Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.28

“You are fine !”Faith, hope and love. One in three was not so damn bad !”Själv skulle jag vid det här laget kunna betala någon för att få samtala med någon, på ett lika sätt som man vill prata med någon “Finaste Vackraste“. Får man överleva torrperioden så gott man kan ! 0722 297 513 och all heder åt den person som känner sig manad !
Personally I could at this point pay someone to have a conversation with someone, in the same way as you want to talk to someone “Finest Most Beautiful“. One must survive the dry season as best as one can ! 0722 297 513 and all honors and credits to the person who feels brave enough !During Holocaust Remembrance Day we tell each other that it must never happen again. – The sad thing is that it happens again but people seem to think it must be a ridiculous mustache and a silly German accent”.
Arbetsdag idag torsdag kl. 0916. Nu : Gruppdiskussion inför det kommande examinerande seminariumet, Uppgift 2 kl. 0912 och Uppgift 1 kl. 1315 imorgon fredag i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Working day today Thursday at 0916. Now : Group-discussion before the upcoming examining seminar, Task 2 at 0912 and Task 1 at 1315 tomorrow Friday in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.

  • En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner er i !
  • A Great Continued Nice Friday evening I dedicate to all readers, whatever part of the world you are in !
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan