Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.17

Lillebror frågade om jag ville ut till Linköping. Jag säger så här : det är dyrt och jag behöver verkligen få igång min bristande ekonomi. Det är inte så att jag gör detta frivilligt. Sent om natten stod jag och försökte få igång en konversation med Gud om vad hen egentligen vill med mig ?! Vad ska jag göra för att hen ska sluta behandla mig som den skit hen behandlar mig som ?! Vad är det som krävs för att jag ska få ett liv som jag så strävar efter ?! Det är inte för ingenting som jag började studera Förskollärarutbildning 210 hp vid Högskolan i Gävle år 2018. Dels en fastare anställning, och ett annat yrke än Musiklärare trots min erfarenhet från 1995 samt högskoleutbildning från Institutionen för musik och medier i Piteå/Luleå Tekniska Universitet (312 hp – 20042010). Det handlar även om förberedelser inför ett annat liv än vad jag hittills har levt under dessa år.
Little brother asked if I wanted to go to Linköping. I say this : it’s expensive and I really need to get my finances in order. It is not that I do this voluntarily. Late at night I stood and tried to start a conversation with God about what he really wants with me ?! What should I do to stop Him/Her from treating me like the shit He/She is treating me like ?! What does it take for me to have a life that I so strive for ?! It is not for nothing that I started studying the Preschool Teacher Education 210 credits at the University of Gävle in 2018. Partly a permanent job, and a different profession than a Music-teacher despite my experience from 1995 and college education from the Department of Music and Media in Piteå/Luleå University of Technology (312 credits – 20042010). It is also about preparing for a different life than what I have lived so far during these years.

Lämna ett svar

Till startsidan