Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.25

  • När människor är rädda för att lära sig ditt språk eftersom de tror att det kommer att ta årtionden.
  • When people are scared of learning your language because they think it will take decades.
Arbete denna måndag kl. 08:3011:30 (att man ändå tillåter så korta arbetspass ?!). Ville själv ha det långa passet men som vanligt är det en annan som får dessa. Arbete med bästa Grupp B5 ikväll kl. 18; första Gruppuppgift 1 inför det examinerande seminariumet på fredag 29/012021 kl. 0912.
Work this Monday at 08:3011:30 (that you still allow such short work shifts ?!). Wanted the long pass myself but as usual someone else gets these. Work with best Group B5 this evening at 18; first Group-assignment 1 before the examining seminar on Friday 29/012021 at 0912.
Arbetsintervju kl. 12. Fick först timvikariat eventuellt 50 % i februari fram till v. 8. Det bästa var att prata (ut) med en annan med likande värdegrund och värderingar.
Job-interview at 12. First got an hourly temporary job, possibly 50 % in February until week 8. The best thing was to talk (out) with someone else with similar values ​​and principles.
You know you live in an exposed area when even the birds are carrying knives and foot-shackles.” 
  • Finurlig Postservice ! Tänk vad de hittar på under svåra tider som under Corona-pandemin ?!
  • Quirky Postal Service ! Just think what they come up with during difficult times like during the Corona-pandemic ?!
  • En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare.
  • A Great Continued Fine Monday I dedicate to all readers as listeners.
 
Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan