Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.23

  • Tack för allt stöd, läsare som lyssnare. Har en del nyheter efter dessa två dagar, och jag ämnar rapportera om dessa saker under veckan som kommer, ty tid verkar jag ha gott om.

  • Thank you for all your support, readers and listeners. I have some news after these two days, and I intend to report on these things in the coming week, because I seem to have plenty of time.
Igår (sent) fick jag veta varför jag dels har haft konstig återkommande och försvinnande värk i ryggen, som även gör att man ibland tvingas ha på sig vinterjacka i värmen. Jag förväntade mig dock att det skulle vara en nerv som hade hamnat fel, ty det blev som stickande vibrationer som sade åt kroppen att ge mig kalla kårar. Sedan i måndags har jag varit otroligt trött- somnat i bussen på väg hem och i måndags vaknade jag upp vid Kanalen i Borensberg på väg till Linköping. Jag trodde att denna trötthet berodde på att jag författade tre uppgifter (två planeringar samt Loggbok) under fredagsöndag.
Yesterday (late) I found out why I have had strange recurring and disappearing back pain, which also means that you are sometimes forced to wear a winter jacket in the heat. However, I expected it to be a nerve that had gone wrong, because it was like stinging vibrations that told my body to give me cold bodies. Since Monday, I have been incredibly tired – fell asleep in the bus on the way home and on Monday I woke up at the Canal in Borensberg on the way to Linköping. I thought that this fatigue was due to the fact that I wrote three tasks (two plans and Logbook) during FridaySunday.
Det var det enda symtomet fram till torsdagsnatten, som fick spenderas i toaletten. Det kom ut ur bägge håll och det var knappt att jag ens kunde äta under onsdagen. I torsdags (igår) åt jag ingenting under hela dagen, så jag provar att värma upp mat och att äta inom kort. Idag vaknade jag upp med svettningar, muskelvärk i benen (det är när jag böjer mig ned som det känns). Ingen hosta, ingen förkylning, inga tecken som visar på COVID-19.
It was the only symptom until Thursday-night, which had to be spent in the toilet. It came from both directions and I could hardly even eat during Wednesday. During Thursday (yesterday) I ate nothing during the whole day, so I try to heat up food and eat soon. Today I woke up with sweating, muscle aches in my legs (it is when I bend down that it feels). No cough, no cold, no signs of COVID-19.
! Do not come here !
Så länge det inte leder till sådana här värk och besvär / As long as it does not lead to such aches and pains :
  • En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! 💝
  • A Great Continued Nice Day I wish to dedicate to all readers as listeners ! 💝
 
  
 / Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan