Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.24

Saknar detta … och mitt liv : att komma ut i naturen och att promenera. Istället har jag sovit till halva dagen, beställt hem varor från ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp (leverans kl. 13måndag). Jag ville inte engagera farsan för sådana äventyr, utan jag ser till att hela detta spektakel blir en lugn en, utan att någon fler får sjukdomar. Soporna slängde jag ut på balkongen. Tvättstugan fick jag icke göra igår, fredag, utan det får jag tidigast ändra under torsdag nästa vecka. Förhoppningsvis får jag en bra tvättstugetid nästa vecka.
Missing this … and my life: getting out into nature and walking. Instead, I slept for half the day, ordered goods from ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp (delivery at 13 on Monday). I did not want to engage my father in such adventures, but I make sure that this whole spectacle becomes a calm one, without anyone else getting sick. I threw the garbage out on the balcony. I was not allowed to do the laundry yesterday, Friday, but I can change it at the earliest during Thursday next week. Hopefully I get a good laundry time next week.
Den person som vill komma till mig med samma varor som jag beställde, som tar sig tid att handla upp grejerna i listan, men som kan leverera varorna redan ikväll, får gärna 100 kr som ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp tar för leveransen. Det är endast att ringa 0722 297 513 om Du är intresserad av att stödja mig i denna kamp. Jag är tacksam ! Jag har busskort i en app som kan skickas till en annan person, dock är det resor mellan Borensberg och Motala. Då skulle jag även fråga om Du kunde gå in i tvättstugan och ändra tvättstugetid samt att bära ut mina sopor och slänga dem !
The person who wants to come to me with the same goods that I ordered, who takes the time to buy the stuff in the list, but who can deliver the goods already tonight, is happy to receive SEK 100 that ICA Maxi Stormarknad in Bråstorp takes for delivery. Only call 0722 297 513 if you are interested in supporting me in this fight. I’m thankful ! I have a bus pass in an app that can be sent to another person, however, it is travel between Borensberg and Motala. Then I would also ask if you could go into the laundry room and change the laundry time and carry out my rubbish and throw it away !

  • Damerna är det bästa stödet i mitt liv. Så otroligt mycket kärlek som dessa stora kungligheter erbjuder, är otroligt !
  • My ladies are the best support in my life. The incredible amount of love that these great royalties offer is incredible !
Dagens skit beträffande mina virusvänner : har inga fler symtom. Kroppen läker på bra. Dock hade jag önskat att mitt luktsinne hade försvunnit, ty jag svettas hela tiden. Jag luktar verkligen inte det bästa, och det hjälper inte heller att duscha, utan svettningarna kommer hela natten, trots öppen balkongdörr. Det är icke feber, ty då hade jag frusit samtidigt. Jag är röd i ansiktet. Hade jag haft feber, hade ansiktet varit blek. Jag har utvecklat en hosta som ibland kommer under morgonen, kanske torrhosta på grund av att jag precis vaknade upp. Har svårt att dra fingrarna genom håret, då det nyper till i hårbotten (överkänslighet).
Today’s shit about my virus friends: have no more symptoms. The body heals well. However, I wish my sense of smell had disappeared, because I sweat all the time. I really do not smell the best, nor does it help to shower, but the sweating comes all night, despite the open balcony door. It’s not a fever, because then I would have frozen at the same time. I’m red in the face. Had I had a fever, my face would have been paleI have developed a cough that sometimes comes in the morning, maybe a dry cough because I just woke up. Has difficulty pulling the fingers through the hair, as it pinches the scalp (hypersensitivity).
Får se vilka filmer jag ämnar se idag via TV-Huben. Igår kollade jag på filmer som jag missade under veckan, som “Ghost in the Shell” (2017), “Ocean’s 8” (från 2018en kvinnlig version av “Ocean’s 11“; 2001). Bättre manus än att se några råna Casinon i Las Vegas och att jag som tittare tro att maffian inte kommer att jaga dem efteråt.
Get to see which films I intend to watch today via the TV-Hub. Yesterday I watched movies I missed during the week, like “Ghost in the Shell” (2017), “Ocean’s 8” (from 2018; a female version of “Ocean’s 11“; 2001). Better script than seeing some robbery Casinos in Las Vegas and that I as a viewer believe that the mafia will not chase them afterwards.
Musikdokumentärer om Queen, the Police, flera andra band och så många fler serier. Jag gillar verkligen deckarserien “Shakespeare and Hathaway” på 7an, om tre missanpassade detectiver som gör allt för att lösa fallet, hur bisarrt det än har blivit.
Music-documentaries about Queen, the Police, several other bands and so many more series. I really like the detective series “Shakespeare and Hathaway” on Channel 7, about three maladapted detectives who do everything to solve the case, no matter how bizarre it has become.
  • En God fortsatt fin trevlig lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Hör av er om Ni vill tjäna 100 kr. 💝
  • A Great continued nice nice Saturday I wish to dedicate to all readers and listeners. Get in touch with me if you are interested in earning SEK 100💝
Öviksbo feels himself insulted. : Örnsköldsvik Two residentials from Örnsköldsvik visited another city some time ago. Now one man in has reported the other man to the Police that he feels himself offended.
  
  
 / Petri Torvinen
 

Lämna ett svar

Till startsidan