Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.12.29

Šeit es meloju, izniekojot savu dzīvi” !Okunnighet i hjärtat är roten och stammen till allt ont / Neziņa sirdī ir visa ļaunuma sakne un kāts !
12 arbeten har jag nu ansökt om i Motala, Linköping, Norrköping, Söderköping samt Sandviken. Nu kvarstår att se vad som händer !
Tagad esmu pieteicies 12 darbavietās MotalaLinköpingNorrköpingSöderköping un Sandviken. Tagad atliek redzēt, kas notiks !
Är Du någon som själv-saboterar dina relationer ?! Detta är vad jag har lärt mig genom åren / Vai jūs esat kāds, kurš pats sabotē jūsu attiecības ?! To esmu iemācījies gadu gaitā :
Själv är jag högst sapiosexuell : jag attraheras av intelligenta diskussioner, argument… samt att personen vet att Första världskriget var en händelse som inträffade före Andra världskriget.
Personīgi es esmu ļoti sapioseksuāls: mani piesaista saprātīgas diskusijas, strīdi … un ka persona zina, ka Pirmais pasaules karš bija notikums, kas notika pirms Otrā pasaules kara.Musik är din egna upplevelse, dina tankar, din visdom. Om Du inte lever den kommer den inte ut ur ditt horn.” / Mūzika ir jūsu pašu pieredze, jūsu domas, jūsu gudrība. Ja jūs to nedzīvojat, tā neiznāks no jūsu raga.
Testing, testing… ” – ska bearbeta lite mera. Delarna ska ses över. Lite piano, lite bas… lite annat skoj / Testēšana, testēšana …” – apstrādās nedaudz vairāk. Daļas jāpārskata. Mazliet klavieres, nedaudz basu … mazliet jautrāk.
Pianodelarna kom jag inte långt med idag, utan de ska arrangeras imorgon. Har fortfarande lite svårt med kordination vänster- och högerhand / Ar klavieru partijām šodien tālu netiku, bet rīt tās izkārtos. Joprojām ir mazliet grūtības koordinēt kreiso un labo roku. 
”Dissonans” / “Disonance” :
”Dissonans 2” / “Disonance 2
För ett år sedan : fina tankar man har, som jag helt enkelt ger upp om. Enkel ”modulering” = musikteori : finn liknande ackord. Möjligheterna är oändliga ! / Pirms gada : jums ir jaukas domas, no kurām es vienkārši atsakos. Vienkārša “modulācija” = mūzikas teorija: atrodiet līdzīgus akordus. Iespējas ir bezgalīgas !
 
Varning … Alkohol kan leda till att Du tror att Du kan sjunga !!!” / “Brīdinājums … Alkohols var likt domāt, ka vari dziedāt !!!
Konserten med Jesper Binzer finns tillgänglig via länken / Koncerts ar Jesper Binzer ir pieejams, izmantojot saiti :
En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare / Laba, turpināta laba otrdiena, es veltu visiem lasītājiem kā klausītājiem !Bor man med tre damer som ska busa under inspelning, så blir inte livet alltid det enklaste. Men jag älskar mina fina damer som alltid är i farten då jag vill arbeta med musik / Ja dzīvojat kopā ar trim dāmām, kuras filmēšanās laikā paliks nerātnas, dzīve ne vienmēr būs vieglākā. Bet es mīlu savas jaukās dāmas, kuras vienmēr ir kustībā, kad vēlos strādāt ar mūziku !
Lite Science Fiction-skämt för denna eftermiddag ?! Själv skulle jag ta en springnota, hade jag sett detta / Daži zinātniskās fantastikas joki šai pēcpusdienai ?! Es pats ņemtu skriešanas piezīmi, ja to būtu redzējis :
  
En av de viktigaste sångerna i mitt liv. Den allra första sången som jag spelade melodin på,… på en elbas,… mitt på scen,… ackompanjerad av två gitarrer och trummor (december 1996). Jag hade börjat spela elbas under hösten så hela min utvecklingskurva gick snabbt uppåt. Under gymnasiet avstannade och stagnerade det lite på grund av brist på engagemang. Och att folk verkade snarare vilja tävla med varandra visavi att se de egna personliga inneboende gåvorna i sig själva som hos varandra. Alla skulle vara bäst … ! Tävling skadar så mycket och framförallt skadar det “skapandet“.
Viss tävlan är bra, som hos Paul McCartney och John Lennon (the Beatles)… eller Mick Jagger och Keith Richards (the Rolling Stones) som trots konkurrens sinsemellan, respekterar varandrar tankar och idéer, och trots att man i sin bok kallar den andra för “herr Liten Penis“, så finns den vänliga konkurrensen där, där man tar tillvara varandras åsikt och idéer, och gör någonting mer exeptionellt utav dessa !
Viena no manas dzīves svarīgākajām dziesmām. Pati pirmā dziesma, kurā atskaņoju melodiju, … uz elektriskā basa, … skatuves vidū, … divu ģitāru un bungu pavadījumā (1996. gada decembris). Es biju sācis spēlēt elektrisko basu rudenī, tāpēc visa mana attīstības līkne ātri uz augšu. Vidusskolas laikā tā nedaudz apstājās un apstājās saistību trūkuma dēļ. Šķiet, ka cilvēki drīzāk konkurēja savā starpā, redzot sev personīgās dāvanas sevī tāpat kā viens otru. Visi būtu labākie …! Konkurence sāp tik ļoti un galvenokārt tas kaitē “radīšanai“.
Daži konkurence ir laba, tāpat kā ar Paul McCartney un John Lennon (the Beatles… vai Mick Jagger un Keith Richards (the Rolling Stoneskuri, neraugoties uz konkurenci savā starpā, respektē viens otra domas un idejas un, neraugoties uz to, ka savā grāmatā sauc otru “Mazā Peniša kungs“. , tad tur notiek draudzīgais konkurss, kurā jūs izmantojat viens otra viedokli un idejas un no šiem veidojat kaut ko ārkārtīgāku !
 
/ Petri Torvinen
 

Lämna ett svar

Till startsidan