Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.23

  • Min gamla lägenhet i Piteå 20042007 : balkongen var större än själva lägenheten på 23 kvm.

  • My old apartment in Piteå 20042007 : the balcony was larger than the apartment itself of 23 sqm.
Det allra sista seminariumet i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp = KLART ! En skriftlig uppgift på 1500 ord (Uppgift 9) samt Hemtentamen fredag 05/032021. Praktik i Verksamhetsförlagd utbildning 3 vecka 1020.
The very last seminar in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits = DONEA written assignment of 1500 words (Assignment 9) and Home-exam on Friday 05/032021. Internship or Work-based learning week 1020. This’ll all work out fine !
  • En komplettering på några enstaka ord i Uppgift 5b – Barnboksanalys … Jag skrev och lämnade uppgiften på 20 minuter.

  • A supplement to a few single words in Assignment 5bChildren’s bookanalysis … I wrote and turned in the assignment in 20 minutes.
Nu är det  blott det sista kvar i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Jag ser definitivt slutet på denna utbildning (vecka 2 i januari 2022).
Now it is only the last things left in Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. I definitely see the end of this training (week 2 in January 2022).
Ikväll tisdag händer enbart att jag ska laga kvällsmat, äta, bada samt vila. Finaste Vackraste önskar jag och tillägnar en God fortsatt fin arbetskväll. 💝
Tonight Tuesday what happens is that I will cook supper, eat, swim and rest. To the Most Finest Most Beautiful I wish and dedicate a Great continued nice work-evening. 💝
Imorgon onsdag, om jag inte arbetar (det är sportlovsvecka i Sverige), så ämnar jag börja skriva Uppgift 9 så att den blir inlämnad före Hemtentamen 05/032021. En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, framförallt till Finaste Vackraste ! 💖
Tomorrow Wednesday, if I do not work (it is sportsholiday-week in Sweden), I intend to start writing Assignment 9 so that it is submitted before the Home-exam 05/032021. A Great Continued Fine Tuesday Evening I dedicate to all readers as listeners, especially to the Most Finest Most Beautiful ! 💖 
Dagens tankar / thoughts of the day :
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan