Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.02.26

 • Världens tryggaste land
 • Världens minst förorenade luft
 • Högst läskunnighet
 • Världens bästa polis (enligt IPSA, International Police Science Association)
 • Inga ”utsatta områden”
 • Världens mest oberoende rättsväsende
 • Finländarna är ärligast av alla europeiska folk
Finland 🇫🇮
 • The world’s safest country
 • The world’s least polluted air
 • Highest literacy
 • The world’s best police (according to IPSA, International Police Science Association)
 • No “exposed areas
 • The world’s most independent judiciary
 • Finns are the most honest of all European peoples
Se filmen via länken / see the movie via this link :
I’m not as negative as it sounds. It’s even worse. 
 • Skurkarna får det tufft när även Batman är på plats !
 • The villains will have a hard time when even Batman is sighted on place !
Anyone who knows what’s going on ? Must be serious when even Batman is sighted on place. Feeling anxious.”
 • Ingenting verkar mer förförisk för människan än hens samvetsfrihet, men ingenting är en större orsak till lidande.
 • Nothing is more seductive for man than his freedom of conscience, but nothing is a greater cause of suffering.
 • Personlighetstest … stämmer detta in på mig, Ni som kan vara mer objektiva ?
 • Personality test … does this agree with me, you who can be more objective ?
Byte av gardiner – nu är det vår / change of curtains – it is spring now !
  
Min trädgård / my garden :
 Tack / thank you, Spotify :
  
I James Bond – ”Diamantfeber. ca 30 minuter in i filmen… är det någon som tänker på ackorden och melodin i filmmusiken ?
In James Bond – “Diamons are Forever”. about 30 minutes into the film … does anyone think of the chords and melody in the film music ?
 • Am, Dm, G G7, C, Dm, Am, E7, Am
Samma ackord som i … / the same chords as inThose Were the Days” :
Städning kl. 08 (klart !) och nu : tvättstugan. Tvättar mina julgardiner. Blir förmodligen klar till kl. 16. Därefter start av Uppgift 9 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Cleaning apartment at 08 (ready !) And now: the laundry room. Washing my Christmas-curtains. Will probably be done by 16. Then start of Assignment 9 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla finaste läsare som lyssnare, och framförallt till ack så Finaste Vackraste för allt ditt stöd. Du är en Ängel ! Tack för att Du lyssnar, tack för din omtanke och enbart för att Du finns ! 💖💝
A Great Continued Fine Friday I dedicate to all the finest readers as listeners, and above all to oh so the Most Finest Most Beautiful for all your support. You are an Angel ! Thank you for listening, thank you for your care and just for being there ! 💖💝 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan