Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.29

Cannibals captured a finn, let him boil for 3 hours in the large party-pot. Glancing at the lid, the finn popped up : “Wonderful Guys, Satan’s Perkele ! Now, can I just borrow a towel ?!”En man ligger på sjukhus med magproblem när han plötsligt får diarré och skiter ned hela sängen. Mannen får panik, viker ihop lakanet med bajset och slänger ut det genom fönstret. Lakanet hamnar på en finsk alkoholist som går förbi. Han brottas ett tag med lakanet och bajset rinner ut. Då kommer annan man förbi och frågar vad han håller på med : “- Perkkele grappen, Du kommer intä att tro mig, men jag har just pankat siten ur ett spöke” !
A man is in a hospital with stomach-problems when he suddenly gets diarrhea and shit all over the bed. The man panics, folds the sheet with the poop and throws it out the window. The sheet ends up on a Finnish alcoholic who walks by. He wrestles for a while with the sheet and the poop runs out. Then another man comes by and asks what he is doing : “Perkele boy, you will not believe me, but I just knocked the shit out of a ghost !
  • Detta tål att spammas : behöver fler lyssnare som läsare, tack ! Överhuvudtaget behöver jag någon som bryr sig !
  • It can withstand a little spam : I need more listeners as well as readers, thank you ! Especially anyone who cares at all !
Vinter i Borensberg / Winter in Borensberg :
Två seminarium denna fredag 29/012021Seminarium 2 kl. 0912 samt Seminarium 1 kl. 1316. Kurs : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Two seminars this Friday 29/012021. Seminar 2 at 09-12 and Seminar 1 at 13-16. Course : Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
Nu : en promenad till ICA Supermarket, ty jag verkligen behöver få en promenad efter denna fulländade dag. Imorgon lördag : städning samt tvättstuga kl. 0815. Därefter att starta Uppgift 3 och Uppgift 4 i kursen : Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Now : a walk to ICA Supermarket, because I really need to get a walk after this perfect day. Tomorrow Saturday : cleaning and laundry at 08-15. Then to start Task 3 and Task 4 in the coursePreschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
  • En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare, vilken del av världen Ni än befinner er i !
  • A Great Continued Nice Friday evening I dedicate to all readers, whatever part of the world you live in !
You might think that me and life were the exact opposite. But we had more in common than you might think, as I too was very boring and completely lacked higher meaning and purpose.”
  • Otroligt fin musik :
  • Incredibly nice music : 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan