Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.27

Projekt : “Synliggöranden Finsk kultur i Sverige (Östergötland)” : stipendium på 50 000 kr ansökta. Nu får jag hålla tummar och tassar för att projektet blir verklighet.
Project : “Visibility Finnish culture in Sweden (Östergötland)“: scholarship of SEK 50,000 applied for. Now I have to keep my fingers and paws crossed that the project will become a reality.Fler betydande nyheter : ”C” i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer (DIG510), 15 hp – Moment 0010 = ytterligare 12 hp registrerade i Ladok !
More significant news: “C” in the course Preschool Pedagogy and Didactics 3: Children’s socialization and communicative processes (DIG510), 15 credits Moment 0010 = another 12 credits registered in Ladok !Igår kollade jag på en rysk film som handlade om lönnmordet 1918Lenin, samt medföljande revolution och inbördeskrig. Lenin dog inte förrän 1924, men denna händelse startade hela händelseförloppet som starkt bidrog till att Josef Stalin kunde sno åt sig makten. Snacka om partisk hjältefilm ! Allt var så … överdrivet !
Yesterday I watched a Russian film about the assassination of in 1918, as well as the accompanying revolution and civil war. Lenin did not die until 1924, but this event started the whole course of events which greatly contributed to Joseph Stalin being able to seize power. Talk about biased hero movies ! Everything was so … exaggerated !
Startade läsning av följande bok : Pravda – the Truth About the Leningrad Cowboys. Boken är översatt till engelska, tyska och finska. Mycket bilder… vilket kan vara skönt ibland ty man redan har så mycket att läsa i kursen Förskolepedagogik- och pedagogik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
I started reading the following book : Pravda – the Truth About the Leningrad Cowboys. The book has been translated into English, German and Finnish. Lots of pictures … which can be nice sometimes because you already have so much to read in the coursePreschool pedagogy and pedagogy 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.En fin arbetsdag idag onsdag kl. 0811:30 samt kl. 1316 på nytt arbetsställe ! Livet börjar ta sig väl åter på nytt ! Arbetsdag åter imorgon torsdag kl. 0916 !
A nice working day today Wednesday at 0811:30 and at 1316 at a new workplace ! Life is starting to get better again ! Workday again tomorrow Thursday at 0916 !
Jag satt i bussen till Bråstorp då rektorn från det nya arbetsstället hörde av sig och frågade om jag ville börja arbeta direkt idag, onsdag. Egentligen hade jag bokat tid för vaccination av TBE, men den sprutan valde jag istället att ta en annan vacker dag. Alla arbetspass som jag kan roffa åt mig kommer före allt annat i livet ! Och så hörde en tredje rektor av sig gällande arbetsintervju. Jag får börja planera livet lite grann.
I was sitting in the bus to Bråstorp when the principal from the new workplace heard from me and asked if I wanted to start working immediately today, Wednesday. Actually, I had booked an appointment for TBE-vaccination, but I chose that syringe instead to take another beautiful day. All work shifts that I can grab for myself come before anything else in life ! And then a third principal heard about the job interview. I have to start planning my life a little.
Spontanitet – tydligen är spontanitet väldigt viktigt för ett förhållande. Så jag drog och kom aldrig mer tillbaka“. Orden som bäst beskriver mitt kärleksliv just för tillfället. Jag är tråkig som sitter hemma mestadels. Vad har jag egentligen för val ?! Min karriär har inte riktigt varit en kassako, jag kämpar dagligen för brödfödan. Jag vill inte heller behöva känna att jag ska behöva visa upp sidor som jag inte är, eller att visa upp en förskönande sida av mig själv. Tyvärr var det just den känslan som jag upplevde ibland. Till slut fanns det knappt någon kommunikation, varken via messenger och mobil. Å egen del räcker det inte med att enbart höra av sig under morgonen och under kvällen. Till slut fick jag inte ens SMS under kvällarna. Så tråkig var jag som person ! “Tummen upp“-smileys är för vänner och bekanta. Ser jag en sådan smiley när jag hälsar en vacker individ “God morgon/God dag/God eftermiddag/God kväll och/eller God natt“, då kräver jag mer än så !
Spontaneity – apparently spontaneity is very important for a relationship. So I withdrew and never came back“. The words that best describe my love life at the moment. I’m boring sitting at home mostly. What choice do I really have ?! My career has not really been a cash cow, I fight daily for bread. I also do not want to have to feel that I have to show sides that I am not, or to show a beautifying side of myself. Unfortunately, that was exactly the feeling I experienced sometimes. In the end, there was hardly any communication, neither via messenger nor mobile. On your own, it is not enough to just hear from you in the morning and in the evening. In the end, I did not even receive an SMS during the evenings. I was so sad as a person! “Thumbs upsmileys are for friends and acquaintances. Do I see such a smiley when I greet a beautiful individual “Good morning / Good day / Good afternoon / Good evening and/or Good night“, then I demand more than that !
Keep being single until you meet someone who actually complements your life in a way that makes it better. If not, it’s not worth it” !
  • En God fortsatt fin onsdagkväll tillägnar jag alla läsare ! Nu kör vi stenhårt igenom livet !
  • A Great Continued Nice Wednesday Evening I dedicate to all readers ! Now we drive rock hard thru life !
 
/ Petri Torvinen
 

Lämna ett svar

Till startsidan