Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.20

… och i sedvanlig ordning passar de på att göra annorlunda än vad de först sade till oss. Så stressad som man var över Omtentamen (E” fick jag i betyg), så lägger de in ytterligare ett tillfälle för omtentamen, trots att man så illa tvungen skulle behöva klara provet om man ville få examen i januari 2022. Nästa tillfälle för omtentamen skulle först ha erbjudits 2022. Nu har de lagt om det tillfället… till juni 2021.
… and in the usual order, they take the opportunity to do differently than they first told us. As stressed as they were over the re-examination (“E” I got in grades), they put in another opportunity for the re-examination, even though you would have to pass the exam if you wanted to get a degree in January 2022. The next opportunity for the re-examination would first have been offered in 2022. Now they have rescheduled that opportunity … in June 2021.
  • Preschool closes – all staff Corona-infected.”
Själv ämnar jag ta ett Corona-test imorgon onsdag kl. 15:40. Jag hoppas innerligt att jag inte har fått detta. I värsta fall får jag vara ledig hela nästa vecka.
I myself intend to take a Corona-test tomorrow Wednesday at 15:40. I sincerely hope I have not received this. In the worst case, I will be free all next week.

  • En God fortsatt trevlig fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stöd ! 💝

  • A Great Continued Nice Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. I thank you for your support ! 💝
   
 

 / Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan