Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.28

Framgång eller misslyckande för dina gärningar summerar inte upp till resultatet av ditt liv. Din ande kan inte vägas. Döm dig själv genom att intentionera dina handlingar, och genom den styrka som du ställs inför de utmaningar som har stått i din väg. Universum är stort och vi är så små. Det finns egentligen bara en sak som vi aldrig riktigt kan kontrollera; om vi är goda eller onda. Ju mer man förstår av sig själv, desto mer frihet får man att forma sitt liv som man vill. Även om man inte kan bli kvitt sitt förflutna och uppnå fullständig harmoni kan man lära sig att “leva med sitt jag” på ett bättre sätt.
Success or failure for your deeds does not add up to the outcome of your life. Your spirit cannot be weighed. Judge for yourself by intentioning your actions, and by the strength you face in the challenges that have stood in your way. The universe is big and we are so small. There is really only one thing we can never really control; whether we are good or evil. The more you understand of yourself, the more freedom you get to shape your life as you want. Even if you can not get rid of your past and achieve complete harmony, you can learn to “live with your self” in a better way.
  • Vad är det jag hör ?! Lyssna noga nu ! Det är låten i ditt hjärta – en som ingen annan kan sjunga. Tiden är nu att ta ett djupt andetag, be en liten bön och bälta ut den ! Världen behöver höra din låt idag !

  • What’s that I hear ?! Listen closely now ! It’s the song in your heart – one that no one else can sing. The time is now to take a deep breath, say a little prayer, and belt it out ! The world needs to hear your song today !
När man har aktiv COVID-19 i kroppen får man göra det bästa av situationen för att hålla själen igång ! … igår kväll såg jag på Disneyland-After-Dark‘s dokumentär “True Believer” och idag onsdag 28/042021 avslutade jag skrivning av Observationsuppgift 3 – Undervisning på totalt 2776 ord. Jag har samlat på mig en del information, dels inspelad information på Ajfånen och efter varenda undervisningstillfälle har jag författat Loggbok. Det svåraste är att skriva om det som betyder någonting (relevans).
When you have active COVID-19 in your body, you have to make the best of the situation to keep your soul going ! So … last night I watched Disneyland-After-Dark‘s documentary “True Believer” and today Wednesday 28/042021 I finished writing Observation-assignment 3Teaching; a total of 2776 words. I have collected some information, partly recorded information on Ajfånen and after every teaching opportunity I have written Logbook. The most difficult thing is to write about what matters (relevance).
  
Det jag lärt mig under veckan ? – Att sitta med skoluppgifter till både dåliga och bra TV-såpor/TV-program är en högst undervärderad aktivitet. Har enbart muskelvärk om morgonen och sent om kvällen. Annars kan jag äta gott (två gånger om dagen), mina kräkreflexer reagerar inte på tandborstning och jag har slutat svettas okontrollerat !
What I learned during the week ? – Sitting with school assignments for both bad and good TV-soaps/TV-programs is a highly underestimated activity. Has only muscle pain in the morning and late in the evening. Otherwise I can eat well (twice a day), my vomiting-reflexes do not react to tooth-brushing and I have stopped sweating uncontrollably !

  • En god fortsatt fin trevlig onsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vart än Ni befinner er i världen och i Sverige. 💝
  • A good continued nice nice Wednesday I wish to dedicate to all readers and listeners, wherever you are in the world and in Sweden💝
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan