Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.26

You cannot be loved by everyone. But someone should not be too much to ask for” !

  • För ett år sedan … slapp jag bry mig om jag skulle ha arbete, pengar och råd. Idag är situationen en helt annan !
  • A year ago … I did not have to worry about not having work, money and worth. Today the situation is completely different !
2 år sedan firade jag min födelsedag dels i Motala (konstvisning vid K-ringen i Motala; Mika Mäkeläinen). Med exet satt jag och fick kolla på lite fina övergivna katter. Jag kände mig rätt hemma med dem.
2 years ago I celebrated my birthday partly in Motala (art show at the K-ring in Motala; Mika Mäkeläinen). With the ex I sat and got to watch some nice abandoned cats. I felt right at home with them.
Kommer att ta upp dokumenterandet beträffande att skriva om SverigeFinländare i Östergötland, främst i Motala. Har ansökt om 50 000 kr i stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland. Då får jag även se hur det tar sig med FA-skattesedel för bloggen :
då jag omedelbart behöver få in pengar för att finansiera mitt liv. Det går väl “så där” med musiken. Musikskapandet är det inga fel på, det är det faktum att få lyssnare till “verken” –
Mer om detta ämne står att läsa om i blogginlägg (bröt nytt rekord i antal läsare med 121 läsare) :
Will pick up the documentation regarding writing about SwedeFinns in Östergötland, mainly in Motala. I have applied for SEK 50,000 in support from Kulturfonden för Sverige och Finland (the SwedishFinnish Fund). Also I will now see how it goes with the FA tax slip for the blog :
as I immediately need to get money in to finance my life. It goes “well” with the music. There is nothing wrong with creating music, it is the fact of getting listeners to listen to “the works” –
More on this subject to read upon on blog-post (I broke new record in number of readers with 121 readers) :
En reflektion över saker som förhoppningsvis är avlägsna / a reflection upon things hopefully long gone :
It is said that everything in life happens for a reason. Sometimes I really want to know what that reason was …”Idag vaknade jag upp kl. 06 för att önska mig ett arbetspass. Trots att jag intresseanmälde mig på 5 st arbetspass, fick jag inget av dem. Jag åkte ändock ut till Motala för att lämna Utdrag ur Polisens Belastningsregister. Och så skrev jag ett mail till rektorn som jag träffade igår att jag önskar mig att arbeta idag,… att jag må starta i arbetet redan idag. Får jag fler pass än vad kommunen hittills har gett mig – vilken arbetsplats tror Ni att jag väljer ?!
Today I woke up at 06 to wish me a work shift. Although I registered for interest in 5 work-shifts, I did not receive any of them. I still went out to Motala to hand out Excerpt from the Police Charge Register. And then I wrote an email to the principal that I met yesterday that I wish to work today, … that I may start working today. Do I get more work-shifts than the municipality has given me so far – which workplace do you think I choose ?! 
  • En God fortsatt fin tisdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare :
  • a Great Continued Good Tuesday I dedicate to all readers as listeners :
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan