Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.26

Med tanke på somligas definition av ”lågaffektivt bemötande”, verkar det snarare för dem handla om att sitta i samma rum och knappt reagera på vad som händer runt omkring.
Given some people’s definition of “low-affective treatment“, it seems to some people that it is more about sitting in the same room and barely reacting to what is happening around.
OK ! Fredagen blev inte den lyckade dag som jag tänkte. Hela morgonen och dagen gick helt utmärkt, ända fram till kl. 14 när jag fick besked beträffande Uppgift 11 : Hemtentamen i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. En första titt medan jag städade köket = “B” i omdöme. Sedan bläddrar jag vidare till kommentarerna = “Fx” i matematik. Jag höll på att bli tokig ty jag hade skrivit helt rätt.
OK ! Friday did not turn out to be the successful day I was thinking. The whole morning and day went perfectly well, right up until kl. 14 when I was informed about Assignment 11 : Home-exam in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. A first look while I was cleaning the kitchen = “B” in review. Then I scroll on to the comments = “Fx” in mathematics. I was going crazy because I had written the assignment exactly right.
 
  • Ändock står det att jag har två uppgifter kring “geometri“. Det står i första delen kring matte :
  • Nevertheless, it says that I have two tasks about “geometry“. It says in the first part about math :
 

  • “Kan vi räkna hur många pluppar det finns på Dublo-blocket för att uppmärksamma storleken på Dublo-blocket?”
  • Can we count how many plops there are on the Dublo-block to determine the size of the Dublo-block ?”
Under kvällen har jag skrivit ytterligare instruktioner kring aktiviteten. Först trodde jag att läraren pratar på om “tal” och “språk” tills jag insåg att ordet “tal” innebär “antal“.
During the evening I have written further instructions about the activity. At first I thought the teacher was talking about “speech” and “language” until I realized that the word “tal” (swedish) means “quantity”.
Nu fortsätter fredagskvällen med mat samt att tvätta klart kläder. Lördagen blir en ledig dag, ty detta har jag bestämt. Man kan inte arbeta jämt. Inlämning av Observationsuppgift 1 – Matematik : KLART ! En God fortsatt fin fredagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
My friday-evening continues with food and washing clothes. Saturday will be a day off, because I have decided upon this. One cannot work all the time. Submission of Observation Assignment 1Mathematics : DONE ! A Great Continued Nice Fridayevening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. 💝
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan