Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.12.22

Tänkvärt … / Pārdomāts !
50 kr vann jag på TRISS … vad snåla de är ?! / 50 SEK, ko laimēju TRISS … cik viņi ir skopi ?! 
Tänkvärt om musik : så här vill jag spela i nästa musikaliska projekt – kommunikation, samarbete och vänskapPar mūziku domājamās lietas: es vēlos spēlēt nākamajā mūzikas projektā – saziņā, sadarbībā un draudzībā :
We are the men of sweat and steel, we are the men the world denies. So now we walk abandoned fields beneath these foreign skies. We’re gonna join the bitter test, and though there’s some will break and fall. Where there’s nothing here but happiness and duty’s restless call. So it calls, but only to the chosen, to the boys who landed at Liège.
Meet me at the station, in the glory of the sun – into the arms by which the world was won.
Come on and wipe away your tears and the memories bright and gay. The laughter of unclouded years will slowly bleed away. Staring at the stars above, underneath these foreign skies. We’ve never been so happy love in all our goddamned lives. All our lives have been for naught and wasted. All our lives – soon to be redeemed.
Meet me at the station with a banner and a grin. We’ll watch the sun go down on old Berlin.
And when it was done and we’d carried the day, I watched her life’s blood go slipping away, and I stared down, into her cold blue eyes. Sweet Mother Mary, deliver your grace. Deliver us all from the look on her face and the screams; the long and desperate sighs.
All our lives have been a cruel secret. All our lives – a tender age in bloom.
So I drink this final cup and rest this weary head. And watch the waters rising up to wash away the dead. And when we’re rid of this disease and we have won the prize. I never will return to these foreign skies.
Mēs esam sviedru un tērauda vīrieši, mēs esam vīrieši, kurus pasaule noliedz. Tāpēc tagad mēs ejam pa pamestiem laukiem zem šīm ārvalstu debesīm. Mēs pievienosimies rūgtajam pārbaudījumam, un, kaut arī tur būs daži, kas salūzt un kritīsies. Kur šeit nav nekā cita kā laimes un pienākuma nemierīgais aicinājums. Tāpēc tas aicina, bet tikai izredzētos, zēnus, kuri nolaidās Lježā.
Satiec mani stacijā, saules godībā – rokās, ar kurām uzvarēja pasaule.
Nāc un noslauki asaras un atmiņas gaišas un geju. Neapmākušos gadu smiekli lēnām noasiņos. Skatoties uz zvaigznēm augšā, zem šīm ārvalstu debesīm. Mēs nekad neesam bijuši tik laimīga mīlestība visā mūsu nolādētajā dzīvē. Visa mūsu dzīve ir bijusi veltīga un veltīga. Visa mūsu dzīve – drīz tiks atpirkta.
Satiec mani stacijā ar reklāmkarogu un smīnu. Mēs vērosim, kā vecajā Berlīnē noriet saule.
Un, kad tas bija paveikts un mēs dienu pārnēsājām, es vēroju, kā viņas dzīves asinis iet prom, un es skatījos uz leju, viņas aukstajās, zilajās acīs. Saldā Māte Marija, sniedz savu žēlastību. Atbrīvojiet mūs visus no viņas sejas un kliedzieniem; garās un izmisušās nopūtas.
Visa mūsu dzīve ir bijusi nežēlīga noslēpums. Visu mūžu – maigs ziedēšanas vecums. Tāpēc es izdzeru šo pēdējo kausu un atpūtu šo nogurušo galvu. Un vērojiet, kā aug ūdeņi, lai mazgātu mirušos. Un, kad mēs esam atbrīvojušies no šīs slimības un esam ieguvuši balvu. Es nekad neatgriezīšos pie šīm ārvalstu debesīm. 
Övning 2019.12.22 : ”Skirta Kalėdoms”. Introduktion ackord Em7, A7, F#m7, A/b B7 (med extra färgningar) / 2019.12.22 Vingrinājums : “Skirta Kalėdoms“. Ievads akordi Em7, A7, F # m7, A/b B7 (ar papildu krāsām).
  • Introdel” / “Iepazīstināt
  • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
  • B-del (percussion-effekt) / B-daļa (perkusijas efekts)
  • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
  • Introdel” / Iepazīstināt
  • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
  • B-del (percussion-effekt) / B-daļa (perkusijas efekts)
  • A-del (melodi) / A-daļa (melodija)
Outro = effekt som endast ett bandlöst instrument kan skapa : tag flageolett = tonerna F# och Bb; de rätta tonerna är F# och D, tryck ned strängarna (det hörs både en flageolett samtidigt som man hör den riktiga tonen).
Outro = efekts, ko var radīt tikai bezsiksnas instruments: tag flageolets = piezīmes F# un Bb; pareizās piezīmes ir F# un D, ​​nospiediet uz leju virknes (dzirdot abas flageolets, dzirdot pareizo toni).

Voicings piano : ”Skirta Kalėdoms” / Vienošanās klavieres : “Ziemassvētkiem:

Em7, A7, F#​​m7, A /b B7

Tänkvärda ord… enbart för att bryta av texten / Pārdomāti vārdi … tikai, lai izjauktu tekstu :944 ord författade i Uppgift 2b. Inlämning senare under kvällen. Först Seminarium kl. 1416, om filmen som Grupp Gul : Grupp 2 spelade in för några veckor sedan. Sedan ska jag gå till affären för att handla lite för mina hårt förtjänade 50 kr. En God vacker fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! Under torsdag åker jag mot Ekön i Motala kl. 12, samt åker hemåt till Borensberg (tåg via Linköping kl. 22). … julafton är inplanerad !
944 vārdi no 1500 vārdiem, kas ierakstīti 2.b uzdevumā. Iesniegšana vēlāk vakarā. Pirmais seminārs plkst 1416, par filmu, kuru Dzeltenā grupa – 2. grupaerakstīja pirms dažām nedēļām. Tad es iešu uz veikalu, lai nedaudz iepirktos par saviem grūti nopelnītajiem 50 SEK. Laba skaista jauka otrdiena, kuru es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem Ceturtdien dodos uz Ekön Motala plkst 12, un dodas mājās uz Borensberg (vilciens caur Linköping 22). Tātad … plānots Ziemassvētku vakars ! 
Musikaliska mästerverk / Mūzikas šedevri :

Jag skapade trumkompet i “Höstfall” med stöd av mina ben. Försökte först skapa detta via klapp på händer, men det blev aldrig bra och tajt. Jag behövde mina bägge händer till att klappa “Ta-da Ta-da Ta-da-da” (ergo 7/8-takt; en takt som inspirerade mig under min tid i Klezmer/Balkanband). Ackorden är starkt influerade av “”Starcheska Kopanitsa” (Bulgarien).
Bungu komplektu es izveidoju “Höstfall” (“Rudens kritiens“) ar savu kāju atbalstu. Vispirms mēģināju to izveidot ar rokām, bet tas nekad nebija labs un stingrs. Man vajadzēja abas rokas aplaudēt Ta-da Ta-da Ta-da-da” (ergo 7/8 bārs; ritms, kas mani iedvesmoja laikā, kad pavadīju laiku  Klezmer/Balkanband). Akordus spēcīgi ietekmē “” Starcheska Kopanitsa “(Bulgārija).
När man sjunger dessa tre meloditoner (gitarr) verkar barn lugna ned sig. Och en själv… varenda gång man hör detta mästerverk om “sömncykler“.
Kad jūs dziedat šīs trīs melodijas (ģitāru), šķiet, ka bērni nomierinās. Un pats viens … katru reizi, kad dzirdat šo šedevru par “miega cikliem.
Hela konserten av Disneyland-After-Dark via Danska P4 (OBS ! På danska !)Viss DIsneyland-After-Dark koncerts caur dāņu P4 (PIEZĪME! Dāņu valodā !)
En äldre låt : “I Won’t Cut My Hair” / Vecāka dziesma :Es negriezīšu matus“.
Älskar denna fina pjäs : BlackAdder – att inte hela tiden vara så godtrogen. Bägge sidor behövs : den mjuka som den hårda. Den ena sidan får inte ta ut den andra (dualitet).
Mīli šo jauko skaņdarbu: BlackAdder – lai nebūtu tik lētticīgs visu laiku. Nepieciešamas abas puses: mīkstās un cietās. Viena puse nedrīkst izņemt otru (dualitāti).
De bästa musikerskämten av legendaren Victor BorgeLabākie leģendas Victor Borge mūziķa joki :
En God fortsatt Jul tillägnar jag alla läsare, framförallt Finaste Vackraste i Lettland med denna fina jullåt av Jesper Binzer. Finns vi där för varandra, så kan vi tillsammans skapa underverk ! 
Priecīgus Ziemassvētkus, ko es veltu visiem lasītājiem, īpaši Labākais Smukākais Latvijā ar šo jauko Jesper Binzer Ziemassvētku dziesmu. Ja esam viens otram blakus, mēs kopā varam radīt brīnumus !
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan