Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.30

Reality – move over
  • Så här önskar jag också att få det … ett soundtrack till mitt liv :
  • This is how I wish to have it too … a soundtrack to my life :
 
Ett klassiskt exempel på kognitiv dissonans (och ursprunget till uttrycket “surt, sa räven) är fabeln “Räven och Druvorna” av Aisopos, skriven cirka 620564 f.Kr. I berättelsen ser en räv några stora hängande druvor och vill äta dem. Räven är oförmögen att tänka ut ett sätt att nå dem, och gissar att druvorna förmodligen inte var värda att äta, eftersom de säkert var omogna eller sura. Detta exempel följer ett mönster: man begär något, tycker att det är ouppnåeligt och minskar sin dissonans genom att kritisera det. Jon Elster kallar detta mönster “adaptiv preferensbildning“. En individ som är otrogen mot sin partner kan känna skuld och ånger över sitt beteende men bortförklara detta för sig själv genom att ändra sina attityder kring otrohet. Vid ett val mellan två lika goda eller dåliga alternativ kommer man att försöka övertyga sig om att det man valde var bättre än det andra alternativet, eller det som man håller på att bestämma sig för trots allt är bättre. Man strävar alltså efter kognitiv balans och försöker undvika kognitiv dissonans.
A classic example of cognitive dissonance (and the origin of the phrase “sour“, said the fox) is the fable “the Fox and the Grapes” by Aesop, written around 620564 BC. In the story, a fox sees some large hanging grapes and wants to eat them. The fox is unable to think of a way to reach them, and guesses that the grapes were probably not worth eating, as they were probably unripe or sour. This example follows a pattern: you ask for something, think it is unattainable and reduce your dissonance by criticizing it. Jon Elster calls this pattern “adaptive preference formation“. An individual who is unfaithful to his partner may feel guilt and remorse over his behavior but explain this to himself by changing his attitudes about infidelity. When choosing between two equally good or bad alternatives, you will try to convince yourself that what you chose was better than the other alternative, or what you are deciding on is better after all. One thus strives for cognitive balance and tries to avoid cognitive dissonance.
En god tisdag är till ända. Ytterligare en god praktikdag att sätta i mitt kassaskåp av lyckliga dagar med ack de finaste av minnen. Imorgon onsdag fortsätter äventyret att få ett “Godkänt” i den Verksamhetsförlagda Utbildningen numero 3. Strax : Påsklov, som startar under Skärtorsdagen. En God fortsatt fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💖
A great Tuesday is over. Another great day of internship to put in my safe with happy days with oh the finest of memories. Tomorrow Wednesday, the adventure continues to get a “Pass” in the Workplace-based Education number 3. Soon : Easter-break, which starts during Maundy Thursday. A Great Continued Fine Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers as well as listeners. 💖
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan