Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.24

Idag fick jag Praktik-plats under den Verksamhetsförlagda Utbildningen 3 i Moment 0020 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Allt strul och hopplöshet vände om till ren glädje !  Tack Ack Du Finaste Vackraste för att Du höll min hand och släppte aldrig ! Ekonomin må vi diskutera för all framtid, men det blir bra detta för just idag ! 💖
Today I got a place of Internship during the Work-based Education 3 in Moment 0020 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. All the hassle and hopelessness turned into pure joy ! Thank You the Most Finest Most Beautiful for holding my hand and never letting go ! We may discuss the economy for all time to come, but it will be good for today ! 💖
Idag är det SverigeFinländarnas dag idag. Har dock inte skickat in musik eller Dikter. Mitt och F.w. Samuelssons verk ”Cruelty of Life” bjuder jag på : två SverigeFinländare som filosoferar kring livets svårare frågor :
Today is the day of the SwedeFinns. However, have not submitted music or Poems. Mine and F.w. Samuelsson‘s work ”Cruelty of Life” I offer thee : two SwedeFinns who philosophize about life’s more difficult issues :

Cruelty of Life
Petri Torvinen · Song · 2021
 

  

  • 2021” fortsätter på liknande sätt som år “2020” : på liknande sätt som följande video :
  • 2021” continues in a similar fashion as the year “2020“: similar to the following video :
  • Där har Ni det – desperata Svenska fjällsemestrare !
  • There you have it – desperate Swedish mountain vacationers !
Jag saknar de lugna äventyren vid plantagen, med exklusiva växter. Jag saknar alla lugna energiladdande aktiviteter vid lugna ställen, som katthemmet för hittade katter. Jag saknar att gå på festivaler och konserter. Ändå gör jag inte vissa saker,… av respekt för just det faktum att jag må få ett virus som bidrar till än mer sjunkande inkomst, och att jag vill fortsätta kunna dricka kaffe och att äta mat med föräldrarna.
I miss the quiet adventures at the plantation, with exclusive plants. I miss all the quiet energy-charging activities in quiet places, like the cat home for found cats. I miss going to festivals and concerts. Still, I do not do certain things, … out of respect for the very fact that I may get a virus that contributes to even more declining income, and that I want to continue to be able to drink coffee and eat food with my parents.
the Rhysonic Wheel” är ett uppfinningsrikt system för att spela gitarr eller annat instrument, sammansatt av ett hjul med pinnar på en elektrisk borr, hans uppfinnare Pete O’Connel flyttar gitarren för att slå på strängar eller trä, för en tolkning av Don’t stop ’til you get enough(Michael Jackson).
“the Rhysonic Wheel” is an inventive system to play guitar or other instrument, composed by a wheel with sticks on an electric drill, his inventor Pete O’Connel moves the guitar to strike on strings or wood, for a cover of Don’t stop ’til you get enough” (Michael Jackson).
Inspirerande / inspirational
En God fortsatt fin onsdagskväll framförallt till Finaste Vackraste för allt ditt underbara stöd och allt vi pratar om. Den tiden är Guld värd. DU är Guld värd ! 💝
A Great continued nice Wednesday night especially to the Most Finest Most Beautiful for all your wonderful support and everything we talk about. That time is worth Gold. You are worth your weight in gold ! 💝
Hyvää jatkoa päivälle !!!
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan