Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.30

True story !
  • Melodifestivalen är lite som vinterkräksjukan. Den kommer en gång om året, får en att må dåligt och när den väl är över är det mycket skönt.
  • The Eurovision Song Contest is a bit like winter-vomiting. It comes once a year, makes you feel bad and once it is over it is very nice.
Idag gäller städning samt tvättstugan, Därefter att se efter vad som måste göras i Uppgift 3 och Uppgift 4, med examinerande seminarium kl. 0916 på torsdag 04/022021 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Egentligen skulle jag velat arbeta varenda torsdag ty det är den dagen då de framförallt behöver vikarier på grund av planering för ordinarie personal. Jag längtar tills jag får besked om att mina tjänster åter behövs under fasta tider. Har jag nämnt hur mycket jag inte gillar Corona ?!
Today is cleaning and the laundry, Then to look for what must be done in Task 3 and Task 4, with examining seminar at 0916 on Thursday 04/022021 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. Actually, I would prefer to work every Thursday because that is the day when they mainly need substitutes due to planning for regular staff. I long until I am informed that my services are needed again during fixed times. Have I mentioned how much I do not like Corona ?!
  • Gårdagens examinationsuppgift 2 kl. 0912 samt examinationsuppgift 1 kl. 1316 : KLART !
  • Yesterday’s examination-assignment 2 at 0912 and examination-assignment 1 at 1316: CHECK !
När någon frågar kring syftet med bloggen https://petritorvinen.blogg.se/ så är det enkelt : att förmedla och att dela med mig av tankar, musikaliska idéer, mitt skapande och mina verk, men framförallt att fylla ett tomhål efter att få prata ut med någon. Att ge ett löfte om att jag får tala ut när jag behöver detta, för att sedan knappt bry sig om vad jag skriver eller talar om, säger en del om stämningen ute på nätet. Att säga att man lyssnar, när man därefter börjar ignorera en, är bland det mest hemska och mest lömska man kan göra mot en annan person. Och om Ni läsare har uppmärksammat bloggen, så skriver jag mycket under dagar som jag är “tvångsledig“. Då jag arbetar, är jag mestadels glad och belåten behöver inte dela med mig förutom vad dagen har bjudit på och så en kvällshälsning. Ungefär som en finsk minister som beskrev situationen i Finland efter inbördeskriget 1918 : “en man som har ett arbete att gå till, engagerar sig inte i revolutionella tankar“.
When someone asks me regarding the purpose of the blog https://petritorvinen.blogg.se/, the answer is simple : to convey and share with me thoughts, musical ideas, my creation and my works, but above all to fill a void after getting talk to someone. Giving a promise that I can speak out when I need to, and then barely care about what I write or talk about, says some about the atmosphere online. To say to you that they listen, then they start ignoring one, is among the most horrible and most insidious things that you can do to another person. And if you readers have paid attention to the blog, I write a lot during the days when I am on “forced leave“. When I work, I’m mostly happy and satisfied and do not have to share except what the day has to offer and then an evening greeting. It is like as a Finnish minister described the situation in Finland after the Civil War of 1918 : “a man who has a job to go to does not engage in revolutionary thoughts.
When I was eight, I played hide and seek. Since then, I have not found myself.What would become of little fucking me ?! Who tell hell knows !”Insikt / insight :
Fortsatt vinter i Borensberg / Continued winter in Borensberg : 
Jag hälsar alla läsare som lyssnare en God fortsatt fin lördag och mycket mys tillägnar jag er alla ! Tack Ni som anstränger er för min skull, att lyssna på och att läsa mina tankar. De är mörka, och lär fortsätta vara mörka om ingenting drastiskt händer i mitt liv. Vid 40-ålder hade jag planerat mer än att jaga efter arbetstillfällen och att förlora arbetstillfällen till personer som inte vill leka med barn, utan föredrar sin mobil. Vem visste att jag ens skulle bli Förskollärare för 20 år sedan. Livet lekte. Jag besökte bland annat barnhemmet och skolan i Daugavpils samt en tur i Riga i Lettland (2 veckor under slutet av april – början av maj 2001). Jag skulle skriva musik och spela mycket på scen, vilken jag visserligen gjorde under perioden 20012003 samt under tiden vid Insitutionen för Musik och Medier (Luleå Tekniska Universitet), 20042010. Några spelningar har jag fått därefter, bland annat med Romanijada och Tuppenz. Livet är så oförutsägbart att man blir stressad. Min skyddsängel är konstant full, ty hen inte gör någonting åt dödsläget.
I greet all readers as listeners a Happy continued nice Saturday and a lot of cosiness I dedicate to you all ! Thank you for making an effort for my sake, to listen to and to read my thoughts. They are dark, and will continue to be dark if nothing drastic happens in my life. By the age of 40, I had planned more than to hunt for jobs and to lose jobs to people who do not want to play with children, but prefer to play with their mobile-phones. Who knew I would even become a Preschool Teacher 20 years ago. Life played. Among other things, I visited the orphanage and school in Daugavpils and a trip to Riga in Latvia (2 weeks in late April – early May 2001). I would write music and play a lot on stage, which I certainly did during the period 20012003 and during the time at the Department of Music and Media (Luleå University of Technology), 20042010. I have had a few gigs since then, including with Romanijada and Tuppenz. Life is so unpredictable that you get stressed. My guardian angel is constantly drunk, for (s)he does nothing about the state of deadlock.

Lämna ett svar

Till startsidan