Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.29

 • Äldre bilder, men ack så viktiga :
 • Older pictures, but important pictures :
 • Sista dagen i karantän – imorgon fredag 30/042021 = städning och tvättstuga, samt att kasta en massa sopor (trodde aldrig att jag skulle samla på mig sopor hemmavid !).
 • Last day of quarantine – tomorrow Friday 30/04-2021 = cleaning and laundry, and throwing a lot of garbage (I never thought I would collect garbage at home!).


 • Observationsuppgift 3 författad, så har ingenting att skriva inför nästa vecka förutom PowerPoint-presentation med inlämning under onsdag 05/052021 kl. 23:55.
 • Observation-assignment 3 written, so now I have nothing to write for next week except for the PowerPoint-presentation with submission during Wednesday 05/052021 at 23:55.


 • Måndag 03/052021 = Studiedag så satsar stenhårt på att få klart PowerPoint-presentation. Behöver inte bränna ut mig heller under veckan !
 • Monday 03/052021 = Study-day, so I will invest the whole day to get the PowerPoint-presentation ready. No need to burn myself out during this week !

 • Torsdag 06/052021 samt Fredag 07/052021 = obligatoriska redovisningar (Uppgift 12 och Uppgift 13 – Case) kl. 0912.
 • Thursday 06/052021 and Friday 07/052021 = mandatory reports (Assignment 12 and Assignment 13Case) at 0912.
Idag torsdag 29/042021 : vila med bokläsning : ”I Won’t Cut My Hair”, ISBN: 9788702154665 av Jesper Binzer (danska). När livet går emot dig, ryck upp dig. Så småningom löser sig allt !
Today, Thursday 29/042021 : a day of rest with book-reading: ”I Won’t Cut My Hair”, ISBN: 9788702154665 by Jesper Binzer (in Danish). When life goes against you, pull yourself up. Eventually everything will resolve itself !
Det är lite roligt att boken nämner Jaco (Haapala) Pastorius. Augusti 2011Flen med lillebror : backstage med Disneyland-After-Dark nämnde jag att jag använder mig dels av Disneyland-After-Dark‘s låtar och har arrangerat deras låtar till en elbas, som Jaco (Haapala) Pastorius brukade göra med elbasen och jazzstandards under sin storhetstid. Att läsa om det i boken är klart rätt så roligt !
It’s a little funny that the book mentions Jaco (Haapala) Pastorius. August 2011 in Flen with my little brother : backstage with Disneyland-After-Dark mentioned that I use Disneyland-After-Dark‘s songs and have arranged their songs for an electric bass, as Jaco (Haapala) Pastorius used to do with the electric bass and standard-jazztunes during his heyday. Reading about it in the book is clearly quite fun !
  
There is a disease that is not visible on either blood tests or X-rays. It can affect anyone at any time. Conversation is the cure.
 • So talk…
 • Talk about…
 • Talk to…
 • Anyone.
 
Idag har jag mestadels vilat. Igår blev det att skriva många ord, så idag, torsdag och den sista dagen i karantän, ämnar jag ta det lugnt. Mycket läsning och mycket TV. Varför tar det 4 h att läsa en bok på 260 sidor som man är intresserad av och en evighet att läsa en bok på 260 sidor som man knappt ens vill se i närheten ?!
Today I have mostly rested. Yesterday I had to write many words, so today, Thursday and the last day in quarantine, I intend to take it easy. Lots of reading and lots of TV. Why does it take 4 hours to read a book of 260 pages that you are interested in and an eternity to read a book of 260 pages that you hardly even want to see nearby ?!
 • Mycket mys med damerna har det blivit :
 • A lot of coziness with the ladies :

En äldre bild / an older picture :

Tack lillebror för att Du fann den andra skivan av Bugpowder  – “Autoabsence” (2005). Laust Sonne, trummis i Disneyland-After-Dark spelar trummor i detta eleganta frijazzband.

Thank you little-brother for finding the second album of Bugpowder  – “Autoabsence” (2005)Laust Sonne, drummer in Disneyland-After-Dark plays drums in this elegant free-jazz band.
En God fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni läser inläggen och lyssnar på musiken ! 💝
A Great Continued Nice Thursday I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you for reading the posts and listening to the music ! 💝
   
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan