Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2020.06.22

Funderade på att bli munk, men så kom jag på att det enda som fattas är ett kloster / Думая стать монахом, но потом я понял, что единственное, чего не хватает – это монастыря.

Vad jag saknar Riksdagens gnabb om småsaker och sandlådenivån. Ibland tyckte jag att de bråkade om vilken kaffesort de skulle dricka.

Я скучаю по тому, как парламент грызет мелочи и уровень песочницы. Иногда я думал, что они спорят о том, какой кофе они будут пить.

Farsan är på väg hit med ansiktsmask. Ytterligare en ledig dag imorgon tisdag, förutom att jag ska ta ett COVID-19-prov (för att se om jag råkat ha någonting. Detta har ingenting med att göra “att jag skulle ha haft”. Jag har i alla fall inte varit sjuk i någonting sedan hostan på 2 veckor i februari).

Папа едет сюда с маской для лица. Завтра, во вторник, еще один свободный день, за исключением того, что я собираюсь пройти тест на COVID-19 (чтобы узнать, получилось ли у меня что-нибудь. Это не имеет ничего общего с «тем, что я должен иметь»). По крайней мере, я не болел. ни с чего, начиная с кашля 2 недели в феврале).

Förhoppningen är att komma ut på arbetet igen på onsdag (dagen är även den flyttad en halvtimma). Två symptomfria dagar, ergo tog jag “två arbetsbefriade dagar” måndag och tisdag.

Надеюсь вернуться к работе в среду (день тоже перенесен на полчаса). Два дня без симптомов, поэтому я взял «два дня без работы» в понедельник и вторник.

Ingenting om VOUCHER-kod eller återbetalning, men har anmält företaget för falsk marknadsföring hos Konsumentombudsmannen. Varför sälja en produkt som de sedan nekar mig ?! Verkar dock inte enbart vara jag när man läser om dessa semesterfall i tidningen.

Ничего о коде VOUCHER или возмещении, но сообщил о компании для ложного маркетинга Уполномоченному по правам потребителей. Зачем продавать товар, который мне тогда откажут ?! Однако я, кажется, не одинока, когда читаю об этих праздничных случаях в газете.

Igår hörde jag dock att Sverige kommer att hålla sig till sin ursprungliga plan och datum = 15 juli. 17 juli kvarstår fortfarande om Finaste Vackraste i Odessa vill besöka Sverige. När man öppnar gränser så innebär det att man slipper gå i karantän i två veckor. Visum krävs icke för kortare resor. Men så har jag haft fel förut, så jag tager ett snack med UD ytterligare en gång.

Однако вчера я слышал, что Швеция будет придерживаться своего первоначального плана и даты = 15 июля. 17 июля все еще остается, если Самая Прекрасная в Одессе хочет посетить Швецию. Открытие границ означает, что вам не нужно помещать в карантин две недели. Визы не требуются для коротких поездок. Но тогда я был неправ, поэтому я перекусил с Министерством иностранных дел.

En God fortsatt fin måndag tillägnar jag alla / Счастливый понедельник продолжается для меня !

  
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan