikai izredzētos, zēnus, kuri nolaidās Lježā.
Satiec mani stacijā, saules godībā – rokās, ar kurām uzvarēja pasaule.
Nāc un noslauki asaras un atmiņas gaišas un geju. Neapmākušos gadu smiekli lēnām noasiņos. Skatoties uz zvaigznēm augšā, zem šīm ārvalstu debesīm. Mēs nekad neesam bijuši tik laimīga mīlestība visā mūsu nolādētajā dzīvē. Visa mūsu dzīve ir bijusi veltīga un veltīga. Visa mūsu dzīve – drīz tiks atpirkta.
Satiec mani stacijā ar reklāmkarogu un smīnu. Mēs vērosim, kā vecajā Berlīnē noriet saule.
Un, kad tas bija paveikts un mēs dienu pārnēsājām, es vēroju, kā viņas dzīves asinis iet prom, un es skatījos uz leju, viņas aukstajās, zilajās acīs. Saldā Māte Marija, sniedz savu žēlastību. Atbrīvojiet mūs visus no viņas sejas un kliedzieniem; garās un izmisušās nopūtas.
Visa mūsu dzīve ir bijusi nežēlīga noslēpums. Visu mūžu – maigs ziedēšanas vecums. Tāpēc es izdzeru šo pēdējo kausu un atpūtu šo nogurušo galvu. Un vērojiet, kā aug ūdeņi, lai mazgātu mirušos. Un, kad mēs esam atbrīvojušies no šīs slimības un esam ieguvuši balvu. Es nekad neatgriezīšos pie šīm ārvalstu debesīm. 
Övning 2019.12.22 : ”Skirta Kalėdoms”. Introduktion ackord Em7, A7, F#m7, A/b B7 (med extra färgningar) / 2019.12.22 Vingrinājums : “Skirta Kalėdoms“. Ievads akordi Em7, A7, F # m7, A/b B7 (ar papildu krāsām).
 • Introdel” / “Iepazīstināt
 • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
 • B-del (percussion-effekt) / B-daļa (perkusijas efekts)
 • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
 • Introdel” / Iepazīstināt
 • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
 • B-del (percussion-effekt) / B-daļa (perkusijas efekts)
 • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
Outro = effekt som endast ett bandlöst instrument kan skapa : tag flageolett = tonerna F# och Bb; de rätta tonerna är F# och D, tryck ned strängarna (det hörs både en flageolett samtidigt som man hör den riktiga tonen).
Outro = efekts, ko var radīt tikai bezsiksnas instruments: tag flageolets = piezīmes F# un Bb; pareizās piezīmes ir F# un D, ​​nospiediet uz leju virknes (dzirdot abas flageolets, dzirdot pareizo toni).

Voicings piano : ”Skirta Kalėdoms” / Vienošanās klavieres : “Ziemassvētkiem:

Em7, A7, F#​​m7, A /b B7

Tänkvärda ord… enbart för att bryta av texten / Pārdomāti vārdi … tikai, lai izjauktu tekstu :944 ord författade i Uppgift 2b. Inlämning senare under kvällen. Först Seminarium kl. 1416, om filmen som Grupp Gul : Grupp 2 spelade in för några veckor sedan. Sedan ska jag gå till affären för att handla lite för mina hårt förtjänade 50 kr. En God vacker fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Under torsdag åker jag mot Ekön i Motala kl. 12, samt åker hemåt till Borensberg (tåg via Linköping kl. 22). … julafton är inplanerad !
944 vārdi no 1500 vārdiem, kas ierakstīti 2.b uzdevumā. Iesniegšana vēlāk vakarā. Pirmais seminārs plkst 1416, par filmu, kuru Dzeltenā grupa – 2. grupaerakstīja pirms dažām nedēļām. Tad es iešu uz veikalu, lai nedaudz iepirktos par saviem grūti nopelnītajiem 50 SEK. Laba skaista jauka otrdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem Ceturtdien dodos uz Ekön Motala plkst 12, un dodas mājās uz Borensberg (vilciens caur Linköping 22). Tātad … plānots Ziemassvētku vakars ! 
Musikaliska mästerverk / Mūzikas šedevri :

Jag skapade trumkompet i “Höstfall” med stöd av mina ben. Försökte först skapa detta via klapp på händer, men det blev aldrig bra och tajt. Jag behövde mina bägge händer till att klappa “Ta-da Ta-da Ta-da-da” (ergo 7/8-takt; en takt som inspirerade mig under min tid i Klezmer/Balkanband). Ackorden är starkt influerade av “”Starcheska Kopanitsa” (Bulgarien).
Bungu komplektu es izveidoju “Höstfall” (“Rudens kritiens“) ar savu kāju atbalstu. Vispirms mēģināju to izveidot ar rokām, bet tas nekad nebija labs un stingrs. Man vajadzēja abas rokas aplaudēt Ta-da Ta-da Ta-da-da” (ergo 7/8 bārs; ritms, kas mani iedvesmoja laikā, kad pavadīju laiku  Klezmer/Balkanband). Akordus spēcīgi ietekmē “” Starcheska Kopanitsa “(Bulgārija).
När man sjunger dessa tre meloditoner (gitarr) verkar barn lugna ned sig. Och en själv… varenda gång man hör detta mästerverk om “sömncykler“.
Kad jūs dziedat šīs trīs melodijas (ģitāru), šķiet, ka bērni nomierinās. Un pats viens … katru reizi, kad dzirdat šo šedevru par “miega cikliem.
Hela konserten av Disneyland-After-Dark via Danska P4 (OBS ! På danska !)Viss DIsneyland-After-Dark koncerts caur dāņu P4 (PIEZĪME! Dāņu valodā !)
En äldre låt : “I Won’t Cut My Hair” / Vecāka dziesma :Es negriezīšu matus“.
Älskar denna fina pjäs : BlackAdder – att inte hela tiden vara så godtrogen. Bägge sidor behövs : den mjuka som den hårda. Den ena sidan får inte ta ut den andra (dualitet).
Mīli šo jauko skaņdarbu: BlackAdder – lai nebūtu tik lētticīgs visu laiku. Nepieciešamas abas puses: mīkstās un cietās. Viena puse nedrīkst izņemt otru (dualitāti).
De bästa musikerskämten av legendaren Victor BorgeLabākie leģendas Victor Borge mūziķa joki :
En God fortsatt Jul tillägnar jag alla läsare, framförallt Finaste Vackraste i Lettland med denna fina jullåt av Jesper Binzer. Finns vi där för varandra, så kan vi tillsammans skapa underverk ! 
Priecīgus Ziemassvētkus, ko es veltu visiem lasītājiem, īpaši Labākais Smukākais Latvijā ar šo jauko Jesper Binzer Ziemassvētku dziesmu. Ja esam viens otram blakus, mēs kopā varam radīt brīnumus !
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan