Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.21

  • OK. Inte den bästa starten på ett blogginlägg, men se länken. Detta kallas “kärlek på högsta nivå” !
  • OK. Not the best start to a blog post, but see the link. This is called “love at the highest level !
  
Förstår verkligen inte nyhetsvärdet i att någon gör ett “tecken om vapen“. Kan man inte skriva om Polisen eller berörd person uppfattade detta som ett hot, eller valde Polisen att omhänderta personen ifråga ?! Kunde man istället ha skrivit : “hotade personer genom att forma handen som en pistol och att visa att hen ville skjuta dem“.
I really do not understand the news-value in that someone makes a “sign of weapon“. Can you not write about the Police or the person concerned perceived this as a threat, or did the Police choose to take the person in question into custody ?! Could one instead have written: “threatened people by shaping the hand like a gun and showing that he wanted to shoot them“.
  • Kvällens mys, samtidigt som jag “myste” med Finaste Vackraste ! 💖

  • Tonight’s coziness, while “coziness” with the Most Finest Most Beautiful ! 💖
Prrrrrrrr
 
iTunes strular : all musik är borta. Själv är jag rätt så trött nu på allt strul. Det är som att det ena efter det andra strulet kommer efter varandra. Dessa fann jag dock att lyssna på,… alltid någonting.
iTunes crashed : all music is gone. Personally, I’m pretty tired now of all the hassle. It is as if one mess after another is coming one after the other. However, I found these to listen to, … always something.
Petris ryska” i ny latintappning – kommer inte ihåg melodin, tyvärr ! Istället lät det idag som en annan känd rysk melodi !
Petri‘s Russian” in a new Latinversion – do not remember the melody, unfortunately ! Instead, it sounded today like another famous Russian tune !

Veckostädning / the Weekly clean-up :En God fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Själv har jag städat idag, och därefter förberett mig inför måndagens examinerande seminarium Uppgift 8, kl. 0912 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Och så föreläsning på det kl. 1316. Under tisdag 23/022021 sker seminarium Uppgift 9 och Uppgift 10 kl. 0916. Därefter en skriftlig uppgift 9 med inlämning fredag 05/032021 samt en Hemtentamen med inlämning fredag 05/032021. Ut på Verksamhetsförlagd undervisning 3 (praktik) vecka 1020; ergo måndag 08/032021. Jag kommer att klara det. Ingen fara med mig.
A Great Continued Fine Sunday I dedicate to all readers as listeners. I myself have cleaned today, and then prepared for Monday‘s examination seminar Assignment 8 at 0912 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. And then a lecture on it at 1316. On Tuesday, the seminar Assignment 9 and Assignment 10 will take place at 0916. Then a written assignment with submission on Friday 05/032021 and a Home Exam with submission on Friday 05/032021. Out on Workplace Learning 3 (internship) week 1020; ergo Monday 08/032021. I’ll make it. No trouble with me.
Art makes life bigger than art
  • Väl Godkänt i ett moment där Grupp B5 glömde bort att vi skulle lämna in den som en Gruppuppgift. Herregud vad vi skrev den kvällen !

  • Well Passed in an episode where Group B5 forgot that we would submit it as a Group-assignment. My God, what we wrote that evening
Så länge jag får äran att ha dessa värdefulla stunder med Finaste Vackraste ! Jag tackar mest ödmjukast för alla värdefulla stunder som vi delar ! 💖
As long as I get the honor of having these precious moments with the Most Finest Most Beautiful ! I thank most humbly for all the precious moments we share ! 💖
Det bisarra i anmälan om “hets mot folkgrupp” mot bandet Kent; med tanke på att flera i bandet ändå härstammar från Finland :
The bizarre in the report of “incitement against ethnic group” against the band Kent; considering that several in the band come from Finland :
Suomalainen SISU / Finnish concept of SISU :
  • … trots hur man än motbevisar alla fördomar om Finländare, återkommer vi ständigt till hur finländare dricker mycket alkohol och rumlar runt :

  • despite refuting all prejudices about Finns, we constantly return to how Finns drink a lot of alcohol and rumble around : 
Red Bull will give you wings. Vodka gives you four-wheel drive“.

Dagens musikerskämt innan jag låter er lyssna på söndagens musik. Ett stort tack till Finaste Vackraste för våra stunder,.. stunder av lycka å egen del ! 💖
Today’s musician joke before I let you listen to sunday’s music. A big Thank You to the Most Finest Most Beautiful for our moments, .. moments of happiness on my own part ! 💖 
 
  
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan