Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.22

Känner Du ibland att du inte passar in ? Som att Du är för annorlunda för att vara betydelsefull i världen ? Kom ihåg den här albinoörnen, min vän ! Han är tekniskt sett en muterad, onormal varelse – vissa kan säga en “freak” av naturen. Men hans sällsynthet och unikhet ökar bara hans skönhet, vilket gör honom ännu mer minnesvärd och påverkande för världen. Precis som Du !
Do you sometimes feel like you don’t fit in ? Like you’re too different to be significant in the world ? Remember this albino bald eagle, my friend ! He’s technically a mutated, abnormal creature — some might say a freak of nature. But his rarity and uniqueness only adds to his beauty, making him even more memorable and impactful to the world. Just like you !
 
  • En liten fin komposition som behandlar ämnet COVID-19 :
  • A small fine composition that treats the subject of COVID-19 :
Ett “A” fick jag i den kompletterande Uppgift 3 sent igår, söndag. Och jag är glad över den prestationen. Nu kvarstår att utföra undervisningssituationerna av dessa planeringar (i april eller maj).
I got an “A” in the supplementary Assignment 3 late yesterday evening, Sunday. And I’m happy about that achievement. Now it remains to carry out the teaching situations of these plans (in April or May).
 En God fortsatt fin måndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni fortsätter läsa min blogg. Ni är så uppskattade ! 💖
A Great Continued Fine Monday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. Thank you for continuing to read my blog. You are so appreciated ! 💖
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan