Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.21

Kalervo Palsan perheen keittiö. Siinä keitettiin kahvit ja sapuskat. Sähkö vedettiin Porvoon mökkiin vasta sen jälkeen, kun Kalervo oli lukenu ittensä ylioppilaaksi Kittilän yhteislyseosta. Kittiläläinen museovieras kertoi, kuinka hänen mummonsa aikoinaan toi tänne ruokaa (ja yritti samalla tuoda Jumalan sanaa tähän paheiden pirttiin). Pikkutytön silmin oli ollu jännittävä, ehkä hieman pelottavaki paikka. Ja heitä kiellettiin tulemasta näille nurkille. Mutta salaa kävivät kuulemma silti.
Kalervo Palsa familjekök. Det bryggdes kaffe och lagades mat. El drogs till stugan i Borgå först efter att Kalervo hade läst sina studier som student från Kittiläs gemensamma skola. En museumsgäst från Kittilä berättade hur hans mormor en gång förde mat här (och samtidigt försökte föra Guds ord in i denna ondskebarack). Det hade varit en spännande, kanske lite läskig plats i den lilla flickans ögon. Och de förbjöds att komma till dessa hörn. Men de var enligt uppgift fortfarande hemliga.
Kalervo Palsa family kitchen. Here they brewed coffee and cooked food. Electricity was pulled to the Porvoo cottage only after Kalervo had read his studies as a student from the Kittilä group. A museum guest from Kittilä told how his grandmother once brought food here (and at the same time tried to bring the word of God into this barracks of evils). It had been an exciting, perhaps a little scary place in the eyes of the little girl. And they were forbidden to come to these corners. But they were reportedly still secret.
Sunnuntai oli hyvä päivä. Se alkoi syvemmällä keskustelulla Kiovan taiteilijan kanssa abstraktista taiteesta ja psykologiasta. Erittäin palkitseva. Toivon, että useammat ihmiset uskaltavat puhua toisilleen sen sijaan, että sivuuttaisivat toisiaan ! Minut kutsuttiin myös matkustamaan. Minulla on kuponkikoodini matkalle Odessaan 2020, jota ei koskaan tapahtunut syystä. Ehkä matka Kiovaan ensi vuonna katsomaan taidetta ?! 💖
Söndagen blev en bra dag. Det började med en djupare diskussion med en konstnär i Kiev kring abstrakt konst och psykologi. Mycket givande. Jag önskar att fler personer vågade ta för sig och prata med varandra istället för att ignorera varandra ! Jag blev även inbjuden på resa. Jag har min Voucher-kod för en resa till Odessa 2020 som aldrig blev av, av en viss anledning. Kanske en resa till Kiev nästa år för att se konst ?! 💖
Sunday was a good day. It started with a deeper discussion with an artist in Kiev about abstract art and psychology. Very rewarding. I wish more people dared to talk to each other instead of ignoring each other! I was also invited to travel. I have my Voucher-code for a trip to Odessa in 2020 that never happened, for a reason. Maybe a trip to Kiev next year to see art ?! 💖
[embedded content] 
 • Suhdevinkkejä 2 vuoden “ikuisesti sinkulta” : näin sen pitäisi olla, ei meikkiä ja pukuja, ja paljon väärennettyjä kuvia, joissa molemmat seisovat ristikkäin.

 • Relationstips från en “för evigt singel” sedan 2 år : det är så detta som borde vara, inte smink och kostymer, och en massa fejkade bilder där bägge står med krystade uttryck i ansiktet.

 • Relationship-tips from “a forever single” since 2 years : this is how it should be, not makeup and costumes, and a lot of fake pictures where both stand with crossed faces.

Jätämme jokaisen käännöksen koskemattomaksi; jokainen oppitunti oppimatta. Koska mitään ei sanottu eikä tehty, tiedän, että se toimii kaikille. Aivan kuten sävy kivikorville, se soi jalkojesi läpi. Se on paine, jota kukaan ei näe, joka antaa suulle rikkoutuneet hampaat.

Kun rakkaus jäähtyy ja ystävät ajautuvat erilleen. Taivaalta ovat painaneet kivipilvet, ja peili tuijottaa takaisin hymyillen. Liian vanha ollakseni ujo ja mietin mitä sanoa sanottuani “Terve !” Olemmeko elossa täällä – olemmeko häviäjiä, olemmeko voittajia ?! Joskus minulla on epäilyksiä, mutta jos saamme kaiken selville, se on valmis, ja mitä saamme illalliselle ?!

Vi lämnar varje vända ostenad; varenda lektion olärd. Med ingenting sagt och inget gjort vet jag att det fungerar på alla. Precis som en melodi på öron av sten, kommer det att ringa igenom dina ben. Det är det tryck som ingen ser, som ger en mun trasiga tänder.

Eftersom kärlek svalnar och vänner driver isär. Himlen har tyngts ned av stenmoln, och spegeln stirrar tillbaka med ett eget leende. För gammal för att vara blyg och jag undrar vad jag ska säga, efter att jag har sagt: “Hej !” Är vi vid liv här – är vi förlorare, är vi vinnare ?! Ibland har jag tvivel, men om vi får ut det hela så är det så blir det klart, och vad får vi till middag ?!

 • Matka todelliseen itse-löytämiseen sinun on hyväksyttävä että se saattaa tarkoittaa kuoleman sille jota kaikki ajattelivat sinun olevan. Aivan kuten perhonen ei voi enää olla toukka.” – JmStorm

 • På vägen till att hitta den riktiga dig, måste Du acceptera att det kan betyda döden för vem alla trodde att Du var. Precis som fjärilen inte längre kan vara en larv.” – JmStorm


 • On the way to finding the real you, you must accept that it might mean the death of what everyone thought you to be. Just as the butterfly can not longer be a caterpillar.” – JmStorm 
 • Kehoni on temppeli siitä että ihmiset laskevat päänsä ja ylittävät itsensä nähdessään sen.
 • Min kropp är ett tempel genom att människor sänker sina huvuden och korsar sig när de ser det.
 • My body is a temple in that people lower their heads and cross themselves when they see it.
Kaipaan Ruotsin Riksdagin kiusaamista pienistä asioista ja hiekkalaatikkotasotia. Joskus ajattelin, että he riitelivät millaista kahvia heidän pitäisi juoda. Nyt Ruotsissa järjestetään uudet vaalit. Kuka helvetti haluaa “Teräsmiehen” Ulf Kristerssonin Ruotsin pääministeriksi ?! Se mies ei edes onnistunut menestymään mainoksessa vuodelta 2018. On niin kiusallista kun laskee silmälasit ja ajattelee itteniä ylimieliseksi “Teräsmieheksi“.
Vad jag saknar Sveriges Riksdagens gnabb om småsaker och sandlådenivån. Ibland tyckte jag att de bråkade om vilken kaffesort de skulle dricka. Nu blir det omval i Sverige. Vem fan vill ha “Stålmannen” Ulf Kristersson som Sveriges statsminister ?! Den människan klarade inte ens av att göra bra ifrån sig i reklamen från 2018. Det är så pinsamt att man drar ned glasögonen och blir en arrogant “Stålmannen“.
How I miss the the Swedish Riksdagen nagging about small things and the usual sandbox-level. Sometimes I thought they were arguing about what kind of coffee they should drink. Now there will be a re-election in Sweden. Who the hell wants “Superman” Ulf Kristersson as a prime-minister ?! That man did not even manage to do well in the commercials from 2018. It is so embarrassing when he takes off his glasses and becomes an arrogant “Superman“.

 • Sinusta joko tulee katkera tai paranet. Se on niin yksinkertaista. Otat joko sen, mitä sinulle on annettu, ja annat sen tehdä sinusta paremman henkilön, tai annat sen repiä sinut. Valinta ei kuulu kohtaloon, se kuuluu sinulle.

 • Antingen blir Du bitter eller att Du blir en bättre person. Det är så enkelt. Du tar antingen det som har tilldelats dig och låter det göra dig till en bättre person, eller så låter du det riva ner dig. Valet tillhör inte ödet, den tillhör dig.

 • You either get bitter or you get better. It’s that simple. You either take what has been dealt to you and allow it to make you a better person, or you allow it to tear you down. the Choice does not belong to fate, it belongs to you.
 • Ole ylpeä siitä miten olet pärjännyt viime kuukausina. Hiljaiset taistelut, joita olet käynyt, hetket, jolloin sinun täytyi nöyrtyä, pyyhkiä omat kyyneleesi ja taputtaa itseäsi selälle. Juhli vahvuuttasi.” – therandomvibez


 • Var stolt över hur Du har agerat de senaste månaderna. De tysta striderna som Du har kämpat, de ögonblick som Du var tvungen att vara ödmjuk gentemot dig själv, torka dina egna tårar och till och med klappat dig själv på ryggen. Fira din styrka.” – therandomvibez


 • Be proud of how you have been handligt these past months. the Silent battles that you have fought, the moments you had to humble yourself, wiped your own tears and pat yourself on the back. Celebrate your strength” – therandomvibez
 • Vinkkejä kaikille suhteille : 97 tapaa sanoa “oikein hyvin” :
 • Tips för alla relationer : 97 sätt att säga “mycket bra” :
 • Tip for all relationships : 97 ways to say “very good” :
Kun opiskelija sanoo, ettei hän voi soittaa rumpuja, otan Disneyland-After-Darkin “Marlboro Man“. Yhtäältä sinun on harjoiteltava rakennetta, tiukkuutta ja ajoissa ajoissa (eli laskettava “2koko ensimmäiseen osaan). Ja sitten triot, jotka hajottavat osat !
 • “- Voitko soittaa rumpusooloa ?”
 • “- En osaa soittaa rumpuja.”
 • “- Kokeile !”

Koko huone tuijottaa kaveria joka vain ajoi rummut kokonaan. Kollegani sanoi ryhmälleen: “On luultavasti parasta mennä huoneeseemme uudelleen. Meidän on harjoiteltava vähän!” Fantastisia ihmisiä, joita olet tavannut koko elämän. Hyviä muistia !

När en elev säger att han inte kan spela trummor, då plockar jag fram Disneyland-After-Dark‘s “Marlboro Man“. Dels måste man öva på struktur, tajthet och att komma rätt i tid (dvs. räkna till “2” igenom hela första partiet). Och så triolerna som bryter av delarna !

[embedded content]

Vanhempi viesti monista asioista. Pidä hauskaa : “En koskaan tee samaa virhettä kahdesti. Jostain syystä teen ne aina uudelleen vähintään viisi, kuusi kertaa. Vain että olla varma.

Ett äldre inlägg kring många saker. Mycket nöje : “Jag gör aldrig om samma misstag två gånger. Av någon anledning gör jag alltid om dem minst fem, sex gånger. För säkerhets skull liksom.”

An older post about many things. Enjoy : “I never make the same mistake twice. For some reason, I always redo them at least five, six times. Just to be sure.

Hyvää jatkuvaa maanantaiiltaa toivotan kaikille lukijoille, kirjottajille ja kuuntelijoille 💖  Kiitos suuresta tuestasi elämän vastoinkäymisissä. 💝

En God fortsatt måndagskväll tillägnar jag alla läsare, skrivare som lyssnare. 💖  Tack för ert stora stöd i livets motgångar. 💝

A Great Continued Mondayevening I wish to dedicate all readers, writers as well as listeners. 💖 Thank you for your great support during life’s adversity. 💝

 

 WhatsApp : +46 722 297 513

[embedded content]

 • Aivan kuin karnevaali saapui kaupunkiin, muttta unohtivat pellet ja toivat sen sijaan maailmanloppun.
 • Det är som om karnevalen anlände till stan, men att de glömde clownerna och istället förde med sig  apokalypsen.
 • It’s like the carnival came to town, only that they forgot the clowns and instead brought the apocalypse. 

[embedded content][embedded content]

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan