Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.01.31

Punk : man behöver varken radio och/eller TV för att få sin musik uppspelad. Allt handlar om ens fanbas. the Dreadnoughts‘ (Kanada) fanbas är trogna fans, som även bryr sig om att spela vidare denna ack så fina musik och att sjunga vidare dessa ack så fina texter.
Punk : you do not need radio an/ or TV to get your music played. It’s all about your fan base. the Dreadnoughts‘ (Canada) fanbase are loyal fans, who also care to continue playing this oh so nice music and to continue singing these oh so nice lyrics. 
 
… och så får man själv sig en Shanty komponerad åt en för att man gissar rätt på en ackords-progression. Mina damer, herr Nicholas Smyth (the Dreadnoughts) i egen hög person :
… and then you get yourself a Shanty composed because you guess right on a chord-progression. Ladies and gentlemen, Mr Nicholas Smyth (the Dreadnoughts) in person :  
Hmmm… Uppgift 3 nästan författad (undervisning och reflektion kvarstår att författas !). Först ska vi inte lämna in Uppgift 3, kort nedan står det ”inlämning 18/022021. Detta är bland det mest förvirrade schemat som jag har uppmärksammat !
Hmmm … Assignment 3 almost written (teaching and reflection still remain to be written !). First, we will not submit Assignment 3, shortly below it says “submission 18/022021“. This is among the most confused schedule I have noticed !Dagens uppgift : bli klar med sysslor inför den kommande veckan, med förhoppningen om mycket arbete. Under torsdag 04/022021 kl. 0916 har jag ett examinerande seminarium i Uppgift 3 och Uppgift 4 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Today’s task: get ready for chores for the coming week, with the hope of a lot of work. During Thursday 04/022021 at 0916 I have an examining seminar in Assignment 3 and Assignment 4 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.


  • 19 veckor kvar till semester och sommar 2021 / 19 weeks left until holiday and summer of 2021. 
“Consequence-thinking was not my strong suit”.

  • Somliga dagar behöver man startkablar själv för att orka ! Kaffe gör mycket, men att få arbetstillfällen under dessa COVID-19-tider gör att man orkar ta på sig ett par byxor om morgonen.


  • Some days you need jump leads yourself to be strong ! Coffee does a lot, but getting jobs during these COVID-19 times gives you the strength to put on a pair of pants in the morning.
  • De obligatoriska Musikerskämten : en massa toner !
  • the obligatory Musician-jokes: a lot of notes !
… och så ytterligare en nyhet : 3 år sedan bar jag in mina möbler till denna fina “nya” lägenhet vid Hjortstigen 4d i Borensberg. Jag flyttade från Mårdstigen 3b i Borensberg, som ligger cirkus 2 minuter ifrån. En kundvagn packades till bristningsgränsen och så körde jag in mina grejer från våning 2 vid Mårdstigen 3b till bottenvåning med egen balkong och altan vid Hjortstigen 4d i snöstorm. Lillebror samt farsan hjälpte till med att bära in hyllor, säng samt soffan, ergo det mest tunga i möbelväg. Resten skötte jag helt själv !
and then another news : 3 years ago I brought my furniture to this nice “new” apartment at Hjortstigen 4d in Borensberg. I moved from Mårdstigen 3b in Borensberg, which is circus 2 minutes away. A shopping cart was packed to the breaking point and then I drove my stuff in from floor 2 at Mårdstigen 3b to the ground floor with its own balcony and terrace at Hjortstigen 4d in a snowstorm. Little brother and dad helped to carry in shelves, bed and sofa, ergo the heaviest in furniture way. I took care of the rest myself !
Intro
Verse 1

Love – someone that you care for, and therefore you can’t ignore.
Life – the meaning of existance. Willing to take a chance.

Pre-chorus

Life is cruel – embrace it.
Much to do, let’s face it.
Live your life, plan for the day.
Don’t care what others might say.

Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved.
Let’s get it right, get it unfold.

Verse 2

Death – many ways of dying. So why not just try to sing ?
Sing – sing a song of friendship. But do not, don’t try being hip.

Pre-chorus

Life is cruel – embrace it.
Much to do, let’s face it.
Live your life, plan for the day.
Don’t care what others might say.

Chorus

Cruelty of life – life’s big questions unsolved.
Let’s get it right, get it unfold.

Outro

Petri Torvinen · Cruelty of Life 2 2020.12.30 – 2020-12-30, 20.03

 

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan