Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.23

The one I trusted the least in the whole world was myself.”
Thinking about whether I should rob some banks, so maybe I can win P3-Gold next year.” 
Har dock ingenting av värde i informationsväg att tillägga för denna tisdag. En bra praktikdag till ända,… inväntar besked om Godkännanden och eventuella kompletteringar i Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Blir jag klar under veckan med de två sista uppgifterna (Uppgift 9 samt Hemtentamen), äger jag ytterligare 12 hp i Förskollärarutbildning210 hp (162 hp totalt). Ytterligare ett steg mot det slutgiltaga målet.
However, I really have nothing of value in the way of information to add for this Tuesday. A good internship until the end, … awaits information about Approvals and possible additions in Moment 0010 in the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits”. If I finish the week with the last two assignments (Assignment 9 and Home-exam), I own an additional 12 credits in Preschool Teacher Education of 210 credits (162 credits in total). Another step towards the final goal.
  • Jag saknar verkligen att SAUNoA (90120°C å egen del).
  • I truly miss to SAUNA (90120°C on my own part).
  • En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vart än Ni befinner er i världen.
  • A Great Continued Good Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers as listeners, whatever part of the world you are in.
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan