Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.19

  • Tack Finaste Vackraste för allt ditt otroliga stöd – den mest Vackraste själ ! 💖
  • Thank you, the Most Finest Most Beautiful for all your incredible support – the Most Beautiful soul ! 💝

  • “- You are not such a talkative type You.”
  • “- No, I think the most. You should try sometime.”
“- Jag behöver vara rädd“, sade den snälla, klene mannen, när han låg nedkrupen i sin säng, med dessa viskningar runt i huvudet.
Han skulle gå om intet på ett sätt – på ett sätt som lämnade honom med ingenting att säga förutom : “OK !”. Ja, hans ögon såg blott på ett sätt.
“- Gamla ärr, men skärningarna var nya“, sade flickan som älskade många men litade på några få, ja, det är sant – för hon fruktade någon ny.
Hon lånade ut sina känslor av ren kärlek. Han behöll samlingen, och den saknade biten av hennes hjärta. Ja, hennes ögon såg blott så långt.
Det är mord som pågår inuti. För Du ser endast så mycket genom det mänskliga ögat.
Det finns inget sådant som paranoia, det är alltid dubbelt så illa som Du fruktar. Och det som förstör dig, är att Du hade svaren framför dig. Jag hatar att säga “vad var det jag sa ?!”
Minun täytyy saada pelätä“, sanoi ystävällinen, pieni mies, kun hän makasi kyykyssä sängyssä, nämä kuiskaukset päänsä ympärillä.
Hän ei menisi mitenkään tavallaan – tavalla, joka ei jättänyt hänelle muuta sanottavaa kuin: “OK !“. Kyllä, hänen silmänsä näkivät vain yhden tavan.
“- Vanhat arvet, mutta leikkaukset olivat uusia“, sanoi tyttö, joka rakasti monia, mutta luotti muutamaan, kyllä, se on totta – koska hän pelkäsi jotakuta uutta.
Hän lainasi puhtaan rakkautensa tunteita. Hän piti kokoelmaa, ja se kaipasi pala hänen sydämestään. Kyllä, hänen silmänsä katsoivat vain niin pitkälle.
Se on sisällä tapahtuva murha. Koska näet niin paljon vain ihmissilmän kautta.
Paranoiaa ei ole olemassa, se on aina kaksi kertaa niin paha kuin pelkäät. Ja mikä tuhoaa sinut, on, että sinulla oli vastauksia edessäsi. Vihaan sanoa “mitä mie sanoin ?!”
Om äventyren med lillebror… förhoppningsvis får vi även till det ikväll. Jag är ledig hela dagen. Måste handla kattsand åt damerna och att besöka föräldrar för lite mat samt betalning av räkningar.
Regarding the adventure with little brother … hopefully we’ll get to it tonight too. I’m free all day. Must buy cat litter for the ladies and to visit parents for some food and payment of bills.
När Cidern smakar som bakfyllan dagen efter… är det förundransvärt att det ens får 5 stjärnor (?!). Över halva glaset lämnade både jag och lillebror, ty det inte gick att dricka.
When the Cider tastes like the backfill the next day … it’s amazing that it even gets 5 stars (?!). Over half the glass both me and little brother left, because it was not possible to drink.
 
Februari 2020Gävle ! Den allra sista gången som jag besökte den fina staden för att spendera några dagar med finaste Studiegrupp B5 (vi har bytt namn ett flertal gånger genom dessa tre år !). Under dagarna (långa seminarium under Campusdagarna; de bästa föreläsningarna av de bästa – kring Interkulturalitet). Själv gick jag runt i staden och mest kollade runt i museum, tillställningar och så besök vid bio under kvällen. Filmen var rätt så lång; “1917” (om två engelska soldater stationerade i Frankrike under första världskriget som måste leverera ett bud från en general till en överste, ty tyskarna gillrade en fälla för dem. De hade samtidigt klippt av telefonförbindelserna).
February 2020 in Gävle ! The very last time I visited the nice city to spend a few days with the finest Studygroup B5 (we have changed names several times through these three years !). During the days (long seminars during the Campus-days; the best lectures of the best – on Interculturalism). By myself I walked around the city and mostly looked around the museum, events and then visits to the cinema during the evening. The film was quite long; “1917” (about two English soldiers stationed in France during the First World War who had to deliver a message from a general to a colonel, because the Germans set a trap for them. At the same time, they had cut off the telephone connections).
Filmen var så omvälvande på många sätt, dels att den är baserad på ögonvittneshistorier om hjältemod och ögonvittnesskildringar kring krigets fasor och det hemska i det mänskliga lidandet i att offra en massa mänskliga liv för några kilometer mark.
The film was so groundbreaking in many ways, partly based on eyewitness-accounts of heroism and eyewitness-accounts of the horrors of war and the horrors of human suffering in sacrificing a lot of human lives to gain a few miles.
We are the men of sweat and steel, we are the men the world denies. So now we walk abandoned fields, beneath these foreign skies. We’re gonna join the bitter test and though there’s some will break and fall. Where there’s nothing here but happiness, and duty’s restless call.
So it calls, but only to the chosen, to the boys who landed at LiègeMeet me at the station, in the glory of the sun. Into the arms by which the world was won.
Come on and wipe away your tears, and the memories bright and gay. The laughter of unclouded years, will slowly bleed away. Staring at the stars above, underneath these foreign skies. We’ve never been so happy love, in all our goddamned lives.
All our lives have been for naught and wasted. All our lives – soon to be redeemed. Meet me at the station with a banner and a grin. We’ll watch the sun go down, on old Berlin.
And when it was done and we’d carried the day, I watched her life’s blood go slipping away and I stared down, into her cold blue eyes. Sweet Mother Mary, deliver your grace, deliver us all from the look on her face, and the screams, the long and desperate sighs.
All our lives, have been a cruel secret. All our lives – a tender age in bloom.
So I drink this final cup and rest this weary head and watch the waters rising up to wash away the dead. And when we’re rid of this disease, and we have won the prize; I never will return to these foreign skies.
 
Ett besök i Motala för att betala av föräldrarnas räkningar. Lunch, samt för att handla kattsand från Maxi ICA Stormarknad (billigare !). Senare … förhoppningsvis att få tid att umgås med lillebror. Grupp B5 ligger i fas med alla sina uppgifter. Igår författade vi klart Uppgift 8 inför måndagens seminarium kl. 0912, och under söndag 21/022021 träffas vi under en timma för att diskutera vem som nämner vad. Jag är en flitig arbetsmyra, som innerligt hoppas på att få betalt för min ansträngning (inom ett snart år).
Annars är det så orättvist, när man tänker på personer som knappt har utbildning och som knappt behöver anstränga sig för att få en hög lön. Och så finns det … jag ! Som med alla medel verkar mest misslyckas med allt som jag vill få ut i musikprojekt, konst, dikter, och andra sätt att förmedla min kunskap och mina verk. Nåväl, barnen älskade mina videos via YouTube och så har jag mina spammare med ack så fina dagliga ord, rosor som Hjärtan. Jag kanske är otrevlig som blockerar dem, men jag kan gott säga : Ni betyder oerhört för mitt självförtroende. Jag önskar att alla kunde dela med sig av den entusiasm som Ni besitter.
A visit to Motala to pay the parents‘ bills. Lunch, and to buy cat litter from Maxi ICA Supermarket (cheaper !). Later … hopefully to have time to hang out with little brother. Group B5 is in phase with all its tasks. Yesterday we clearly wrote Assignment 8 before Monday‘s seminar at 0912, and on Sunday 21/022021 we meet for an hour to discuss who mentions what. I am a diligent work ant, and sincerely hope that I can get paid for my effort (within a soon year).
Otherwise, it is so unfair, when you think of people who barely have an education and who hardly need to make an effort to get a high salary. And then there is … me ! Which by all means seems to fail the most with everything I want to get out in music projects, art, poems, and other ways to convey my knowledge and my works. Well, the kids loved my videos via YouTube and I have my spammers with oh so nice daily words, roses like Hearts. I may be nasty blocking them, but I can say: You mean a lot to my self-confidence. I wish everyone could share the enthusiasm you possess.
Undrar om någon lär göra en film om mig i framtiden, på samma sätt som Tim Burton gjorde en film om “Ed Wood1994 (en av hans udda filmer nedan !).
Just wondering if anyone will make a movie about me in the future, just like Tim Burton made a movie about “Ed Wood” in 1994 (one of his odd movies below !).
  • Dagens andra inspiration :
  • The second inspiration of the day :
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan