Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.13

 • Kukaan ei ole ruma. Elämme vain tuomitsevassa yhteiskunnassa.” – Tunteet
 • Ingen är ful. Vi lever bara i ett dömande samhälle.” – Känslor
 • No one is ugly. We are just living in a judgmental society.” – Feelings
 • «Никто не уродлив. Мы просто живем в осуждающем обществе.» чувства
 • Älä tuomitse minun tekemistä valintojen perusteella, kun et tiedä vaihtoehtoja joista minun piti valita.” – JokerVibes

 • Döm mig icke för de val jag gör, när Du inte känner till alternativen jag hade att välja mellan.” – JokerVibes

 • Do not judge me for the choises I make, when you do not know the options I had to choose from.” – JokerVibes

 • «Не судите меня за мой выбор, если вы не знаете, из каких вариантов мне пришлось выбирать». – ДжокерВайб
 • Uskomatonta mahdollisuutta kuvata poroa, joka poseeraa Aurora Borealis alla 🦌 :
 • Otroligt att kunna filma en ren som poserar under Aurora Borealis 🦌 :
 • Incredible being able to film a reindeer posing under the Aurora Borealis 🦌
 • Невероятная возможность снять оленя, позирующего под северным сиянием 🦌 :

(1)
Kun lyöt lasikattoon, kun loukkaat päätäsi. Kaikki nämä “alut“; mikään niistä ei ole täydellinen. Paha etsii hyvää, kun pimeys etsii valoa. Eilinen oli väärä, mutta tänään se on oikein. Viimeinen tanssi, ei mitään muuta. Koska olet kääntynyt tulevaisuuteen, kun olet valmis menneisyyden kanssa. Ja jos et voi ymmärtää, mitä tulee sisältä. Pohja kaavinta – uusi aika on lähestymässä.
Mustassa vedessä, jossa delfiinit tapasivat liikkua, kelluen kuin viimeinen elävä olento maan päällä. Kaupungit hukkuivat, puut mustana kuin hiili. Se on maailma, josta tuli vieras, se on maailma, jonka tunnistat palasina. Palavien liekkien meressä, palavien liekkien meressä. Haju, joka häiritsee ilmaa – oletko sinä itse ! Tulossa on toinen maailma, paikka, johon voimme uskoa, jossa viisaat syövät vahvoja.
Voisimmeko muuttaa kaikkea, ja voinko kertoa heille, miltä minusta tuntuu ?! Vai pitäisikö minun odottaa; pitäisikö minun pelastaa itseni, vai onko jo jo liian myöhäistä ?! Muotoiltu olento – se kaataa sinut. Kuuntele nyt kaikkia, sekä rikkaita että köyhiä. Uusi ajanotto; myrskyn sisään.
När Du har träffat glastaket, när Du har skadat ditt huvud. Alla dessa “början“; ingen av dem perfekta. Dåligt söker bra, som mörker söker ljus. Gårdagen blev fel, men idag är det rätt. Den sista dansen, inget mer av det. För Du har vänt dig till framtiden när Du är färdig med det förflutna. Och om du inte kan förstå vad som kommer inifrån. Bottenskrap – en ny ålder är på intåg.
I det svarta vattnet där delfinerna brukade rulla, flytandes som den sista levandes på jorden. Städerna drunknade, träden svarta som kol. Det är världen som blev främmande, det är en värld som Du känner igen i bitar. I ett hav av brinnande lågor, i ett hav av brinnande flammor. Stanken som stör luften – är Du själv ! Det finns en annan värld ankommande, ett ställe vi kan tro på, där den kloka äter den starka.
Kunde vi förändra allting, och kan jag berätta för dem hur jag känner ?! Eller ska jag vänta; ska jag rädda mig själv, eller är det redan för sent ?! En varelse som tar form – det kommer att knocka dig ned. Nu lyssna alla, både rika och fattiga. Ny tideräkning; kommer att storma in.
Когда вы ударились о стеклянную крышу, когда повредили голову. Все эти «начала»; ни один из них не идеален. Плохое ищет хорошего, как тьма ищет света. Вчера было неправильно, а сегодня правильно. Последний танец, не более того. Потому что вы обратились в будущее, когда покончили с прошлым. И если вы не можете понять, что идет изнутри. Скребок дна – приближается новая эра.
В черной воде, где раньше катались дельфины, плавая, как последнее живое существо на земле. Города утонули, деревья черные, как уголь. Это мир, который стал чуждым, это мир, который Вы узнаете по частям. В море горящего пламени, в море горящего пламени.
Зловоние, волнующее воздух – это ты сам! Грядет другой мир, место, в которое мы можем поверить, где мудрые едят сильных. Можем ли мы все изменить, и могу ли я рассказать им, как я себя чувствую ?! Или я должен подождать; надо спастись, или уже поздно ?! Существо, которое обретает форму – оно сбивает вас с ног. А теперь слушайте всех, и богатых, и бедных. Новый хронометраж; ворвется.
(2)
Minulla on huono sairaus, mutta aivoista vuotan. Hulluus näyttää puristavan sieluani. Rakastan sinua – huudan kaikkien kuolevien puiden kanssa. Unelmieni enkelit ovat kääntyneet pahan ahneuden demonien puoleen.
Tänään rakkaus hymyili minulle. Se otti kipuni pois, sanon: “Kiitos” ! Kaikki mitä sinun oli vapautettava, sinun täytyy päästää irti. Joten kohtelias, minulla on kaikki mitä tarvitsen, mikä tekee päivistäni tuulen ja poistaa itsetuhoani.
Se on katkera, kulta, ja se on erittäin makea. Olen vuoristoradalla, mutta olen jaloillani. Vie minut joelle, anna minun seistä rannallasi. Palaan, palaan lisää. En voinut unohtaa, mutta en pyri; yksinkertaiset nautinnot eivät ole niin erikoisia. Mutta en koskaan kadu sitä.
En vain tiedä minne olen menossa. Minun on otettava se hitaasti. Kun löydän rauhani, annan sinulle aikaa. Minne minä menen, en vain tiedä. Voisin päätyä jonnekin Meksikoon. Kun löydän rauhani, pidän sinusta kiinni ajan loppuun asti.
Jag har en dålig sjukdom, men från min hjärna är där jag blöder. Galenskap verkar det som, som har fått min själ att pressas ihop. All kärlek från dig – med alla döende träd skriker jag. Änglarna i mina drömmar, har vänt sig till demoner av girighet som är ondskefulla.
Idag log kärleken på mig. Det tog bort min smärta, jag säger : ”Tack” ! Allt som Du var tvungen att frigöra, måste Du låta vara. Så artig faktiskt, jag har allt jag behöver, som gör mina dagar till en bris, och tar bort min självförstörelse.
Det är bittert, Älskling, och det är väldigt sött. Jag är på en berg-och dalbana, men jag är på mina fötter. Tag mig till floden, låt mig stå på din strand. Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka för mer. Jag kunde inte glömma, men jag kommer inte att sträva efter; enkla nöjen är inte så speciella. Men jag kommer aldrig att ångra det.
Vartän jag går vet jag bara inte. Jag måste ta det långsamt. När jag finner mitt lugna, ger jag dig lite av min goda tid. Vartän jag går, vet jag bara inte. Jag kan hamna någonstans i Mexiko. När jag finner mitt lugna, kommer jag att hålla vid dig till slutet av tiden.
У меня тяжелая болезнь, но кровь течет из моего мозга. Кажется, безумие сжало мою душу. Вся любовь от тебя – со всеми умирающими деревьями я кричу. Ангелы моей мечты превратились в злых демонов жадности.
Сегодня любовь улыбнулась мне. Уняло мою боль, я говорю: «Спасибо»! Все, что вам нужно было отпустить, вы должны отпустить. На самом деле такая вежливая, у меня есть все, что мне нужно, что делает мои дни легкими и избавляет меня от самоуничтожения.
Он горький, милый, и очень сладкий. Я катаюсь на американских горках, но стою на ногах. Отведи меня к реке, позволь мне постоять на твоем берегу. Я вернусь, я вернусь еще. Я не мог забыть, но не буду стремиться; простые удовольствия не такие уж особенные. Но я никогда не пожалею об этом.
Я просто не знаю, куда иду. Я должен действовать медленно. Когда я обретаю покой, я провожу время с тобой хорошо. Куда я иду, просто не знаю. Я мог оказаться где-нибудь в Мексике. Когда я обрету покой, я буду держаться за тебя до скончания веков.
 • Sääntö Numero 1 : älä koskaan ole Numero 2.”
 • Regel Nummer 1 : var aldrig Nummer 2.
 • Rule Number 1 : never be Number 2.”
 • «Правило Hомер 1 : никогда не будь Hомером 2».

 • En kunnioita heitä jotka eivät kunnioita minua. Kutsut sitä EGOksi, … kutsun sitä itsekunnioitukseksi.”
 • Jag respekterar inte dem som inte respekterar mig. Du kallar det EGO, … Jag kallar det självrespekt.
 • I do not respect those who do not respect me. You call it EGO,… I call it Self-respect.
 • «Я не уважаю тех, кто меня не уважает. Вы называете это ЭГО … Я называю это Самоуважением».
 • 12 erilaista persoonallisuuden arkkityyppiä” :
 • de 12 olika personlighets-arketyper” :
 • the 12 different Personality Archetypes” :
 • «12 различных Aрхетипов-личности» :
Kuvia pikkuserkku Kalervo Palsan museosta Kittilässä (Gihttel). Minulla on koko kokoelma kuvia. Voit ottaa minuun yhteyttä henkilökohtaisesti ja voin lähettää nämä kuvat :
Bilder från min syssling Kalervo Palsa‘s museum i Kittilä (Gihttel). Jag har en hel samling med bilder. Ni får ta kontakt med mig personligen så kan jag skicka dessa bilder :
Pictures from my second-cousin Kalervo Palsa‘s museum in Kittilä (Gihttel). I have a whole collection of pictures. You can contact me personally and I can send these pictures :
Фотографии из музея моего троюродного брата Калерво Палса в Киттиля (Гихттель). У меня есть целая коллекция картинок. Вы можете связаться со мной лично, и я пришлю эти фотографии :
 • Vuosi sitten … lämpöhalvaus ja rikas, onnellinen kuin vaalea Petri Torvinen :
 • Ett år sedan … värmeslag och en rik, glad som blek Petri Torvinen :
 • A year ago … heat stroke and a rich, happy as pale Petri Torvinen :
 • Год назад … тепловой удар и богатый, бледный, бледный Петри Торвинен :
Borensberg 12/062021 : raekuurot, ukkonen ja salama sekä Kaunis sateenkaari … kaikki kerralla ! Tervetuloa Borensbergiin ! 💝
Borensberg 12/062021 : hagel, åska och blixtar samt en Vacker regnbåge… allt på en och samma gång ! Välkommen till Borensberg ! 💝
Borensberg 12/062021 : hail, thunder and lightning and a Beautiful Rainbow… all at once ! Welcome to Borensberg ! 💝
Боренсберг 12/062021 : град, гром и молния, а Tакже красивая радуга … все сразу ! Добро пожаловать в Боренсберг ! 💝
 

 • Sunnuntain sää :
 • Söndagens väder :
 • Sunday‘s weather :
 • Погода в воскресенье :
Tulevien projektien ajattelu : tämä kappale oli haaste pelata vuonna 2003 Motalan kirkon kevätkonsertissa, mutta silti niin opettavainen. Loin basso-soolon Musiikin ja median laitoksen-kurssilla “Improvisaatio” vuonna 2008. Olen uskomattoman ylpeä saavutuksestani. En saa tallennettua versiota, koska se on jumissa ulkoisessa kiintolevyssä, johon pääsee vain TV: n kautta. Jotakin on tapahtunut “avoimien tiedostojen” kanssa.
Funderar på framtida projekt : denna låt var en utmaning att spela 2003 under Vårkonserten i kyrkan i Motala, men ändå så lärorikt. Jag skapade ett bassolo under kursen “Improvisation” vid Institutionen för musik och medier 2008. Jag är otroligt stolt över min bedrift. Jag får inte ut den inspelade versionen ty det har fastnat i den externa hårddisken, som enbart går att få ut via min TV. Det är någonting som har hänt med “öppna filer“.
I am thinking about future projects : this song was a challenge to play in 2003 during the Spring Concert in the church in Motala, but yet so instructive. I created a bass solo during the course “Improvisation” at the Department of Music and Media in 2008. I am incredibly proud of my achievement. I do not get the recorded version because it is stuck in the external hard drive, which can only be accessed via my TV. This is something that has happened with “open files“.
Я думаю о будущих проектах : эту песню было сложно сыграть в 2003 году во время весеннего концерта в церкви в Мотале, но все же она очень поучительна. Я написал соло на басу во время курса «Импровизация» на факультете музыки и медиа в 2008 году. Я невероятно горжусь своим достижением. Я не получаю записанную версию, потому что она застряла на внешнем жестком диске, к которому можно получить доступ только через телевизор. Это то, что случилось с «открытыми файлами».
 • Sen sijaan tarjoan sinulle uusia sävellyksiä: “Tom Waitsyn samanlainen asia” :
 • Istället erbjuder jag er nya kompositioner : “a Tom Waitsy kind of a Thing” :
 • Instead I offer thee new compositions : “a Tom Waitsy kind of a Thing” :
 • Вместо этого предлагаю вашему вниманию новые композиции: «Вещь в духе Тома Вэйтси»   

Petri Torvinen · Moment II 

 • Laulutyöni on ihailtavaa : hyräiyä “Hello Dolly” :
 • Min sånginsats är beundransvärd : Growling till “Hello Dolly” :
 • My singing contribution is admirable : Growling to “Hello Dolly” :
 • Мой певческий вклад заслуживает восхищения : Взросление “Привет, Долли” :
Hyvää jatkuvaa sunnuntaita toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Ennen kaikkea hyvää jatkuvaa ja mukavaa toivotan sunnuntaita Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. Kiitos kaikesta uskomattomasta tuestasi ! 💖
En God fortsatt Söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt en God fortsatt fin söndag tillägnar jag Allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Tack för allt ditt otroliga stöd ! 💖
A Great Continued Sunday I wish to dedicate all readers and listeners. Above all, a Great Continued Fine Sunday I wish to dedicate to the Very Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. Thank you for all your incredible support ! 💖
Великое продолженное воскресенье Я хочу посвятить всех читателей и слушателей. Прежде всего, Великое Продолжение Прекрасного Воскресенья, которое я хочу посвятить Самому Прекрасному Самому Прекрасному в Санкт-Петербурге. Спасибо за вашу невероятную поддержку ! 💖
 • Tarjoan koko päivän hienoa suomalaista harmonikkamusiikkia juuri sinulle 💖 :
 • Jag bjuder en heldag på fin finskt dragspelsmusik enbart till dig 💖 :
 • I offer a full day of fine Finnish accordion music just for you 💖 :
 • Предлагаю целый день прекрасной финской аккордеонной музыки специально для вас 💖 :
Juodaan liikaa, tupakoimme liikaa, vietämme liian holtittomasti, nauramme liian vähän, ajamme liian nopeasti, suutumme liian nopeasti, nousemme liian myöhään, nousemme liian väsyneiksi, luemme liian vähän, katsomme televisiota liikaa. Olemme moninkertaistaneet omaisuutemme mutta vähensimme arvojamme. Puhumme liikaa, rakastamme liian harvoin ja vihaamme liian usein. Olemme oppineet ansaitsemaan elantonsa, mutta emme elämää. Olemme lisänneet elämään vuosia, ei elämää vuosiin.” – George Carlin 19372008
Vi dricker för mycket, röker för mycket, spenderar för hänsynslöst, skrattar för lite, kör för fort, blir för arg, stannar upp för sent, står upp för trött, läser för lite, tittar på TV för mycket. Vi har multiplicerat våra ägodelar men minskade våra värderingar. Vi pratar för mycket, älskar för sällan och hatar alltför ofta. Vi har lärt oss hur man kan tjäna ett liv men inte ett liv. Vi har lagt år till livet, inte liv till år.” – George Carlin 19372008
We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much. We have multiplied our possessions but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We’ve learned how to make a living but not a life. We’ve added years to life, not life to years.” – George Carlin 19372008
«Мы слишком много пьем, слишком много курим, слишком опрометчиво тратим деньги, слишком мало смеемся, слишком быстро водим машину, слишком злимся, слишком поздно ложимся спать, слишком устали вставать, слишком мало читаем, слишком много смотрим телевизор. Мы приумножили наше имущество но снизили наши ценности. Мы слишком много говорим, слишком редко любим и слишком часто ненавидим. Мы узнали, как зарабатывать на жизнь, но не жизнь. Мы добавили годы к жизни, а не жизнь к годам». – Джордж Карлин 19372008 гг.
 • “- Arvosta kaiken ! – Miksi ?!”
 • “- Ifrågasätt allting ! – Varför ?!”
 • “- Question everything ! – Why ?!”
 • «- Арвоста Кайкен ! – Почему ?! » 
Petri Torvinen

2021.06.12

 • Puhun suomea. Mikä on supervoimasi ?”
 • “Jag talar finska. Vad är din superkraft ?”
 • I speak Finnish. What’s your superpower ?”
 • «Я говорю по-фински. В чем ваша суперсила 
Jos minulla olisi siivet kuten Nooan kyyhkynen, lentäisin joen rakastamalleni. Tiesin naisen, pitkä ja hoikka. Hän liikutti ruumiinsa kuin tykinkuula. Muistan yhden yön kaatuneessa sateessa ja sydämessäni oli tuskallista kipua. Joten näytä lintu, joka lentää korkealla. Elämä ei ole elämisen arvoinen ilman rakastamaasi. Yksi näistä päivistä ei vie kauan. Soita nimelleni ja olen poissa.
Hade jag vingar som Noahs duva skulle jag flyga älven till den jag älskar. Jag kände en kvinna, lång och smal. Hon flyttade sin kropp som en kanonkula. Jag kommer ihåg en kväll i hällregnet och i mitt hjärta fanns en smärtsam smärta. Så vis en fågel som flyger högt uppe. Livet är inte värt att leva utan den Du älskar. En av dessa dagar dröjer det inte länge. Ropa mitt namn och jag är borta.
Если бы у меня были крылья, как у голубя Ноя, я бы полетел по реке к тому, кого люблю. Я знал женщину, высокую и стройную. Она двигала своим телом, как пушечное ядро. Я помню одну ночь под проливным дождем, и в моем сердце была мучительная боль. Так покажите птицу, летящую высоко. Жизнь не стоит того, чтобы жить без того, кого любишь. На днях это не займет много времени. Назови меня по имени, и я уйду.
 • C, D9sus, C, Em11
 • Am7, A13sus, Am7, Em11
 • F, G, F, Em
 • G, Am, G, F
Lähdin pois vanhoista ajoista / Jag lämnade de gamla dagarna / I left the old days behind / Я оставил старые времена позади https://www.svt.se/nyheter/uutiset/lahdin-pois-vanhoista-ajoista?fbclid=IwAR1YnI85wIV1lIVtgXkufe_xmqrw9TC_v7Y9nC6E6NmYToA0N3YsDGw_GtE

  
 • Kyllä, missä on kuu ? – Henkilökohtaisesti olen enimmäkseen hämmentynyt elämästäni. Toivon todella parempia aikoja !

 • Ja, var är månen ? – Själv är jag mestadels förvirrad över min livssituation. Jag hoppas verkligen på bättre tider !

 • Yes, where is the moon ? – Personally, I am mostly confused about my life situation. I really hope for better times !

 • Да где луна ? – Лично меня больше всего смущает моя жизненная ситуация. Очень надеюсь на лучшие времена !
Lauantai 12.06.2021 = alaston-lepoa ja parvekkeen mukavuutta kuumuudessa! Eilen perjantaina 11/062021 join oluita ja siideriä, joten päivä tulee todennäköisesti olemaan täysin raitti. Kun naapuri huomauttaa kuinka talonsa ja vain minun talossani on musta pilvi roikkuu taivaalla, alkaa miettiä Jumalan vitsiä jota hän kutsuu “elämäksi“. Mitä ja miksi minun pitäisi todistaa jotain koko ajan ? Mitä olen tehnyt vihastamaan Jumalaa ?
Lördag 12/062021 = nakenvila och balkongmys i värmen ! Igår fredag 11/062021 drack jag upp mina öl och cider, så dagen lär bli en helt nykter en. När en granne påpekar hur ens hus, och enbart mitt hus har ett svart moln hängandes över sig i himlen, börjar man ju undra över Guds skämt som hen kallar “livet“. Vad och Varför ska jag bevisa någonting hela tiden ? Vad är det som jag har gjort för att förarga Gud ?!
Saturday 12/062021 = naked-rest and balcony coziness in the heat ! Yesterday Friday 11/062021 I drank my beers and cider, so the day will probably be a completely sober one. When a neighbor points out how one’s house, and only my house has a black cloud hanging over it in the sky, one begins to wonder about God‘s joke which “it” prefers to as “life“. What and Why should I prove something all the time ? What have I done to anger God ?!
Суббота 12/062021 = голый отдых и балконный уют в жару ! Вчера, пятница, 06.11.2021, я пил пиво и сидр, так что день, вероятно, будет совершенно трезвым. Когда сосед указывает, как у тебя дом, и только над моим домом в небе нависает черное облако, начинаешь задумываться о Божьей шутке, которую «он» предпочитает «жизни». Что и зачем мне все время что-то доказывать ? Что я сделал, чтобы рассердить Бога ?!
 • Elä likaista satua – kukaan ei estä sinua niinkuin pysäyttäisit itsesi.”
 • Att leva i en smutsig saga – ingen hindrar dig som Du hindrar dig själv.
 • Living a Dirty Fairytale – no one stops you like you stop yourself.
 • «Жизнь в Грязная сказка – никто не останавливает вас так, как вы останавливаете себя»
 

  
  
Hyvää jatkoa mukavalle lauantai 12/062021 toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Jatka kuuntelen minun musiikkia jota jaan ja yöllä jaoin useille sivuille Facebookin kautta. Tarvitsen yhden tai useampia asiakassuhteita, jotka voivat osallistua sponsorointiin viimeisten kuuden kuukauden aikana kun opiskelen Esikoulunopettajaksi. Vastineeksi kirjoitan musiikkia useissa eri tyylilajeissa, jopa  tyylilajinsekoittelua. Minulla on paljon tietoa musiikista sekä käytännössä että teoreettisesti.
En God fortsatt fin trevlig lördag 12/062021 tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Fortsätt lyssna på min musik som jag delar och under natten delade med flera sidor via Facebook. Jag behöver en eller flera mecenat som kan bidra med sponsorskap under detta sista halvåret som jag studerar till Förskollärare. I gengäld skriver jag musik i flera olika genrer, även genrebrytande. Jag äger stor kunskap i musik, både praktiskt som teoretiskt.
A Great continued nice nice Saturday 12/062021 I wish to dedicate all readers and listeners. Keep listening to my music that I share and during the night shared on several pages via Facebook. I need one or more patrons who can contribute with sponsorship during this last six months that I am studying to become a Preschool Teacher. In return, I write music in several different genres, even genre-breaking. I have great knowledge in music, both practically and theoretically.
Отличная продолжение, хорошая хорошая суббота, 12/062021 Я хочу посвятить всех читателей и слушателей. Продолжайте слушать мою музыку, которой я делюсь и ночью делюсь на нескольких страницах через Facebook. Мне нужен один или несколько покровителей, которые могут внести спонсорский вклад в течение последних шести месяцев, когда я учусь, чтобы стать учителем дошкольного образования. В свою очередь, я пишу музыку в нескольких разных жанрах, даже ломающих жанры. У меня большие познания в музыке, как практически, так и теоретически.
 • Hyvää jatkuvaa hienoa lauantai 12/062021 toivotan Kauneimmalle ja Hienoimmalle Pietarissa. Paljon rakkautta Minulta ! 💖

 • En God fortsatt fin lördag 12/062021 tillägnar jag allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Mycket kärlek från Mig ! 💖

 • A Great continued nice Saturday 12/062021 I wish to dedicate to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. Lots of love from Me ! 💖

 • Отличная продолжение прекрасной субботы 12/062021 Я хочу посвятить Самому Прекрасному Самому Красивому в Санкт-Петербурге. С любовью от Меня ! 💖
 
/ Petri Torvinen

2021.06.11

 • Kiitos kaikille lukijoille ja kuuntelijoille !
 • Tack till alla läsare som lyssnare !
 • Thank you all readers and listeners !
 • Спасибо всем читателям и слушателям !
 
 • Nyt he haluavat haastattelun kanssani ! Lähetän tietoa siitä, miten työskentelen ja ajatuksia musiikin luomista. ❤️
 • Nu vill de ha intervju med mig ! Jag skickar väl lite info kring hur jag arbetar och tänker kring musikskapande. ❤️
 • Now they want an interview with me ! I’ll send some info about how I work and think about creating music. ❤️
 • Теперь они хотят взять у меня интервью ! Я пришлю немного информации о том, как я работаю и думаю о создании музыки. ❤️
Vanhoja kappaleita, uusia tapoja vapauttaa nämä. Osittain oma “demoversioFrejille … joka edelleen kuulostaa hyvältä kokonaisuudessaan… yhden henkilön mielestä. Lauluääni ei ole paras, mutta näin laulun pitäisi todella kuulostaa vaihtoehtoisilla kuoroilla ja tuntea todella “mollissa“, vaikka soinnut ovat Duurissa. Se on “aivojen manipulointia“, ts. “yhtäläisten nuottien“-käyttö samojen nuottien C ja AbMaj välillä. Sext‘it ja “vähentyneiden sext‘ien” käyttö vaikuttaa siihen, että aivot reagoivat ikään kuin kuoroa soitettaisiin “moll“.
Gamla låtar,… nya sätt att släppa dessa. Dels min egna “demoversion” till Frej… som en ansåg ändå lät bra i sin helhet. Min sång är inte den bästa, men så här bör låten egentligen låta, med alternativa refränger och att verkligen känna av “moll” i refräng, trots att ackorden är i Dur. Det är “hjärnans manipulering“, dvs. användningen av “lika toner” mellan tonarterna C och AbMaj. Användningen av sexter och “förminskade sexter” bidrar till att hjärnan reagerar som att refrängen skulle spelas i “moll“.
Old songs, … new ways to release these. Partly my own “demo version” of Frej … which one person still thought sounded good in its entirety. My singing is not the greatesst, but this is how the song should really sound, with alternative choruses and to really feel “minor” in chorus, even though the chords are in Major. It is “brain manipulation“, ie. the use of “similar notes” between the keys C and AbMaj. The use of sixths and “diminished sixths” contributes to the brain reacting as if the chorus were played in “minor“.
Старые песни … новые способы их выпуска. Частично моя собственная «демо-версия» Фрея … которая, по мнению одного человека, в целом звучит хорошо. Мое пение не самое лучшее, но песня должна звучать именно так, с альтернативными припевами и чтобы действительно чувствовать себя «второстепенным» в припеве, даже если аккорды взяты в мажоре. Это «манипуляции с мозгом», т.е. использование «одинаковых нот» между клавишами C и AbMaj. Использование шестых и «уменьшенных шестых» способствует реакции мозга, как если бы припев играл «минор». 
 • Intro / outro : C///Bb7///Ab7///G/G7/C///C///
 • Verssi / Vers / VerseСтих : C///Dm7///F/G7/C/// -> 2nd time (G7// gb)
 • Pre-kuoro / För-refräng / Pre-chorusПредварительный припев : F///C7//F///F// (/f#)

Kertosäe / Refräng / Chorusхор :

 • Ab///Bb7///Cm7///Cm7/Bb///
 • Ab///Bb7///G7///G7/// 
2nen kertosäe / 2a refrängen / 2nd chorusПрипев 2 :
 • Ab///Bb9///Cm7///Cm7/Bb///
 • Ab///Bb7///G7///G7///
Samoja nuotteja / Lika toner / Similar notesПодобные заметки :
 • C —– AbMaj
 • C —– C
 • E —– Eb
 • G —– G
 • G —– Ab
 • Bb7G7
 • Bb —– B
 • D ——- D
 • F ——- F
 • Ab —– G 
 • Voit vapaasti kuunnella instrumentaaliversiota “Elämän Julmuudesta“. Pyrin tähän tulokseen kappaleessa :
 • Lyssna gärna på instrumental-versionen av “Livets Grymhet“. Detta resultat strävar jag efter i sången :
 • Feel free to listen to the instrumental version of “Cruelty of Life“. I strive for this result in the song :
 • Не стесняйтесь слушать инструментальную версию «Жестокость жизни». К такому результату стремлюсь в песне :
 
 • Jos tunnen itseni yksin, soitan trumpettia vähän. Sitten naapurit yleensä ottaa yhteyttä.” #143Ahkera
 • Känner jag mig ensam så spelar jag lite trumpet. Då brukar grannarna höra av sig.” #143Arbetssamt
 • Whenever I feel lonely, I play the trumpet. Then the neighbors usually get in touch.” #143 – Hardworking
 • «Каждый раз, когда мне одиноко, я играю на трубе. Обычно соседи выходят на связь». Татуировка #143


Elämässä huomaat, että jokaisella tapaamallasi on rooli. Jotkut koettelevat sinua, jotkut käyttävät sinua, toiset rakastavat sinua ja toiset opettavat sinua. Mutta ne, jotka ovat todella tärkeitä, tuovat esiin parhaat puolet sinussa.”
I livet kommer Du att inse att det finns en roll för alla Du möter. Vissa kommer att testa dig, andra kommer att använda dig, andra kommer att älska dig, och andra kommer att lära dig. Men de som är riktigt viktiga är de som får fram det bästa i dig.”
In life you will realize there is a role for everyone you meet. Some will test you, some will use you, some will love you, and some will teach you. But the ones who are truly important are the ones who bring out the best in you.”
«В жизни вы поймете, что у каждого, кого вы встретите, есть своя роль. Некоторые будут вас проверять, некоторые будут использовать вас, некоторые будут любить вас, а некоторые научат вас. Но действительно важны те, кто выявляет лучшее в тебе“.
 • “Etsi joku, joka on ylpeä siitä, että olet peloissani menettää sinut, taistelee puolestasi, arvostaa sinua, kunnioittaa sinua, välittää sinusta ja rakastaa sinua ehdottomasti.”


 • “Hitta någon som är stolt över att ha dig, rädd för att förlora dig, kämpar för dig, uppskattar dig, respekterar dig, bryr sig om dig och älskar dig villkorslöst“.
 • Find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you, and Loves you Unconditionally“.

 • «Найдите того, кто гордится вами, боится потерять вас, борется за вас, ценит вас, уважает вас, заботится о вас и любит вас безоговорочно».

 • Suuri KIITOS Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. Olen ylpeä siitä että tunnen sinut ! Kiitos enkelini. 💖 

 • Ett stort TACK till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Jag är stolt över att få känna dig ! Tack, min Ängel. 💖

 • A Great THANK YOU to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. I’m proud that I know you ! Thank you, my Angel. 💖

 • Большое СПАСИБО Самым Прекрасным Самым Красивым в Санкт-Петербурге. Я горжусь тем, что знаю тебя! Спасибо тебе мой ангел. 💖
 
/ Petri Torvinen

2021.06.10

Syyt suomen kieli on onnellisin kieli : numero 82 : vanhin tunnettu kirjallisen asiakirjan kaikilla suomen kielillä uskotaan olevan loitsu. Koivun kuorelle kirjoitettu, se löydettiin Novgorodista, Venäjältä, ja se on päivätty 1200-luvulta.”
Anledningar till att det finska är det lyckligaste språket : nummer 82 : det äldsta kända skriftliga dokumentet på något finskt språk anses vara en besvärjelse. Skrivet på björkbark, hittades det nära Novgorod i Ryssland och är daterat från 1200-talet.
Reasons Finnish is the happiest language : number 82 : the oldest known written document in any Finnish language is thought to be a spell. Written on birch bark, it was found near Novgorod, in Russia, and is dated from the 13th century.”
«Причины, по которым финский язык – самый счастливый язык : номер 82 : считается, что самым древним письменным документом на любом финском языке является заклинание. Написанное на бересте, оно было найдено недалеко от Новгорода в России и датируется 13 веком. 
 • Lisää videoita siileistä. Siilet ovat kakanneet ja pissannut parvekkeella (jos mietit, millaista on elää siilien kanssa).

 • Fler videos med igelkottar. Igelkottarna har bajsat och kissat runt i balkong (om Ni undrar hur det är att leva med igelkottar).

 • More videos with the hedgehogs. The hedgehogs have pooped and peed around in the balcony (in case you were wondering what it is like to live with hedgehogs).

 • Еще видео с ёжиками. Ежики на балконе какали и писали (на случай, если вам интересно, каково жить с ежиками).
Torstai tarjoaa aurinkoista päivää. Itse olen ollut Motalassa keskustelun jälkeen Ruotsin julkisen työvoimaviraston kanssa työttömyysvakuutusrahastosta. Odotan kurssin Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op loppuarviointia ja loppuluokitusta.
Torsdagen bjuder på sol. Själv har jag befunnit mig i Motala efter ett samtal med Arbetsförmedlingen kring Arbetslöshetskassa. Jag inväntar sista omdöme och slutbetyg i kursen Förskolepedagogik- och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
Thursday offers sun. I myself have been in Motala after a conversation with the Swedish Public Employment Service about the Unemployment Insurance Fund. I am waiting for the final assessment and final grade in the course Preschool pedagogy and didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits.
Четверг предлагает солнце. Я сам был в Мотале после разговора со шведской государственной службой занятости о кассе по безработице. Жду итоговую оценку и итоговую оценку по курсу «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов».

 
Kolme viestiä työstä (olen edennyt hakuprosessissa); Linköpingin kunta. Ja työhaastattelu Ödeshögissä tiistaina 15.06.2021 klo. 13 Internetin kautta. Tämä on mielenkiintoista !
Tre besked kring arbeten (jag har gått vidare i ansökningsprocessen); Linköpings kommun. Samt en arbetsintervju i Ödeshög tisdag 15/062021 kl. 13 via nätet. Detta blir intressant !
Three messages about work (I have progressed in the application-process); the Municipality of Linköping. And a job interview in Ödeshög on Tuesday 15/062021 at 13 via Internet. This will be interesting !
Три сообщения о работе (я продвинулся в процессе подачи заявки); Муниципалитет Линчёпинга. И собеседование при приеме на работу в Ödeshög во вторник 15.06.2021 в 13 часов через Интернет. Будет интересно !
 • Sillä, joka tallentaa sen, on. Säästin ongelmia. Ilmeisesti ...”
 • Den som spar hen har. Jag sparade på problem. Uppenbarligen … “
 • “the one who saves, he/she has. I saved problems. Obviously ...”
 • «Тот, кто спасает, тот/она имеет. Я спасла проблемы. Очевидно … »

Igår (sent) fick jag även mina låtar validerade i sina helversioner :
 
Tarvitsen kuitenkin 50 kruunun sponsorin, jotta Tango – “Cancione II voidaan julkaista TuneCore.com-sivuston kautta (yhtenä). Sponsoreita haetaan musiikin luomiseen ja luovuuteen (taide, kuva, maalaaminen), … tai kirjoituksia.
Dock behöver jag en sponsor på 50 kr för att släppa Tango – “Cancione II” via TuneCore.com (som singel).Sponsorer sökes till musikskapande, och skapande överlag (konst, bild, måleri),… eller författarskap.
However, I need a sponsor of SEK 50 to release Tango – “Cancione II via TuneCore.com (as a single). Sponsors are sought for music creation, and creative overall (art, image, painting), … or authorship.
Однако мне нужен спонсор в размере 50 шведских крон для выпуска Tango – “Cancione II” на TuneCore.com (как сингл). Спонсоры ищутся для создания музыки и творчества в целом (искусство, изображение, живопись), … или авторства .
 • 20:32 – “Kuinka soittaa J.S.Bachia kitaralla
 • 20:43 – “Sormen sijoiltaan kiinnittäminen

 • 20:32 – “Hur att spela J.S.Bach på en gitarr
 • 20:43 – “Hur man fixar ett förskjutet finger

 • 20:32 – “How to play J.S. Bach on guitar
 • 20:43 – “How to fix a dislocated finger

 • 20:32 – «Как сыграть И.С. Баха на гитаре»
 • 20:43 – «Как исправить вывихнутый палец»
Hyvää jatkoa ja mukavaa torstai-iltaa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijolle. 💝 Minun on lähetettävä työnantajan todistus ja annettava tiedot työttömyydestäni. Sitten ruoanlaitto ja lepo. Huomenna perjantaina 11/062021 = siivous ja pesula klo. 0817.
En God fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag er alla läsare som lyssnare. 💝 Jag måste själv skicka in arbetsgivarintyg samt att skriva in information om min arbetslöshet. Därefter matlagning och vila. Imorgon fredag 11/062021 = städning samt tvättstuga kl. 0817.
A Great Continued Nice Thursdayevening I wish to dedicate to all readers and listeners. 💝 I have to send in an employer certificate and enter information about my unemployment. Then cooking and resting. Tomorrow Friday 11/062021 = cleaning and laundry at 0817.
Хороший продолженный вечер прекрасного четверга Я посвящаю всем читателям как слушателям. 💝 Я должен отправить справку работодателя и указать информацию о моей безработице. Затем готовим и отдыхаем. Завтра пятница 11.06.2021 = уборка и стирка по адресу. 0817.
 • Panit niin paljon inkivääriä kakkuun, se kutsui minua Jon Snowksi ja kertoi, etten tiedä mitään.”
 • Du lade så mycket ingefära i kakan att det kallade mig Jon Snow och sa till mig att jag inte vet någonting.
 • You put so much ginger in the cake, it called me Jon Snow and told me I know nothing.”
 •  «Вы добавили столько имбиря в торт, что он назвал меня Джоном Сноу и сказал, что я ничего не знаю». 
 • Olemme kaikki väsyneitä. Mutta jatkamme. Voisimme olla surullisia. Mutta yritämme hymyillä uudelleen. Kenelläkään ei ole täydellistä elämää, mutta yritämme aina elää sitä täysin ilman katumusta. Tänään on toinen päivä tehdä kaikesta parempaa.

 • Vi är alla trötta. Men vi fortsätter. Vi kan vara ledsna. Men vi försöker le igen. Ingen har det perfekta livet, men vi försöker alltid leva det helt utan ånger. Idag är det en dag för att göra allt bättre.” 

 • We are all tired. But we keep going. We might be sad. But we try to smile again. No one has the perfect life, but we always try to live it fully without regrets. Today is another day to make everything better.”

 • «Мы все устали. Но мы продолжаем идти. Нам может быть грустно. Но мы снова пытаемся улыбнуться. Ни у кого нет идеальной жизни, но мы всегда стараемся прожить ее полностью, без сожалений. Сегодня еще один день, чтобы сделать все лучше.”
 • Kerro virheistäni minulle, älä muille. Koska minun on korjattava virheeni, eikä muut.”
 • Berätta om mina misstag till mig, inte för andra. Eftersom mina misstag ska korrigeras av mig och inte av andra.”
 • Tell my mistakes to me, not to others. Because my mistakes are to be corrected by me and not by others.”
 • «Рассказывай о моих ошибках мне, а не другим. Потому что мои ошибки должен исправлять я, а не другие».
 • Suuri KIITOS Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa kaikesta tuestasi : “RAKKAUS ei tarvitse olla täydellistä. Sen täytyy vain olla tosi.” 💖

 • Ett stort TACK till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg för att ALLT ditt stöd : “KÄRLEK behöver inte vara perfekt. Den behöver endast vara sann.” 💖


 • a Great THANK YOU to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg for ALL your support : LOVE does not need to be perfect. It just needs to be true.” 💖

 • Огромное СПАСИБО Самым Прекрасным Самым Прекрасным в Санкт-Петербурге за ВСЕЮ вашу поддержку : «ЛЮБОВЬ не обязательно должна быть идеальной. Она просто должна быть правдой». 💖
 
/ Petri Torvinen
 

2021.06.09

 • Kuusi tapaa saada henkistä rauhaa.
 • Sex sätt att få mental frid.” 
 • Six ways to gain Mental Peace.”
 • «Шесть способов обрести душевный покой».
 • Mikään ei ole pysyvää. Älä stressaa itseäsi liikaa, koska tilanne on kuinka huono tahansa …. se muuttuu.

 • Ingenting är permanent. Stressa dig inte alltför mycket oavsett hur illa situationen är … det kommer att förändras.

 • Nothing is permanent. Do not stress yourself too much because no matter how bad the situation is…. it will change.

 • «Ничто не вечно. Не переживайте слишком сильно, потому что независимо от того, насколько плоха ситуация … она изменится». 
 • Musiikkia :
 • Musik :
 • Music :
 • Музыка :
Eilen “lady“:t ja minä saimme vieraita parvekkeelle siili-perheltä. En kuitenkaan halua sallia heidän kakata ja pissata huoneiston ympärillä, joten kutsuin heidät illalliselle parvekkeelle. Naiset ovat hieman hämmentyneitä siitä, miten käsitellä siilejä.
Igår fick jag och damerna besök av den fina igelkottsfamiljen ute vid balkongen. Dock vill jag inte tillåta dem att bajsa och att kissa runt i lägenheten, så jag bjöd dem på kvällsmat ute vid balkongen. Damerna är smått förvirrade över hur att handskas med igelkottar.
Yesterday, the ladies and I were visited by the lovely hedgehog family at the balcony. However, I do not want to allow them to poop and pee around the apartment, so I invited them to supper out on the balcony. The ladies are a little confused about how to deal with hedgehogs.
Вчера нас с дамами на балконе посетила прекрасная семейка ёжиков. Однако я не хочу, чтобы они писали и писали по квартире, поэтому пригласил их поужинать на балконе. Дамы немного запутались в том, как бороться с ежиками.
Keskiviikko / Onsdag / Wednesday / среда 2021.06.09 :
Keskiviikko 09.06.2021 = yritys “kappaleen-myyntin” ! Yritin julkaissa useita versioita “Cancione II:sta”, koska minulla ei ollut aikaa työskennellä muiden kappaleiden kanssa. Sain oikaisun tänään. En kuitenkaan voi julkaista uutta singleä, ellei kukaan voi sponsoroida minua 5 Dollarilla (41,37 SEK) Tango’n: n julkaisemiseksi :
Onsdag 09/062021 = försök till “att sälja låtar” ! Jag försökte släppa flera versioner av ”Cancione II” ty jag inte haft tid att arbeta med andra låtar. Jag fick upprättelse idag. Dock kan jag inte släppa en ny singel om inte någon kan sponsra mig med $ 5 (41,37 kr) för att släppa Tango‘n :
Wednesday 09/062021 = the effort to “sell songs” ! I tried to release several versions of “Cancione II“, due to the fact that I have not had the time to work with other songs. I got compensation today. However, I cannot release a new single unless someone can sponsor me with $ 5 (SEK 41.37) to release the Tango :
Среда 09/062021 = попытка «продать песни» ! Я попытался выпустить несколько версий “Cancione II” из-за того, что у меня не было времени поработать с другими песнями. Я получил компенсацию сегодня. Однако я не могу выпустить новый сингл, если кто-то не спонсирует меня 5 долларами (41,37 шведских крон) на выпуск Tango :
 • Elämän Julmuus“-laululla joss Frej oli hahmona ja lauloi, voidaan myös julkaista (ja yksi kappaleistani – “aitoa” sen pitäisi olla) :

 • Livets Grymhet” med sång… som Frej sjöng in, kan även det släppas (och en av mina sångversioner – ”äkta” ska det vara) :

 • Cruelty of Life” with song… that Frej sang in, can also be released (and one of my song versions – it oughta be “real) :

 • «Жестокость жизни» с песней … которую спел Фрей, тоже может быть выпущена (и одна из моих версий песни – она ​​должна быть “настоящей“) :
 • Vanhat epäoikeudenmukaisuudet on korjattu : “Syksyn Pudotus” ja “Soulballad” julkaistaan ​​täysversioina. Helmikuussa he olivat leikanneet kappaleet 0:33 minuutissa.

 • De gamla orättvisorna har rättats till : “Höstfall” och “Soulballad” publiceras i sin helhet. I februari hade de klippt låtarna på 0:33 minuter.

 • The old injustices have been corrected: “Autumn Falls” and “Soulballad” are published in their entirety. In February, they had cut the songs in 0:33 minutes.

 • Free Jazz versus ihmiset jotka sanovat kuuntelevansa kaikkia genrejä.
 • Free Jazz versus människor som påstår att de lyssnar på alla genrer.
 • Free Jazz versus People who say they listen to all genres.”
 • «Free Jazz против людей, которые заявляют, что слушают все жанры»

 • Rakkauslaulu – uskomattoman mukava, melodinen kuoro :
 • Kärlekssång – med en otroligt fin, melodisk refräng :
 • a Love song – with an incredibly nice, melodic chorus :
 • Песня о любви – с невероятно красивым мелодичным припевом :
 • Elämä … anna “sen” tapahtua tänään :
 • Livet… låt “det” hända ikväll :
 • Life … let “it” happen tonight :
 • Жизнь … пусть «это» случится сегодня вечером :
Keskiviikko-Illanloppu merkitsee puolestaan ​​henkilökohtaisten kirjeiden ja ansioluetteloiden lähettämistä. Puhelu julkisen työvoimapalvelun kanssa huomenna torstaina klo. 1012, sitten vierailu vanhempien luona laskujen maksamiseksi.
Å egen del innebär slutet av onsdagskvällen att skicka in Personliga brev samt Curriculum Vitae. Telefonsamtal med Arbetsförmedlingen imorgon torsdag kl. 1012, därefter ett besök hos föräldrar för att betala av deras räkningar.
On my own part, the end of Wednesday-evening means sending in Personal Letters and Curriculum Vitae. Phone call with the Swedish Public Employment Service tomorrow Thursday at 1012, then a visit to parents to pay off their bills.
Со своей стороны, конец вечера среды означает отправку личных писем и биографических данных. Телефонный звонок в Шведскую государственную службу занятости завтра в четверг по адресу : 1012, затем визит к родителям для оплаты счетов.
 • Hyvää jatkoa ja mukavaa keskiviikko-iltaa toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijoille. Ennen kaikkea tarjoan paljon rakkautta Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. Kiitos uskomattomasta tuestasi ! 💖

 • En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Framförallt erbjuder jag mycket kärlek till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Tack för ditt otroligt stöd ! 💖

 • A Great Continued Nice Wednesday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. Above all, I offer a lot of love to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. I Thank you for your incredible support ! 💖

 • Великолепный продолжительный приятный вечер среды, который я хочу посвятить всем читателям и слушателям. Прежде всего, я предлагаю много любви Самому Прекрасному Самому Красивому в Санкт-Петербурге. Благодарю за невероятную поддержку ! 💖
 

Viimeinen kappale, … paljon harmonikkaa, paljon viulua yhdistettynä upeisiin sanoituksiin kappaleessa ja melodiseen irlantilaiseen (kelttiläiseen) musiikkiin :
En sista sång,… mycket dragspel, mycket fiol kombinerat med underbar text i sången samt melodisk irländsk (keltisk) musik :
One last song, … a lot of accordion, a lot of violin combined with wonderful lyrics in the song and melodic Irish (Celtic) music :
Последняя песня, … много аккордеона, много скрипки в сочетании с прекрасными текстами в песне и мелодичной ирландской (кельтской) музыкой :
  
 
/ Petri Torvinen

2021.06.08

 • Auta toisiaan kasvamaan.”
 • Hjälp varandra att växa.”
 • Help eachother grow.
 • «Помогите друг другу расти». 
Todellinen rakkaus : jos joku todella rakastaa sinua riippumatta siitä, kuinka monta muuta ihmistä hän tapaa, heidän tunteensa sinua kohtaan eivät muutu. Todellista rakkautta ei voida varastaa.”
Verklig kärlek : om någon verkligen älskar dig, oavsett hur många andra de träffar, skulle deras känslor för dig inte förändras. Verklig kärlek kan inte stjälas.
Real love : if someone really loves you, no matter how many other people they meet,  their feelings for you would not change. A real love can not be stolen.”
«Настоящая любовь : если кто-то действительно любит вас, независимо от того, сколько других людей он встречает, его чувства к вам не изменятся. Настоящую любовь украсть невозможно.»
Aloitamme hienolla ranskalaisella musiikilla ja omalla Tango-teoksellamme, joka on sävelletty etuuttina vuonna 2000 sähköbassoille opettaakseni minua soittamaan “harmonikkaa” sähköbassoilla.
Vi kör igång med lite fin fransk musik samt ett eget stycke Tango – komponerat som en etyd år 2000 för elbas för att lära mig hur att spela “ackordiskt” på en elbas.
We start off with some nice French music and our own piece of Tango – composed as an etude in 2000 for electric bass to teach me how to play “harmonically” on an electric bass.
Мы начинаем с хорошей французской музыки и нашего собственного танго, написанного в 2000 году как этюд для электрического баса, чтобы научить меня играть «гармонично» на электрическом басе.
 • Huomattavasti …
 • Tänkfullt …
 • Thoughtfull …
 • Вдумчивый …
 • Tosin olen pukenut nyrkkeilijät takana ja edessä, mutta en koskaan housuja !
 • Visserligen har jag satt på mig boxershortsen bak och fram, men aldrig byxorna !
 • Admittedly, I have put on the boxer shorts at the back and front, but never my pants !
 • По общему признанию, я надевал боксеры сзади и спереди, но никогда не надевал штаны !
Asiantuntijat : Koronavirus on todennäköisesti luotu tarkoituksella laboratoriossa, väittävät kaksi amerikkalaista asiantuntijaa. Se näyttää viruksen geneettisen koodin, kirjoittaa biofarmaseuttisen yrityksen toimitusjohtaja Stephen Quay ja entinen tutkija Richard Muller, joka opettaa tällä hetkellä Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä, Wall Street Journalin keskusteluartikkelissa. COVID-19-potilaiden virusten genomin kartoitus osoittaa, että Koronavirus luotiin todennäköisesti laboratoriossa. “Vakuuttavin argumentti hypoteesin puolesta, jonka mukaan laboratoriosta vuotaneella viruksella on vahva tieteellinen tuki“, asiantuntijat kirjoittavat.
Koodia käyttävät tutkijat. Osa viruksen geneettisestä koodista on genomisekvenssi CGGCGG, yksi 36 eri sekvenssistä. Tätä yhdistelmää käytetään laajalti tutkimuksissa, joissa tutkijat yrittävät selvittää, kuinka viruksista voi tulla tarttuvampia muuttamalla viruksen geenejä. Muuten sitä pidetään erittäin harvinaisena. Kahden amerikkalaisen mukaan yhdelläkään luonnossa esiintyvällä Koronaviruksella ei ole koskaan ollut tällaista yhdistelmää : “CGGCGG-yhdistelmää ei ole koskaan löydetty luonnostaan. Tämä tarkoittaa, että menetelmä, jota virukset yleensä käyttävät uusien taitojen kehittämiseen, ns. Rekombinaatio, ei voi toimia tässä ”, he kirjoittavat. “Virus ei yksinkertaisesti voi poimia sekvenssiä toisesta viruksesta, jos sitä ei ole toisessa viruksessa.
Stephen Quay ja Richard Muller väittävät myös, että Wuhanin virologinen instituutti, laboratorio, jonka epäillään levittäneen COVID-19:ää, tunnetaan tutkimusten suorittamisesta käyttäen CGGCGG-yhdistelmää. He kirjoittavat, että jokaisen, joka uskoo, että COVID-19 on levinnyt eläimestä toiseen, on selitettävä, miksi virus sattui jäljittelemään tutkijoiden käyttämää yhdistelmää. “Kyllä, se olisi voinut tapahtua satunnaisesti, mutaatioiden kautta. Mutta luuletko niin ? ”, Quay ja Muller kirjoittavat. “Ainakin se tosiasia, että Korona-virus, kaikilla satunnaisilla mahdollisuuksillaan, on valinnut ihmisen tutkijoiden käyttämän harvinaisen ja luonnottoman yhdistelmän – viittaa siihen, että johtavan teorian viruksen alkuperästä on oltava sen vuotaminen laboratoriosta.”
Experter : Coronaviruset har med största sannolikhet skapats medvetet i ett laboratorium, hävdar två amerikanska experter. Det visar virusets genetiska kod, skriver Stephen Quay, vd för ett biofarmaceutiskt företag och Richard Muller, tidigare forskare som nu undervisar vid Berkleyuniversitetet i Kalifornien i en debattartikel i Wall Street Journal. Kartläggning av arvsmassan hos virus från COVID-19-patienter visar att Coronaviruset med största sannolikhet har skapats i ett laboratorium. ”Det mest övertygande argumentet till förmån för hypotesen att viruset läckt från ett laboratorium har starkt vetenskapligt stöd”, skriver experterna.
Koden används av forskare. En del av virusets genetiska kod är genomsekvensen CGGCGG, en av 36 olika sekvenser. Den kombinationen används flitigt i studier där forskare försöker lista ut hur virus kan bli mer smittsamma genom att ändra virusets gener. I övrigt anses den extremt sällsynt. Inget naturligt förekommande coronavirus har någonsin haft den kombinationen, enligt de två amerikanerna : ”Kombinationen CGGCGG har aldrig hittats naturligt. Det innebär att metoden som virus brukar använda för att utveckla nya färdigheter, så kallad rekombination, inte kan fungera här”, skriver de. ”Ett virus kan helt enkelt inte plocka upp en sekvens från ett annat virus om den sekvensen inte finns i något annat virus.”
Stephen Quay och Richard Muller hävdar också att Wuhans virologiska institut, det laboratorium som pekats ut som misstänkt för att ha spridit COVID-19, är känt för att göra studier där kombinationen CGGCGG används. De skriver att den som tror att COVID-19 spridits från djur till människa måste förklara varför viruset råkat imitera en kombination som forskare använder. ”Ja, det hade kunnat hända slumpmässigt, genom mutationer. Men tror Du det ?”, skriver Quay och Muller. ”Åtminstone det faktum att Coronaviruset, med alla sina slumpmässiga möjligheter, har valt den sällsynta och onaturliga kombination som används av mänskliga forskare – det tyder på att den ledande teorin om virusets ursprung måste vara att det läckt från ett laboratorium.”
Experts : the Corona-virus has most likely been deliberately created in a laboratory, two American experts claim. It shows the genetic code of the virus, writes Stephen Quay, CEO of a biopharmaceutical company and Richard Muller, a former researcher currently teaching at the University of California, Berkeley, in a debate article in the Wall Street Journal. Mapping of the genome of viruses from COVID-19-patients shows that the Coronavirus was most likely created in a laboratory. “the most convincing argument in favor of the hypothesis that the virus leaked from a laboratory has strong scientific support,” the experts write.
The code is used by researchers. Part of the virus’ genetic code is the genome sequence CGGCGG, one of 36 different sequences. This combination is widely used in studies where researchers try to figure out how viruses can become more contagious by altering the virus’ genes. Otherwise, it is considered extremely rare. No naturally occurring coronavirus has ever had that combination, according to the two Americans : “the CGGCGG combination has never been found naturally. This means that the method that viruses usually use to develop new skills, so-called recombination, cannot work here.“. They write : “a virus simply cannot pick up a sequence from another virus if that sequence does not exist in another virus.”
Stephen Quay and Richard Muller also claim that the Wuhan Institute of Virology, the laboratory identified as suspected of having spread COVID-19, is known to conduct studies using the CGGCGG combination. They write that anyone who believes that COVID-19 has spread from animal to human must explain why the virus happened to imitate a combination that researchers use. “Yes, it could have happened randomly, through mutations. But do you think so ? ”, Quay and Muller write. “At least the fact that the Corona-virus, with all its random possibilities, has chosen the rare and unnatural combination used by human scientists – suggests that the leading theory about the origin of the virus must be that it leaked from a laboratory.”
Эксперты : вирус короны, скорее всего, был специально создан в лаборатории, утверждают два американских эксперта. Он показывает генетический код вируса, – пишут Стивен Куэй, генеральный директор биофармацевтической компании, и Ричард Мюллер, бывший исследователь, в настоящее время преподающий в Калифорнийском университете в Беркли, в статье для обсуждения в Wall Street Journal. Картирование генома вирусов от пациентов с COVID-19-показывает, что коронавирус, скорее всего, был создан в лаборатории. «Самый убедительный аргумент в пользу гипотезы о том, что вирус просочился из лаборатории, имеет серьезную научную поддержку», – пишут эксперты.
Код используется исследователями. Частью генетического кода вируса является последовательность генома CGGCGG, одна из 36 различных последовательностей. Эта комбинация широко используется в исследованиях, где исследователи пытаются выяснить, как вирусы могут стать более заразными, изменяя гены вируса. В остальном это считается крайне редким. По словам двух американцев, ни у одного естественного коронавируса никогда не было такой комбинации: «Комбинация CGGCGG никогда не была обнаружена в естественных условиях. Это означает, что метод, который обычно используют вирусы для развития новых навыков, так называемая рекомбинация, здесь не работает», – пишут они. «Вирус просто не может получить последовательность от другого вируса, если эта последовательность не существует в другом вирусе».
Стивен Куэй и Ричард Мюллер также утверждают, что Уханьский институт вирусологии, лаборатория, подозреваемая в распространении COVID-19, известна проведением исследований с использованием комбинации CGGCGG. Они пишут, что любой, кто считает, что COVID-19 распространился от животного к человеку, должен объяснить, почему вирус имитирует комбинацию, которую используют исследователи. “Да, это могло произойти случайно, в результате мутаций. Но вы так думаете ? », – пишут Куэй и Мюллер. «По крайней мере, тот факт, что вирус короны со всеми его случайными возможностями выбрал редкую и неестественную комбинацию, используемую учеными-людьми, – предполагает, что ведущая теория происхождения вируса должна заключаться в том, что он просочился из лаборатории».
 • Siili-perhe parvekkeellani :
 • En familj av igelkottar på min balkong : 
 • a family of hedgehogs on my balcony :
 • Семья ёжиков у меня на балконе :
 • Tiistai 08.06.2021 – työskennellä laulujärjestelyjen parissa, luoda, tuottaa, äänittää !
 • Tisdag 08/062021 – att arbeta med låtarrangemang, att skapa, att producera, att spela in !
 • Tuesday 08/062021 – to work with song arrangements, to create, to produce, to record !
 • Вторник 08/062021 – работать с аранжировками песен, создавать, продюсировать, записывать !

https://www.youtube.com/channel/UColjmT7xsD8sEL8NRDDt_uQ?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/watch?v=QRc3B6Dp_60&list=PLnWZmnlBQyI2sK4eyb4QKP6Cimj9PbgX1

 • Näyttää siltä, ​​että olen löytänyt oikean kultakaivoksen TuneCoressa: ansaitsin 0,39 Dollaria musiikista !
 • Det ser ut som att jag har träffat på en riktig guldgruva hos TuneCore : 0,39 Dollar har jag tjänat in på musiken ! 
 • Looks like I’ve hit a real goldmine at TuneCore: I made $ 0.39 on my music !
 • Похоже, я попал в настоящую золотую жилу на TuneCore: я заработал 0,39 доллара на музыке !

 • Lopetat itsesi selittämisen, kun muistat uudelleen ihmiset ymmärtävät vain heidän havaintotasonsa perusteella.” – Jim Carrey


 • Du slutar att förklara dig själv när Du relaliserar att människor enbart förstår från deras uppfattningsnivå.” Jim Carrey


 • You stop explaining yourself when you relalize people only understand from their level of perception.” – Jim Carrey


 • «Вы перестаете объяснять себя, когда относитесь к людям, которые понимают только на их уровне восприятия». – Джим Кэрри


 • Yritin olla suvaitsevainen itseäni kohtaan, mutta nyt se oli pirun tarpeeksi.” – Väärinkäsitykset
 • Jag försökte att ha överseende med mig själv, men nu fick det för fan vara nog.” – Villfarelser
 • I tried to be tolerant of myself, but now it was damn enough.” Misconceptions
 • «Я пытался быть терпимым по отношению к себе, но теперь этого было достаточно». Заблуждения
Tämän päivän tallenne. Minun täytyi soittaa hieman tiukemmin ja huolellisemmin, koska nauhoituksen (äänitiedoston) kielet kuulostivat siltä kuin ne olisivat irti. Juuri tämän ja muiden instrumenttien tiukkuuden on oltava hyviä. Ilman muita instrumentteja äänitys saattaa kuulostaa hyvältä, mutta kun sinun täytyy laittaa kaikki toistensa alle, se kuulostaa sen sijaan, että soitat nuottien välillä (backbeat).
Dagens inspelning. Jag fick spela dels lite tajtare och mer försiktigt, ty strängarna i inspelning (ljudfil) lät som att de skulle ha gått av. Det är just detta med tajthet med andra instrument som måste bli bra. Utan andra instrument må inspelningen låta bra, men när man ska lägga allting under varandra, så låter det istället som att man spelar i baktakt (backbeat).
Today’s recording. I had to play a little tighter and more carefully, because the strings in the recording (audio file) sounded like they would have come off. It is precisely this with tightness with other instruments that must become good. Without other instruments, the recording may sound good, but when you have to put everything under each other, it instead sounds like you are playing in backbeat.
Сегодняшняя запись. Пришлось играть немного плотнее и осторожнее, потому что струны в записи (аудиофайле) звучали так, как будто они оторвались. Именно это должно стать хорошим при тесноте с другими инструментами. Без других инструментов запись может звучать хорошо, но когда вам приходится класть все друг под друга, вместо этого звучит так, как будто вы играете в ритме.
 • Älykkyys ei tarkoita kaiken tietämistä ilman kysymystä. Se on kyky kyseenalaistaa kaikki, mitä luulet tietäväsi.”

 • Intelligens handlar inte om att veta allt utan tvekan. Det är förmågan att ifrågasätta allt Du tror att Du vet.

 • Intelligence is not about knowing everything without question. It’s the ability to question everything you think you know.

 • «Интеллект не в том, чтобы знать все без вопросов. Это способность подвергать сомнению все, что вы думаете, что знаете».
 • Ei ole tosiasioita, vain tulkintoja.” – Friedrich Nietzsche
 • the Dude : “Joo, no, … tiedät … se on aivan kuten, uh … sinun mielipiteesi, mies.”

 • Det finns inga fakta, enbart tolkningar.” – Friedrich Nietzsche
 • the Dude : “Ja, ja, … Du vet … det är precis som, öh … din åsikt.”

 • There are no facts, only interpretations.” – Friedrich Nietzsche
 • the Dude : “Yeah, well,… you know… that’s just like, uh… your opinon, man.

 • «Нет фактов, только интерпретации». – Фридрих Ницше
 • the Dude (чувак) : “Ага, ну … знаешь … это как, мм … твое мнение, чувак“.
 
/ Petri Torvinen

2021.06.07

On päiviä jolloin joudut myöntämään, että et ole kunnossa ja et ole ollut kunnossa kauan. Ja huudat sitä niin kauan kuin tarvitset. Siinä ei ole mitään vikaa.” – Stephanie Bennett-Henry

Det kommer att finnas dagar då Du måste erkänna att Du inte mår bra och att Du inte har mått bra på länge. Och Du får ropa ut så länge som Du behöver. Det är inget fel med det.” – Stephanie Bennett-Henry

There will be days when you have to admit that you are not okay and that you have not been okay for a long time. And you cry it out for as long as you need to. There is nothing wrong with that.” – Stephanie Bennett-Henry

«Будут дни, когда вам придется признать, что с вами не все в порядке и что вы не в порядке в течение долгого времени. И вы будете кричать об этом столько, сколько вам нужно. В этом нет ничего плохого». – Стефани Беннет-Генри

Ennen kuin tuomitset muita tai väität mitään absoluuttista totuutta, ota huomioon, että … näet alle 1 % sähkömagneettisesta spektristä ja kuulet alle 1 % akustisesta spektristä. Kun luet tätä, matkustat 220 kilometrillä/toiseksi galaksin yli. 90 % kehosi soluista kantaa omaa mikrobien DNA: ta eivätkä ole “sinä”. Kehosi atomit ovat 99,99999999999 % tyhjää tilaa eikä yksikään niistä ole syntynyt, mutta ne kaikki ovat peräisin tähden vatsasta. Ihmisillä on 46 kromosomia, 2 vähemmän kuin tavallisella perunalla. Sateenkaaren olemassaolo riippuu silmiesi kartiomaisista valoreseptoreista; eläimille, joilla ei ole käpyjä, sateenkaarta ei ole. älä katso vain sateenkaaria, vaan luo sen. Tämä on melko hämmästyttävää, varsinkin kun otetaan huomioon, että kaikki näkemäsi kauniit värit edustavat alle 1 % sähkömagneettisesta spektristä.”
Innan Du dömer andra eller hävdar någon absolut sanning, tänk på att … Du kan se mindre än 1 % av det elektromagnetiska spektrumet och höra mindre än 1 % av det akustiska spektrumet. När Du läser detta reser du med 220 kilometer per andra över galaxen. 90 % av cellerna i din kropp bär sitt eget mikrobiella DNA och är inte “Du”. Atomerna i din kropp består av 99,99999999999 % tomt utrymme och ingen av dem är de Du föddes med, men de har alla sitt ursprung i magen på en stjärna. Människan har 46 kromosoner, 2 mindre än den vanliga potatisen. Regnbågens existens beror på de koniska fotoreceptorerna i dina ögon; för djur utan kottar finns inte regnbågen. Du tittar inte bara på en regnbåge, Du skapar den. Detta är ganska fantastiskt, särskilt med tanke på att alla de vackra färger som Du ser representerar mindre än 1 % av det elektromagnetiska spektrumet.
Before you judge others or claim any absolute truth, consider that … you can see less than 1 % of the electromagnetic spectrum and hear less than 1 % of the acoustic spectrum. As you read this, you are travelling at 220 kilometres per second across the galaxy. 90 % of the cells in your body carry their own microbial DNA and are not “you”. The atoms in your body are 99,99999999999 % empty space and none of them are the ones you were born with, but they all originated in the belly of a star. Human beings have 46 chromosones, 2 less than the common potato. The existence of the rainbow depends on the conical photoreceptors in your eyes; to animals without cones, the rainbow does not exist. So you don’t just look at a rainbow, you create it. This is pretty amazing, especially considering that all the beautiful colors you see represent less than 1 % of the electromagnetic spectrum.
«Прежде чем судить других или утверждать какую-либо абсолютную истину, учтите, что … вы можете видеть менее 1 % электромагнитного спектра и слышать менее 1 % акустического спектра. Читая это, вы путешествуете со скоростью 220 километров в секунду. второй по всей галактике. 90 % клеток вашего тела несут свою собственную микробную ДНК и не являются «вами». Атомы в вашем теле на 99,99999999999% являются пустым пространством, и ни один из них не является тем, с кем вы родились, но все они произошли в животе звезды. У людей 46 хромосонов, на 2 меньше, чем у обычного картофеля. Существование радуги зависит от конических фоторецепторов в ваших глазах; для животных без колбочек радуги не существует. Итак, вы не просто смотрите на радугу, вы ее создаете. Это довольно удивительно, особенно если учесть, что все красивые цвета, которые вы видите, составляют менее 1 % электромагнитного спектра».
Mikä ei tapa sinua tekee sinusta mielenkiintoisen, joten kerron tarinan kuilusta. Tietoja siitä kuinka nousin ylös, mutta enemmän siitä, kuinka kaaduin. Minusta kyllästyy, kun puhumme aikuisena ja kaipaan elämän salaisuuksia. Siitä, kuinka unohdin äitini sykkeen ja menetti valoni silmissäni. Siitä, kuinka näin totuuden jonka ei pitäisi olla mukava.
Tapaa mies, joka tapasi itsensä – matalalta nousin, korkeudelta, jonka putosin. Kaikista onnellisista helvetipäivistä huolimatta en koskaan väittänyt olevani viattomia; Makasin sängyssä tehden itselleni sängyn. Mitä menetetään, kun neitsyys on pettynyt; tässä on sydämeni ja tässä ovat valheeni. Annan sinulle kaiken, mitä olen oppinut jokaisesta taivaalta valitsemastani tähdestä. Pimeyteen, jota kannan sisällä, jotta voin kertoa sinulle, että totuuden ei pitäisi olla miellyttävä.
Det som inte dödar dig gör dig intressant, så jag berättar en berättelse från avgrunden. Om hur jag stod upp men mer kring hur jag föll. Jag blir uttråkad när vi pratar som vuxna och jag längtar efter livets hemligheter. Om hur jag glömde min mammas puls och förlorade ljuset i mina ögon. Om hur jag såg sanningen som inte bör vara trevlig.
Möt mannen som träffade sig själv – från det låga steg jag, från höjden föll jag. Trots alla de lyckliga dagarna i helvetet, hävdade jag aldrig att jag var oskyldig; jag låg i sängen som jag bäddade åt mig själv. Vad är förlorat när oskuld har svikits; här är mitt hjärta och här är mina lögner. Jag ger er alla det jag har lärt mig från varje stjärna som jag plockade från himlen. Till det mörka som jag bär inombords till att låta dig veta att sanningen inte borde vara trevlig.
То, что вас не убивает, делает вас интересным, поэтому я рассказываю историю из бездны. О том, как я встал, но еще о том, как я упал. Мне становится скучно, когда мы разговариваем, когда мы взрослые, и я тоскую по секретам жизни. О том, как я забыл пульс матери и потерял свет в глазах. О том, как я увидел правду, которая не должна быть приятной.
Познакомьтесь с человеком, который встретился с самим собой – с высоты я поднялся, с высоты упал. Несмотря на все счастливые дни в аду, я никогда не утверждал, что был невиновен; Я лежал в постели, стелил себе постель. Что теряется, когда девственность была изменена; вот мое сердце и вот моя ложь. Я даю вам все, что я узнал от каждой звезды, которую я снял с неба. В темноту, которую я ношу внутри, чтобы вы знали, что правда не должна быть приятной.
 • Kun demoni tulee viemään käyttökelvoton sielusi, sinulla on lopulta paljon yhteistä.”
 • När en demon kommer för att samla in din icke-användbara själ, men Ni märker hur mycket Ni har gemensamt.
 • When a demon comes to take your unfit soul but you end up having a lot in common.”
 • «Когда демон приходит, чтобы забрать вашу непригодную для использования душу, у вас в конечном итоге оказывается много общего»
 • Ryhmä joka on omistettu kaikille, jotka luovat :
 • En grupp tillägnad alla som skapar : 
 • A group dedicated to everyone who creates :
 • Группа, посвященная всем, кто создает :
Omistan tänään 177 opintopistettä esilkoulu-opettajankoulutuksessa. Toivona on kuitenkin omistaa täydet 180 opintopistettä perjantaihin 11/062021. Se on viimeinen 3 opintopisteen tieteellinen raportti, joka on arvioitava. Tänään läpäisin viimeisen Työpaikanopetus 3-kurssin Esikoulupedagogiikka ja didaktiikka 4: Lasten kielen ja matematiikan oppiminen (DIG514), 30 op. Siten voin nyt jättää tämän “seikkailun” takanani.
177 hp äger jag idag i Förskollärarutbildning. Förhoppningen är dock att äga hela 180 hp tills fredag 11/062021. Det är den sista vetenskapliga rapporten på 3 hp som måste bedömas. Idag fick jag Godkänt i den allra sista Verksamhetsförlagda Utbildning 3 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Därmed kan jag nu lämna detta “äventyr” bakom mig.
I now own 177 credits today in the Preschool Teacher Education. My hope however, is to own a full 180 credits until Friday 11/062021. It is the last scientific report of 3 credits that must be assessed. Today I passed in the very last Workplace Education 3 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits. Thus, I can now leave this “adventure” behind me.
Сегодня у меня есть 177 кредитов по дошкольному педагогическому образованию. Однако есть надежда, что до пятницы, 11.06.2021, у вас будет 180 кредитов. Это последний научный отчет из 3 кредитов, который необходимо оценить. Сегодня я сдал последний  Обучение на рабочем месте 3 по курсу «Дошкольная педагогика и дидактика 4: Обучение детей языку и математике (DIG514), 30 кредитов». Таким образом, теперь я могу оставить это «приключение» позади.
 • Puutarhanhoito, musiikin luominen ja luovuus: se ratkaisee monia solmuja !
 • Trädgårdsarbete, musikskapande och kreativitet : det löser många knutar !
 • Gardening, music creation and creativity: it solves many knots !
 • Садоводство, создание музыки и творчество: решает многие узлы ! 
 • Kukkia :
 • Blommor : 
 • Flowers :
 • Цветы : 
 • Lämpöhalvaus :
 • Värmeslag :
 • Heatstroke :
 • Тепловой удар :
 • Tänään ostin paljon sianlihajauhoa hintaan 13 kruunua/paketti. Tänä iltana valmistan parempaa ruokaa entä minulla on ollut varaa :

 • Idag köpte jag en massa fläskfärs för 13 kr/paketet. Ikväll blir det att tillaga godare mat än vad jag har haft råd med :

 • Today I bought a lot of minced pork for SEK 13 / package. Tonight it will be cooking better food than I have been able to afford :

 • Сегодня я купил много фарша из свинины по 13 крон за упаковку. Сегодня он будет готовить лучшую еду, чем я мог себе позволить :

Tänään olin ulkona Motalassa. Ensimmäinen lounas vanhempien kanssa ja sitten vierailu Ruotsin julkiseen työvoimapalveluunTyöttömyysvakuutusrahasto“-projektin aloittamiseksi. Helmikuussa minulle luvattiin työtä. Työsuhde ei kuitenkaan koskaan päättynyt. Joten lähetin tänään arvosanani kaikille Motalan kunnan rehtoreille, jos he saavat yliopistopisteitäni: 312 opintopistettä Piitajan / Luulajan teknillisen yliopiston musiikki- ja mediaosastolta : musiikinopettaja ja 177 opintopistettä Gävlen yliopistosta. Lopuksi Musiikkipsykologiaa Uppsalan yliopistosta 30 op. 

Idag befann jag mig ute i Motala. Först lunch hos föräldrar och därefter ett besök hos Arbetsförmedlingen för att få igång “projekt Arbetslöshetskassa“. I februari blev jag lovad en anställning. Dock blev anställningen aldrig av. Så idag skickade jag runt mina betyg till alla rektorer i Motala Kommun, ifall de nappar på mina högskolepoäng : 312 hp från Institutionen för musik och medier i Piteå/Luleå Tekniska Universitet : Musiklärare, samt 177 hp från Högskolan i Gävle. Slutligen Musikpsykologi från Uppsala Universitet30 hp.
Today I spent the day in Motala. First lunch with parents and then to pay a visit to the Swedish Public Employment Service to start “project Unemployment Insurance Fund“. In February, I was promised a job. However, the employment was never honored. So today I sent around my grades to all principals in Municipality of Motala, in case they get my college credits: 312 credits from the Department of Music and Media in Piteå/Luleå University of Technology : Music-teacher, and 177 credits from the University of Gävle. Finally, Music-Psychology from Uppsala University on 30 credits.
Сегодня я провел день в Мотале. Сначала обед с родителями, а затем визит в Государственную службу занятости Швеции, чтобы начать проект «Страховая касса по безработице». В феврале мне пообещали работу. Однако трудоустройство так и не было выполнено. Итак, сегодня я разослал свои оценки всем директорам муниципалитета Мотала на случай, если они получат мои кредиты в колледже: 312 кредитов на факультете музыки и средств массовой информации в Технологическом университете Питео / Лулео: учитель музыки и 177 кредитов в университете. Евле. Наконец, музыкально-психологический факультет Уппсальского университета на 30 кредитов.
 • Säännöt hyvän tekemisestä : Tee kaikkea hyvin miten voit. Kaikin keinoin miten voit. Kaikilla tavoilla kuin voit. Kaikissa paikoissa joissa voit ja aina voit. Kaikille ihmisille, joita voit. Niin kauan kuin voit.

 • “Regler för att göra gott : Gör allt Du kan. Med alla medel Du kan. På alla sätt som Du kan. På alla platser Du kan. Vid alla tillfällen Du kan. Till alla människor Du kan. Så länge Du någonsin kan.”

 • Rules for doing good : Do all the Good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as ever you can.”

 • «Правила творить добро : Делай все, что в твоих силах. Во что бы то ни стало, вы можете. Любыми возможными способами. Во всех возможных местах. Всегда можно. Всем, кому вы можете. Так долго, как только сможешь“.
 • Mukavuus ei ole varaa muutamille valikoiduille. Jos olet mukava pomolle, olet mukava myös siivoojalle.” – Positiivinen Mieli


 • Att vara trevlig är inget man reserverar till några få utvalda. Är man trevlig mot chefen, så är man trevlig mot städerskan också.” – ett Positivt Sinne


 • Being nice is not something you reserve for a select few. If you are nice to the boss, you are nice to the cleaning lady as well.” – a Positive Mind


 • «Вежливость – это не то, что вы оставляете для избранных. Если вы вежливы с боссом, вы также вежливы и с уборщицей». – Позитивный ум


Tiistai / Tisdag / Tuesdayвторник 08.06.2021: jatkaa työskentelyä musiikin ja luomisen parissa / att fortsätta arbeta med musik och skapande / to continue working with music and creation / продолжить работу с музыкой и творчеством.
Keskiviikko / Onsdag / Wednesdayсреда 09.06.2021: jatkaa työskentelyä musiikin ja luomisen parissa / att fortsätta arbeta med musik och skapande / to continue working with music and creation / продолжить работу с музыкой и творчеством.
Torstai / Torsdag / ThursdayЧетверг puhelinkeskustelu Ruotsin julkisen työvoimaviraston kanssa työttömyysvakuutuskassasta osoitteessa 1012 / telefonsamtal med Arbetsförmedlingen kring Arbetslöshetskassa kl. 1012telephone conversation with the Swedish Public Employment Service regardin the Unemployment Insurance Fund at 1012телефонный разговор со Шведской государственной службой занятости по поводу кассы по безработице. 1012.
Perjantai / Fredag / FridayПятница 11/062021: siivous ja pesula / att städa samt tvättstugan / clean-up and laundry / Уборка и стирка.

2021.06.06

Mökki Levillä, Kittilässä (Gihttel). Kaipaan luontoa Sápmimaassa. Mökki vuodelta 2017, jonka jaoin vanhempien kanssa. Kaipaan todella viedä perheeni ylös vuorille ja järvelle, jossa vietin kesät vuoteen 1996. Viimeksi kun kävin Levillä, Kittilässä (Gihttel) oli entisensä kanssa heinäkussa 2018.
Stugan i Levi, Kittilä (Gihttel). Vad jag saknar naturen uppe i Sápmiland. Stugan från 2017 som jag delade med föräldrar. Jag längtar verkligen att ta med min egna familj upp i bergen och till sjön där jag spenderade somrarna fram till 1996. Sista gången som jag besökte Levi, Kittilä (Gihttel) var med exet i juli 2018.
The cottage in Levi, Kittilä (Gihttel). How I do miss the nature up in Sápmiland. The cottage from 2017 that I shared with my parents. I really long to take my own family up into the mountains and to the lake where I spent my summers up until 1996. The last time I visited Levi, Kittilä (Gihttel) was with my ex in July 2018.
Коттедж в Леви, Киттиля (Гихттель). Как я скучаю по природе в Сапмиленде. Коттедж 2017 года, в котором я жил с родителями. Я очень хочу взять свою семью в горы и к озеру, где я проводил лето до 1996 года. Последний раз я был в Леви, Киттиля (Гихттель), со своим бывшим в июле 2018 года.
Kauris vanhenee usein ja viisaasti. Mutta jo 35-vuotiaana on yleensä havaittavissa, että hän kukkii. Hän alkaa luottaa ulkomaailmaan hieman enemmän, alkaa pystyä sopeutumaan, olemaan joustava, päästämään irti huolista ja hankkimaan enemmän itseään – Varmuus. Mitä vanhempi Kauris saa, sitä enemmän hän on nuorempi ja ulkonäöltään kauniimpi. Hän on aktiivinen sielu aktiivisessa ruumiissa.”
En Stenbock blir ofta gammal och vis. Men redan vid 35 brukar det märkas att hen blommar upp. Hen börjar lita på omvärlden lite mer, börjar kunna anpassa sig, vara flexibel, släppa bekymren och få mer självförtroende. Ju äldre Stenbocken blir, desto yngre och Vackrare blir han till utseendet. Det är en aktiv själ i en aktiv kropp.
A Capricorn often gets old and wise. But already at 35 it is usually noticeable that he/she blooms. He/she begins to trust the outside world a little more, begins to be able to adapt, be flexible, let go of worries and gain more self-confidence. The older the Capricorn gets, the more he/she becomes younger and more beautiful in appearance. He/she is an active soul in an active body.”
«Козерог часто стареет и становится мудрым. Но уже в 35 обычно заметно, что он расцветает. Он начинает немного больше доверять внешнему миру, начинает уметь адаптироваться, быть гибким, отпускать заботы. и обрести больше уверенности в себе. Чем старше становится Козерог, тем он становится моложе и красивее внешне. Он активная душа в активном теле».

 
ISBN: 9780198753421Oma Garage Band on poissa käytöstä ja MacOmena haluaa minun päivittyvän iOS10 : een tai uudempaan. En voi, koska muistia ei ole jäljellä. Joten … tämä on kaikki mitä voin tarjota tällä kertaa. Kuuntele enemmän kuin onnellisena kaikkia tallennettuja videoita, jotka halusin lisätä tallenteeseen. En halua näyttää bassopeliä, jos basson soittaminen ei tunnu menevän kotiin kuuntelijoiden kanssa, joten nauti “äänitiedostosta“. Aion tarkistaa vanhan MacOmenani, jos Garage Band toimii siinä. Tämä on kuitenkin haaste tiistaina ja sen jälkeen. Tänään olen saanut tarpeekseni taistella ylöspäin Band-in-a-Boxin kanssa. Olen kyllästynyt “midi-tiedostoihin” ja rumpukoneisiin. Kuten mainitsin Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa, on seuraavassa projekti oltava omaa materiaalia, säveltettyä ja/tai sovitettua, ja mieluiten ei yhtään cover-yhtyeen musiikkia. Ei pitkiä viikonloppuja harjoitushuoneessa ja ehdottomasti ei “koko päivän keikkoja“, joissa tuskin maksat.
Mitt Garage Band är ur funktion och MacÄpplet vill att jag uppdaterar till iOS10 och större. Jag kan icke, ty inget minne finns kvar. … detta är allt jag kan erbjuda för denna gång. Lyssna mer än gärna på alla inspelade videos som jag ämnade lägga till i inspelning. Basspelet vill jag inte visa om då att spela bas inte verkar gå hem hos lyssnarna, så njut av “audiofilen“. Jag ämnar kika in mitt gamla MacÄpple om Garage Band fungerar i det. Dock blir detta en utmaning för tisdagen och framåt. Idag har jag fått nog av att kämpa mig fram med Band-in-a-Box. Jag är trött på “midifiler” och trummaskiner. Som jag nämnde åt allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg, blir nästa projekt ett måste att inkludera drag av eget material, komponerat och/eller arrangerat och helst ingen coverbandsmusik. Inga långa helgrep i replokalen och definitivt inga “heldagsspelningar“, där man knappt får betalt.
My Garage Band is out of order and the MacApple wants me to update to iOS10 and larger. I can not, because there is no memory left. So … this is all I can offer this time. Listen more than happy to all the recorded videos that I intended to add to the recording. I do not want to show the bass if playing the bass does not seem to go home with the listeners, so enjoy the “audio-file“. I’m going to check out my old MacApple if Garage Band works in it. However, this will be a challenge for Tuesday and beyond. Today I have had enough of fighting my way up with Band-in-a-Box. I’m tired of “midi-files” and drum machines. As I mentioned to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg : the next project will be a must to include features of own material, composed and/or arranged and preferably no cover band music. No long full breaks in the rehearsal room and definitely no “full day gigs“, where you barely get paid.
Мой Garage Band вышел из строя, и Macяблоко требует, чтобы я обновился до iOS10 и выше. Не могу, потому что не осталось памяти. Итак … это все, что я могу предложить на этот раз. С удовольствием слушайте все записанные видео, которые я намеревался добавить к записи. Я не хочу показывать бас, если кажется, что бас не нравится слушателям, так что наслаждайтесь “аудиофайлом“. Я собираюсь проверить свой старый Macяблоко, работает ли в нем Garage Band. Однако это будет проблемой во вторник и далее. Сегодня мне надоело пробиваться вверх с Band-in-a-Box. Я устал от “midi-файлов” и драм-машин. Как я уже упоминал для «Самого прекрасного самого красивого в Санкт-Петербурге» : следующий проект обязательно должен включать элементы собственного материала, сочиненного и / или аранжированного, и желательно без музыки кавер-групп. Никаких длительных перерывов в репетиционной комнате и уж точно никаких «концертов на целый день», где вам почти не платят.
Minun olisi pitänyt lyödä vetoa harmonikasta. Omistan yhden, mutta se on pysynyt koskemattomana. Enkä ole soittanut harmonikkaa vuodesta 2008. Tuskin uskalla pelata instrumenttiä !
Jag borde ha satsat på ett dragspel istället. Jag har inte spelat dragspel sedan 2008 ty jag knappt vågar spela instrumentet själv !
I should have bet on an accordion instead. I have not played the accordion since 2008 since I hardly dare to play the instrument !
Лучше бы я сделал ставку на аккордеон. На аккордеоне не играю с 2008 года, так как играть на инструменте не решаюсь !
Hyvää jatkoa ja mukavaa jatkoa vapaalle sunnuntaille jonka toivotan kaikille lukijoille ja kuuntelijolle ! ❤️ Huomenna maanantaina 07/062021 : omalta osaltani käsittelemään “elämää“. Paljon paperityötä ja vierailua vanhempien tykönä keskustelemaan vakavammista aiheista. Hyvää jatkuvaa hienoa sunnuntaita omistan ennen kaikkea Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa ja kiitos upeasta inspiraatiosta. Paljon kiitoksia usean tunnin keskusteluistamme ! Sydämeni lyö ylimääräisen lyönnin elämän upeista hetkistä. 💖
En God fortsatt fin ledig söndag tillägnar jag alla läsare som skrivare ! ❤️ Imorgon måndag 07/062021 : å egen del att ta tag i “livet“. Mycket pappersarbete och att besöka föräldrar för att diskutera allvarligare ämnen. En God fortsatt fin söndag tillägnar jag framförallt till Finaste Vackraste i Sankt Petersburg, och tack för din stora inspiration. Ett stort tack för våra flera timmars diskussioner ! Mitt Hjärta slår ett extra slag för att fina stunder i livet. 💖
A Great Continued Nice Free Sunday I wish to dedicate to all readers as listeners ! ❤️  Tomorrow Monday 07/062021 : on my own part to get to grips with “life“. A lot of paperwork and visiting parents to discuss more serious topics. A Great Continued Fine Sunday I especially wish to dedicate above all to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg, and thank you for your great inspiration. Many thanks for our several hours of discussions ! My Heart beats an extra beat for great moments in life. 💖
Великолепное продолжительное прекрасное свободное воскресенье, которое я хочу посвятить всем читателям как слушателям! ❤️  Завтра, понедельник, 06.07.2021 : со своей стороны разобраться с «жизнью». Много бумажной работы и посещения родителей для обсуждения более серьезных тем. Великолепное продолжительное прекрасное воскресенье Я особенно хочу посвятить Самый Прекрасный Самый Прекрасный в Санкт-Петербурге и поблагодарить вас за ваше огромное вдохновение. Большое спасибо за несколько часов наших обсуждений! Мое сердце бьется еще сильнее, чтобы запечатлеть лучшие моменты жизни. 💖

2021.06.05

Kaikki haaveilemme “täydellisestä suhteesta“, joka huolehtii tarpeistamme. Ongelmana on juuri se, ettei ole olemassa “täydellistä suhdetta“. Sinun on ponnisteltava rakkautesi puolesta, eli (toivottavasti) kun saat rakkauden takaisin. Me kaikki osoitamme rakkautta omalla tavallamme, niin on tärkeämpää löytää henkilö, joka osoittaa arvostusta samalla tavoin kuin itse haluat. Jos löydät tylsimmän ja emotionaalisesti kylmimmän henkilön, riski on pikemminkin se, että tunnet olevasi enemmän yksin suhteessa / rakkaudessa kuin yksin. Kosketus, lämpö, ​​huolenpito ja rakkaus, kuten Maslow määrittelee tarpeiden tikkaissaan, on asia, jota me kaikki tarvitsemme ja johon pyrimme. Jos tunnemme itsemme hyväksi sielussa, voimme kiivetä ylöspäin tarpeen portaita pitkin (Petri Torvinen, 20120518).
Alla drömmer vi om ”det perfekta förhållandet” som tar tillvara på våra behov. Problemet är just att det inte finns något ”perfekt förhållande”. Man måste anstränga sig för sin kärlek, det är (förhoppningsvis) då man får tillbaks kärlek. Alla visar vi kärlek på vårt eget sätt, då gäller det snarare att finna personen som visar uppskattning på ett lika sätt som man själv önskar. Finner man den tråkigaste och mest känslokalla personen, då är risken snarare att man mår mer ensam i förhållandet/kärleken, än att vara singel. Beröring, värme, omtanke och kärlek, som Maslow definierade i sin behovstrappa, är något som vi alla behöver och strävar mot. Mår vi bra i själen så kan vi klättra vidare uppför behovstrappan, Petri Torvinen20120518).
We all dream of “the perfect relationship” that takes care of our needs. The problem is precisely that there is no “perfect relationship“. You have to make an effort for your love, that is (hopefully) when you get love back. We all show love in our own way, then it is more important to find the person who shows appreciation in an equal way as you yourself wish. If you find the most boring and emotionally cold person, then the risk is rather that you feel more alone in the relationship / love, than being single. Touch, warmth, care and love, as Maslow defined in his ladder of needs, is something we all need and strive for. If we feel good in the soul, we can climb further up the stairs of need (Petri Torvinen20120518).
Все мы мечтаем об «идеальных отношениях», которые удовлетворяют наши потребности. Проблема как раз в том, что не бывает «идеальных отношений». Вы должны приложить усилия для своей любви, то есть (надеюсь), когда вы получите любовь обратно. Мы все проявляем любовь по-своему, тогда важнее найти человека, который выказывает такую ​​же признательность, как и вы сами. Если вы обнаружите самого скучного и эмоционально холодного человека, то риск, скорее, заключается в том, что вы будете чувствовать себя более одиноким в отношениях / любви, чем в одиночестве. Прикосновение, тепло, забота и любовь, как определил Маслоу в своей лестнице потребностей, – это то, в чем мы все нуждаемся и к чему стремимся. Если мы чувствуем себя хорошо в душе, мы можем подняться дальше по лестнице нужды (Петри Торвинен18 мая 2012 г.)
Upea yö, jossa on paljon mukavia pohdintoja ja ajatuksia tulevaisuudesta ❤️  Tango, jonka kanssa työskentelen tänään : “Cancione II“-melodia Tango-kitaralla. Olen jo laulanut kappaleen Rhumbassa ja Mambo-tyylillä … Tango, johon haluan kutsua sinut !🔥💃🏻🕺🔥
En fantastisk natt med många trevliga reflektioner och tankar om framtiden ❤️ En Tango ska jag arbeta med idag : melodin av ”Cancione II” över Tango-gitarr. Låten har jag redan kört i Rhumba och Mambo-stuk… en Tango vill jag bjuda upp er till ! 🔥💃🏻🕺🔥
A fantastic night with many nice reflections and thoughts about the future ❤️  A Tango I will work with today : the melody of “Cancione II” over Tango-guitar. I have already sung the song in Rhumba and Mambo-style… a Tango I want to invite you to ! 🔥💃🏻🕺🔥 
Фантастическая ночь с множеством приятных размышлений и мыслей о будущем ❤️  Танго, с которым я буду работать сегодня : мелодия “Cancione II” поверх гитары Танго. Я уже спел эту песню в стиле румба и мамбо-лепнина… Танго, в которое я хочу тебя пригласить ! 🔥💃🏻🕺🔥 
 
 • Ajattelen ryöstää pankkia. Ehkä sinusta voi tulla vaikutusvaltainen tuomion jälkeen ?!
 • Jag funderar på att råna en bank. Kanske kan man bli influenser efter domen ?!
 • I’m thinking of robbing a bank. Maybe one might become influential after the verdict ?!
 • Я подумываю ограбить банк. Может, ты сможешь стать влиятельным после приговора ?!
 • Jokainen, joka tunsi tarpeen matkustaa ja nähdä maailma löytää itsensä, ei ollut nähnyt kuinka pirun pimeää siellä oli.”
 • Alla som kände ett behov av att resa och att se världen för att hitta sig själva hade inte sett hur jävla mörkt det var där inne.”
 • Anyone who felt the need to travel and see the world to find themselves had not seen how damn dark it was in there.”
 • «Любой, кто чувствовал необходимость путешествовать и увидеть мир, чтобы найти себя, не видел, насколько чертовски темно там было».

 • Jos elämä olisi yksinkertaista, kyllästyisit nauramaan.”
 • Om livet vore enkelt skulle man tröttna på att skratta.”
 • If life were simple, you would get tired of laughing.”
 • «Если бы жизнь была простой, вы бы устали смеяться».
 • Nihilist – ei makua – ei väriä – ei mitään.”
 • Nihilist – ingen smak – ingen färg – ingenting.”
 • Nihilist – no flavor – no color – nothing.
 • «Нигилист – нет аромата – нет цвета – ничего».
 
 

 
 
/ Petri Torvinen

2021.06.04

Siivous ja pesula tänä perjantaina 04/062021. Käyn sitten vanhempien luona. Sinä, joka haluat hengailla, koska rajoitukset on poistettu, olet matkapuhelinnumeroni : (+46) 722 297 513.
Städning samt tvättstuga denna fredag 04/062021. Därefter besök hos föräldrar. Ni som vill umgås, ty restriktionerna har lyfts, är mitt mobilnummer : (+46722 297 513.
Cleaning and laundry this Friday 04/062021. Afterwards a visit at my parents apartment. You who want to hang out, because the restrictions have been lifted,… here is my mobile number : (+46722 297 513.
Уборка и стирка в эту пятницу 06.04.2021. После этого визит в квартиру моих родителей. Вы, кто хочет потусоваться, потому что ограничения сняты, … вот мой номер мобильного :  (+46722 297 513.
 
 • “- Tänään oli niin kuuma, että soitin Poliisille ja pyysin heitä peittämään minut.”
 • “- Idag var det så varmt att jag ringde till Polisen och bad dem att täcka mig.”
 • “- Today it was so hot that I called the Police and asked them to cover me.
 • «- Сегодня было так жарко, что я позвонил в полицию и попросил прикрыть меня». 
 • Ole oma itseni. Ihmiset saattavat pitää sinusta tai olla pitämättä sinusta, mutta on tärkeetä että pysyä uskollisena kuka olet.

 • Var dig själv. Människor kanske eller kanske inte gillar dig, men det är viktigt att Du förblir trogen mot den Du är.

 • Be yourself. People may or may not like you, but it’s important that you stay true to who you are.”

 • «Будь собой. Людям ты можешь нравиться, а может и не нравиться, но важно, чтобы ты оставался верным себе». 
Kasvoin ymmärtämään etteivät ihmiset aina rakenna muureja pitääkseen muita poissa. Se tehdään välttämättömyydestä suojella mitä sisällä on.”
Jag förstod att människor inte alltid bygger väggar för att hålla andra ute. Det görs av en nödvändighet för att skydda allt som finns kvar inombords.”
I grew to understand that people don’t always build walls to keep others out. It’s done out of a necessity to protect whatever is left within.
«Я понял, что люди не всегда строят стены, чтобы не пускать других. Это делается из-за необходимости защитить все, что осталось внутри».
Voicings” – ”SummerBlues” :
//: E6/9 / D^ (b5) / A6/c# / B7 Gb6/b ://
 • On luotava “katkaileva osa B” :
 • En “brytande B-del” måsta jag skapa :
 • A “breaking Part B” must be created :
 • Должна” быть создана ломающаяся “часть B” :
  
Seitsemän elämän sääntöä :
 1. Tee rauha menneisyytesi kanssa, jotta se ei tuhoa nykyisyyttä.
 2. Se, mitä muut ajattelevat sinusta, ei ole sinun tehtäväsi.
 3. Aika parantaa melkein kaiken, anna sille aikaa.
 4. Älä vertaa elämääsi muihin ja älä tuomitse heitä. Sinulla ei ole aavistustakaan, mistä heidän matkansa on kyse.
 5. Älä enää ajattele liikaa. On kunnossa olla tietämättä vastauksia. He tulevat luoksesi, kun et vähiten odota sitä.
 6. Kukaan ei ole vastuussa onnestasi paitsi sinä.
 7. Hymyile. Et omista kaikkia maailman ongelmia.

Sju livsregler :

 1. Gör fred med ditt förflutna så att det inte förstör nuet.
 2. Vad andra tycker om dig är inte din sak.
 3. Tiden läker nästan allt, ge det tid.
 4. Jämför inte ditt liv med andra och döm inte dem. Du har ingen aning om vad deras resa handlar om.
 5. Sluta tänka för mycket. Det är okej att inte veta svaren. De kommer till dig när du minst förväntar dig det.
 6. Ingen ansvarar för din lycka förutom dig.
 7. Le. Du äger inte alla världens problem.
Seven rules of life :
 1. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
 2. What others think of you is none of your business.
 3. Time heals almost everything, give it time.
 4. Don’t compare your life to others and don’t judge them. You have no idea what their journey is all about.
 5. Stop thinking too much. It’s alright not to know the answers. They will come to you when you least expect it.
 6. No one is in charge of your happiness except you.
 7. Smile. You don’t own all the problems in the world.

Семь правил жизни :

 1. Примиритесь со своим прошлым, чтобы оно не испортило настоящее.
 2. Что другие думают о вас, не ваше дело.
 3. Время лечит почти все, дайте ему время.
 4. Не сравнивайте свою жизнь с другими и не осуждайте их. Вы не представляете, в чем суть их путешествия.
 5. Перестань слишком много думать. Не знать ответов – это нормально. Они придут к вам тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.
 6. Никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас самих.
 7. Улыбка. Вы не владеете всеми проблемами мира.
Olen aina pitänyt hiljaisista ihmisistä : Et voi koskaan tietää, tanssivatko he unessa vai kantavatko he maailman painoa. “- John Green, “Etsitään Alaskaa
Jag har alltid gillat tysta människor: Man vet aldrig om de dansar i en dagdröm eller om de bär världens vikt. “- John Green, “Sökandet efter Alaska
I’ve always liked quiet people : You never know if they’re dancing in a daydream or if they’re carrying the weight of the world.” – John Green, “Looking for Alaska
«Мне всегда нравились тихие люди: никогда не знаешь, танцуют ли они во сне или несут на себе тяжесть мира» – Джон Грин, «В поисках Аляски» 
 • En tiedä kuinka monta kertaa olen selvinnyt itsestäni kertomatta kenellekään muulle.” – TheMindsJournal
 • Jag vet inte hur många gånger jag har överlevt mig själv utan att berätta det för någon annan.” – theMindsJournal
 • I don’t know how many times I have survived myself without telling anyone else.” – theMindsJournal
 • «Я не знаю, сколько раз я выжил, не сказав никому». – TheMindsJournal
Joskus kaikki osuu kaikkiin kerralla. Menetät parisuhteen, vaihdat työpaikkaa, vanhat ystävät menevät ja uusia ystäviä tulee. Se on yksi päivä ja toinen seuraavana. Sinulla on kaikki yhdessä maanantaina ja torstaina et” minulla ei ole aavistustakaanElämä on yksi iso aalto, ja voimme tehdä sen, että virrata, kasvaa ja sopeutua.” – Sylvester McNutt
Ibland träffas Du av allt på en gång. Du förlorar ett förhållande, byter jobb, gamla vänner går och nya vänner kommer. Det är uppe en dag och nästa dag. Du har allt tillsammans på måndag och till torsdag, Du inte ingen en aningLivet är en stor våg, och allt vi kan göra är att flöda, växa och att anpassa. – Sylvester McNutt
Sometimes everything hits you all at once. You lose a relationship, change jobs, old friends go, and new friends come. It’s up one day and down the next. You have it all together on Monday, and by Thursday, you don’t have a clue. Life is one big wave, and we can do is flow, grow, and adapt.” – Sylvester McNutt
«Иногда все поражает вас сразу. Вы теряете отношения, меняете работу, старые друзья уходят, а новые приходят. Один день все растет, а завтра падает. У вас все вместе в понедельник, а к четвергу – нет». Я понятия не имею. Жизнь – это одна большая волна, и мы можем развиваться, расти и адаптироваться» – Сильвестр МакНатт
Suuri kiitos Hienoimmalle ja Kauniimmalle Pietarissa. Kiitos kauniista ystävyydestäsi kaikkeen mitä tarjoat minulle. 💖  Ja iso “kiitos” tänä perjantaina 04.06.2021 kaikille jotka lukevat ja kuuntelevat musiikkiani ! Olette kullan arvoisia ! 💝
Ett stort tack till allra Finaste Vackraste i Sankt Petersburg. Tack för din Vackra vänskap med allt Du erbjuder mig. 💖 Och ett stort “Tack” denna fredag 04/062021 till alla som läser och som lyssnar igenom min musik ! Ni är Guld värda ! 💝
A GreatThank you” to the Most Finest Most Beautiful in Saint Petersburg. Thank you for your Beautiful friendship with everything that You offer me. 💖  And a Great “Thank you” this Friday 04/062021 to everyone who reads and listens through my music!  You are worth Gold ! 💝
Большое спасибо Самым Прекрасным Самым Красивым в Санкт-Петербурге. Спасибо вам за прекрасную дружбу со всем, что вы мне предлагаете. 💖  И большое “спасибо” в эту пятницу, 06.04.2021, всем, кто читает и слушает мою музыку ! Вы достойны Золота ! 💝
 • Elämääsi tulee aina uusia ihmisiä. Ei huonompi, ei parempi – vain muut. Ja kyllä, kukin niistä on täsmälleen tarvitsemiesi oppituntien kokoinen.

 • Nya människor kommer alltid att dyka upp i ditt liv. Inte sämre, inte bättre – bara andra. Och ja, var och en av dem kommer att vara exakt lika stora som de lektioner Du behöver.”

 • New people will always appear in your life. Not worse, not better – just others. And yes, each one of them will be exactly the size of the lessons you need.

 • «В твоей жизни всегда будут появляться новые люди. Не хуже и не лучше – просто другие. И да, каждый из них будет точно такого же размера, как и уроки, которые тебе нужны».
Jokainen suhde muuttuu “tylsäksi”, kun olet ollut yhdessä vuosia, jos annat sen. Rakkaus ei ole tunne, se on sitoutuminen; rakasta joka päivä, fyysisesti ja henkisesti. Se on vaikeaa, se ei aina nauraa, hymyilee ja hauskaa. Ihmisillä on taipumus lopettaa, kun se ei enää ole hauskaa, ja he etsivät jotakuta muuta; “kipinä on kadonnut”. Ei, se ei toimi näin. Haluat, että joku ei koskaan luovu sinusta ja rakastaa sinua ehdoitta ? Tee sama. Ole se muutos. Tämä ei ole Hollywood, tämä ei ole elokuva. Se ei ole todellista. Rakasta jotakuta kun et halua. Kun heitä on vaikea rakastaa. Se on todellisinta kamaa.”
Varje relation blir “tråkigt” när Ni har varit tillsammans i flera år om Ni låter det. Kärlek är inte en känsla, det är ett åtagande; att älska varje dag, fysiskt och känslomässigt. Det är svårt, det är inte alltid skratt, leenden och kul. Människor tenderar att sluta när det slutar vara roligt och de letar efter någon annan; “gnistan är borta”. Nej, det är inte så det fungerar. Vill Du att någon aldrig ska ge upp dig och älska dig villkorslöst ? Göra samma sak. Var förändringen. Det här är inte Hollywood, det här är inte filmerna. Det där är inte riktigt. Älska någon när Du inte vill. När de är svåra att älska. Det är det mest verkliga som finns.
Every relationship will get “boring” after you’ve been together for years if you let it. Love is not a feeling, it’s a commitment; to love every day, physically and emotionally. It’s difficult, it’s not always laughs, smiles and fun. People tend to quit when it stops being fun, and they look for someone else; “the spark is gone”, No, that’s not how it works. You want somebody to never give up on you, and love you unconditionally ? Do the same. Be the change. This is not Hollywood, this is not the movies. That stuff is not real. Love someone when you do not want to. When they are being hard to love. That is the most real stuff there is.”
«Любые отношения станут “скучными” после многих лет совместной жизни, если вы позволите им это сделать. Любовь – это не чувство, это обязательство; любить каждый день физически и эмоционально. Это сложно, это не всегда смех, улыбки и веселье. Люди склонны бросать курить, когда это перестает быть забавным, и ищут кого-то другого; “искра погасла”, Нет, не так работает. Вы хотите, чтобы кто-то никогда не отказывался от вас и любил безоговорочно ? Повторяй. Будьте изменением. Это не Голливуд, это не кино. Это нереально. Любите кого-то, когда не хотите. Когда их трудно любить. Это самый настоящий материал».
 • Et voi ostaa onnea, mutta voit mennä naimisiin suomalaisen kanssa. Se on tavallaan sama asia.
 • Du kan inte köpa lycka, men du kan gifta dig med en finländare. Och det är ungefär samma sak.
 • You can’t buy happiness, but you can marry a Finn. And that’s kind of the same thing.”
 • «Счастье не купишь, но можно выйти замуж за финна. И это то же самое».
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan