Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.30

35 years is the age when you finally built a functioning soul-life and the body begins to fall apart.” – Caryn Leschen
 • Prova 40  !
 • Try 40 !
 • Comeback-historier är den bästa typen ! Idag författar jag min dag,… vem är med mig ?!
 • Comeback-stories are the best kind ! I’m writing mine today,… who’s with me ?!
 
Idag, fredag 30/042021 (Valborgsmässoafton) har jag städat och nu tvättar jag kläder. Alla kläder ska tvättas i 90°C på grund av min situation. Två maskiner till, ty jag fann en tid i tvättstugan redan kl. 14. Grannen lånar ut hennes tvättstugetid från kl. 17.
Today, Friday 30/042021 (Walpurgis Night) I have cleaned and now I wash clothes. All clothes will be washed at 90°C due to my situation. Two more machines, because I found a time in the laundry already at 14. My neighbor lent me her laundry-time from 17.
 • Sonic the Hedgehog – jag får hoppas att hen inte drar in sin familj i min lägenhet detta år !
 • Sonic the Hedgehog – I hope it does not drag its family into my apartment this year !

En hel vecka i karantän = böcker, filmer, diskussioner, äldre vänner, nya okända vänner. Damernas mys var det bästa. Under veckan fick jag tid att värdera och att omvärdera vad som är viktigt i livet och vad som kanske inte längre är viktigt. Tack COVID-19 – fortfarande lite muskelvärk men är ledig till tisdag 04/052021 förutom skoluppgifter.

A whole week in quarantine = books, movies, discussions, older friends, new unknown friends. The ladies’ coziness was the greatest. During the week, I had time to evaluate and reevaluate what is important in life and what may no longer be important. Thank you COVID-19 – still a little muscle-pain but I’m free until Tuesday 04/052021 in addition to school-assignments.
Imorgon lördag, samt under söndag ämnar jag författa klart PowerPoint-presentationen inför redovisning under torsdag 06/052021. Jag blev först ut på listan (Grupp 2) kl. 0909:30. Jag får innerligt hoppas att jag inte missar någon information.
Tomorrow Saturday and during Sunday, I intend to finish writing the PowerPoint-presentation for the presentation during Thursday 06/052021. I was first on the list (Group 2) at 0909:30. I sincerely hope that I do not miss any information.
 • En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda ! 💝
 • A Great Continued Good Friday I wish to dedicate to all readers and listeners. You are worth Gold ! 💝 
Kom ihåg dessa värdefulla tips / Remember these valuable advices :
 
/ Petri Torvinen

2021.04.29

 • Äldre bilder, men ack så viktiga :
 • Older pictures, but important pictures :
 • Sista dagen i karantän – imorgon fredag 30/042021 = städning och tvättstuga, samt att kasta en massa sopor (trodde aldrig att jag skulle samla på mig sopor hemmavid !).
 • Last day of quarantine – tomorrow Friday 30/04-2021 = cleaning and laundry, and throwing a lot of garbage (I never thought I would collect garbage at home!).


 • Observationsuppgift 3 författad, så har ingenting att skriva inför nästa vecka förutom PowerPoint-presentation med inlämning under onsdag 05/052021 kl. 23:55.
 • Observation-assignment 3 written, so now I have nothing to write for next week except for the PowerPoint-presentation with submission during Wednesday 05/052021 at 23:55.


 • Måndag 03/052021 = Studiedag så satsar stenhårt på att få klart PowerPoint-presentation. Behöver inte bränna ut mig heller under veckan !
 • Monday 03/052021 = Study-day, so I will invest the whole day to get the PowerPoint-presentation ready. No need to burn myself out during this week !

 • Torsdag 06/052021 samt Fredag 07/052021 = obligatoriska redovisningar (Uppgift 12 och Uppgift 13 – Case) kl. 0912.
 • Thursday 06/052021 and Friday 07/052021 = mandatory reports (Assignment 12 and Assignment 13Case) at 0912.
Idag torsdag 29/042021 : vila med bokläsning : ”I Won’t Cut My Hair”, ISBN: 9788702154665 av Jesper Binzer (danska). När livet går emot dig, ryck upp dig. Så småningom löser sig allt !
Today, Thursday 29/042021 : a day of rest with book-reading: ”I Won’t Cut My Hair”, ISBN: 9788702154665 by Jesper Binzer (in Danish). When life goes against you, pull yourself up. Eventually everything will resolve itself !
Det är lite roligt att boken nämner Jaco (Haapala) Pastorius. Augusti 2011Flen med lillebror : backstage med Disneyland-After-Dark nämnde jag att jag använder mig dels av Disneyland-After-Dark‘s låtar och har arrangerat deras låtar till en elbas, som Jaco (Haapala) Pastorius brukade göra med elbasen och jazzstandards under sin storhetstid. Att läsa om det i boken är klart rätt så roligt !
It’s a little funny that the book mentions Jaco (Haapala) Pastorius. August 2011 in Flen with my little brother : backstage with Disneyland-After-Dark mentioned that I use Disneyland-After-Dark‘s songs and have arranged their songs for an electric bass, as Jaco (Haapala) Pastorius used to do with the electric bass and standard-jazztunes during his heyday. Reading about it in the book is clearly quite fun !
  
There is a disease that is not visible on either blood tests or X-rays. It can affect anyone at any time. Conversation is the cure.
 • So talk…
 • Talk about…
 • Talk to…
 • Anyone.
 
Idag har jag mestadels vilat. Igår blev det att skriva många ord, så idag, torsdag och den sista dagen i karantän, ämnar jag ta det lugnt. Mycket läsning och mycket TV. Varför tar det 4 h att läsa en bok på 260 sidor som man är intresserad av och en evighet att läsa en bok på 260 sidor som man knappt ens vill se i närheten ?!
Today I have mostly rested. Yesterday I had to write many words, so today, Thursday and the last day in quarantine, I intend to take it easy. Lots of reading and lots of TV. Why does it take 4 hours to read a book of 260 pages that you are interested in and an eternity to read a book of 260 pages that you hardly even want to see nearby ?!
 • Mycket mys med damerna har det blivit :
 • A lot of coziness with the ladies :

En äldre bild / an older picture :

Tack lillebror för att Du fann den andra skivan av Bugpowder  – “Autoabsence” (2005). Laust Sonne, trummis i Disneyland-After-Dark spelar trummor i detta eleganta frijazzband.

Thank you little-brother for finding the second album of Bugpowder  – “Autoabsence” (2005)Laust Sonne, drummer in Disneyland-After-Dark plays drums in this elegant free-jazz band.
En God fortsatt fin torsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni läser inläggen och lyssnar på musiken ! 💝
A Great Continued Nice Thursday I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you for reading the posts and listening to the music ! 💝
   
 
/ Petri Torvinen

2021.04.28

Framgång eller misslyckande för dina gärningar summerar inte upp till resultatet av ditt liv. Din ande kan inte vägas. Döm dig själv genom att intentionera dina handlingar, och genom den styrka som du ställs inför de utmaningar som har stått i din väg. Universum är stort och vi är så små. Det finns egentligen bara en sak som vi aldrig riktigt kan kontrollera; om vi är goda eller onda. Ju mer man förstår av sig själv, desto mer frihet får man att forma sitt liv som man vill. Även om man inte kan bli kvitt sitt förflutna och uppnå fullständig harmoni kan man lära sig att “leva med sitt jag” på ett bättre sätt.
Success or failure for your deeds does not add up to the outcome of your life. Your spirit cannot be weighed. Judge for yourself by intentioning your actions, and by the strength you face in the challenges that have stood in your way. The universe is big and we are so small. There is really only one thing we can never really control; whether we are good or evil. The more you understand of yourself, the more freedom you get to shape your life as you want. Even if you can not get rid of your past and achieve complete harmony, you can learn to “live with your self” in a better way.
 • Vad är det jag hör ?! Lyssna noga nu ! Det är låten i ditt hjärta – en som ingen annan kan sjunga. Tiden är nu att ta ett djupt andetag, be en liten bön och bälta ut den ! Världen behöver höra din låt idag !

 • What’s that I hear ?! Listen closely now ! It’s the song in your heart – one that no one else can sing. The time is now to take a deep breath, say a little prayer, and belt it out ! The world needs to hear your song today !
När man har aktiv COVID-19 i kroppen får man göra det bästa av situationen för att hålla själen igång ! … igår kväll såg jag på Disneyland-After-Dark‘s dokumentär “True Believer” och idag onsdag 28/042021 avslutade jag skrivning av Observationsuppgift 3 – Undervisning på totalt 2776 ord. Jag har samlat på mig en del information, dels inspelad information på Ajfånen och efter varenda undervisningstillfälle har jag författat Loggbok. Det svåraste är att skriva om det som betyder någonting (relevans).
When you have active COVID-19 in your body, you have to make the best of the situation to keep your soul going ! So … last night I watched Disneyland-After-Dark‘s documentary “True Believer” and today Wednesday 28/042021 I finished writing Observation-assignment 3Teaching; a total of 2776 words. I have collected some information, partly recorded information on Ajfånen and after every teaching opportunity I have written Logbook. The most difficult thing is to write about what matters (relevance).
  
Det jag lärt mig under veckan ? – Att sitta med skoluppgifter till både dåliga och bra TV-såpor/TV-program är en högst undervärderad aktivitet. Har enbart muskelvärk om morgonen och sent om kvällen. Annars kan jag äta gott (två gånger om dagen), mina kräkreflexer reagerar inte på tandborstning och jag har slutat svettas okontrollerat !
What I learned during the week ? – Sitting with school assignments for both bad and good TV-soaps/TV-programs is a highly underestimated activity. Has only muscle pain in the morning and late in the evening. Otherwise I can eat well (twice a day), my vomiting-reflexes do not react to tooth-brushing and I have stopped sweating uncontrollably !

 • En god fortsatt fin trevlig onsdag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vart än Ni befinner er i världen och i Sverige. 💝
 • A good continued nice nice Wednesday I wish to dedicate to all readers and listeners, wherever you are in the world and in Sweden💝
 
/ Petri Torvinen

2021.04.27

Ack den märkliga av morgon. Jag har nu sovit över 12 h, och det var för länge sedan detta inträffade. Jag gick till sängs kl. 00, vaknade upp kl. 07:30 av ryggvärk, tog lite smärtstillande för att kunna vila på sängen, och somnade om. Jag vaknade upp kl. 12:30.
Alas the strangest of mornings. I have now slept over 12 hours, and it was a long time since this happened. I went to bed at 00, woke up at 07:30 of back pain, took some painkillers to be able to rest on the bed, and fell asleep again. I woke up at 12:30.
Två dagar kvar av karantän. Under fredag 30/042021 provar jag mina vingar utomhus genom att först städa allt som borde ha städats förra veckan, med katthår, byte av sängkläder etc. och att tvätta kläder under kvällen, tack vare min granne. Och soporna har jag ställt utanför vid balkongen. Dessa måste ut så snart jag får komma ut.
Two days left of quarantine. During Friday 30/042021, I try my wings outdoors by first cleaning everything that should have been cleaned last week, with cat hair, changing bedding, etc. and washing clothes during the evening, thanks to my neighbor. And I have put the rubbish outside by the balcony. These have to come out as soon as I get out.
Damerna är extremt sociala hela dagarna. De förstår att allt inte är som det verkar, eller så är de enbart glada över att jag är hemma. Det ska ju mysas så fort jag lägger mig under täcket.
The ladies are extremely social all day. They understand that not everything is as it seems, or they are just happy that I am at home. It should be cozy as soon as I go to bed under the covers.
Idag bokade jag om böckerna till kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp en sista gång. I början av juni är kursen äntligen över. Det kvarstår blott några veckor av praktiken,.. om man får Godkänt i den. Jag har en viktig uppgift att avsluta nästa onsdag 05/052021 innan två dagar av redovisning under torsdag 06/052021 (Uppgift 12 med PowerPoint) samt fredag 07/052021 med Caseuppgift. Ingen information (i sedvanlig ordning) får vi heller om Caseuppgiften. Jag är nervös, ja,… på grund av mitt tillstånd, men även om jag tvingas arbeta mer och hur mycket mer ska jag tvingas arbeta för ett Godkänt i betyg ?!
Today I rebooked the books for the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits one last time. At the beginning of June, the course is finally over. There are only a few weeks of practice left, .. if I get a Pass in it. I have an important task to finish next Wednesday 05/052021 before two days of accounting during Thursday 06/052021 (Assignment 12 with PowerPoint) and Friday 07/052021 with the Caseassignment. We also do not receive any information (in the usual order) about the Case-assignment. I’m nervous, yes, … because of my condition, but even if I’m forced to work more and how much more should I be forced to work for a passing grade ?!
Det som är jobbigt för tillfället är att jag har ständing ont. Dock inga fler bekymmer. Luktsinnet har balanserats, och jag kan dricka kaffe utan att känna att jag skulle ha bakfylla. Det blir bättre hela tiden !
What’s hard at the moment is that I have constant pain. However, no more worries. The sense of smell has been balanced, and I can drink coffee without feeling that I would have a hangover. It gets better all the time !
Inget besked om arbetstillfälle under sommaren heller. Det växer verkligen en stor klump i magen., Dels vill jag få bort alla virus ur kroppen, men även att slippa oroa mig för de kommande veckorna. Detta är ingen bra kombination.
No information regarding jobs during the summer either. It really grows a big lump in the stomach., Partly I want to get rid of all viruses from the body, but also to avoid worrying about the coming weeks. This is not a good combination.
Imorgon onsdag 28/042021 ämnar jag författa klart Observationsuppgift 3Undervisning. Jag har fått Godkänt i både Observationsuppgift 1 och i Observationsuppgift 2. Jag startar uppgiften idag med rubriker och allt som uppgiften bör innehålla.
Tomorrow, Wednesday 28/042021 I intend to finish writing Observation-assignment 3Teaching. I have passed in both Observation-assignment 1 and Observation-assignment 2. I will start the assignment today with headings and everything that the assignment should contain. 
Igår författade jag klart Loggbok Vecka 16 samt den allra sista planeringen, och skickade ett mail till handledarna beträffande onsdag 05/052021 kl. 09:3010:00. Det blir den sista pusselbiten inför det examinerande seminariumet under torsdag 06/052021. Och så ska jag även ha lite extra undervisning med ren Matematik och ett undervisningstillfälle med de allra yngsta barnen.
Yesterday I finished writing Logbook Week 16 and the very last planning, and sent an email to the supervisors regarding Wednesday 05/052021 at 09:3010:00. It will be the last piece of the puzzle before the exam seminar on Thursday06/052021. And I will also have a little extra teaching with pure Mathematics and a teaching opportunity with the very youngest children.
Artistic childhood gives top-career :
Det är denna bok som jag diskuterade i ett föregående inlägg, kring Charles Mingus liv och karriär. Vänligen … läs boken på egen risk : Beneath the Underdog – His World as Composed by Mingus ! Dessvärre blir man inte mer intelligent av den.
It is this book that I discussed in a previous post, about the life and career of Charles Mingus. Please … read the book at your own risk : Beneath the Underdog – His World as Composed by MingusUnfortunately, it does not make you more intelligent.


En God och trevlig fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack ack Ni alla som har ställt upp för mig under denna skumma vecka. Och Ni som enbart läser mina texter… tack för ert stöd ! 💝
A great and pleasent continuous day I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you all of you who have supported me during this shady week. And you who only read my texts … thank you for your support ! 💝
 
 
/ Petri Torvinen

2021.04.26

Jag tror att jag är för komplex för att någon ska kunna förstå mig. Ibland går mitt sinne som en supersonisk-dator och ibland faller jag när jag går på en öppen plats. Jag tycker ofta att små meningslösa saker är viktigare för mig än en dyr gåva. Oftast kommer jag att hittas bakom stängda dörrar i ett mörkt rum som bor i mitt sinne, men om situationen ringer kan jag vara det roligaste att vara med. De saker som gör mig till den jag är är för komplicerad för att man ska kunna förstå dem, till och med jag känner dem inte helt.
I believe that I’m too complex to be understood by anyone. Sometimes my mind runs like a supersonic-computer and sometimes I fall while walking in an open place. I often find small meaningless things more important to me than a pricey gift. Most often I’ll be found behind closed doors in a dark room living in my mind but if the situation calls, I can be the most fun thing to be around. The things that make me who I am are too complicated to be understood by anyone, even I don’t know them completely.
Dessvärre får Ni se kattvideon och dess imponerande klätterkonst via länken, ty videon inte vill spela upp. Det finns de som påstår att katter aldrig kan tänka som människan och sedan finns det det som är observerbart : att katter faktiskt tänker och planerar.
Unfortunately, you get to see the cat video and its impressive climbing art via the link, because the video does not want to play. There are those who claim that cats can never think like humans and then there is what is observable: that cats actually think and plan.
 
I väntan på matvaror på grund av min situation… tack lillebror, farsan och grannen som lånade ut sin tvättstugetid under fredagen … så ämnar jag nämna att det verkligen är kul att utforska lite –80-tal. Mycket var hemskt, och hela decenniet verkade gå till för somliga 1020 % att med alla medel samla på sig jordens samlade resurser (via börsen eller på andra olagliga sätt). Dumma TV-program fyllda med muskler och stora bröst, eller så kastade man runt varandra på mattan.
While waiting for groceries due to my situation … thank you little brother, father and neighbor who lent their laundry time on Friday … I intend to mention that it’s really fun to explore a little ’80s. A lot was awful, and the whole decade seemed to go to some 1020 % to collect the earth’s accumulated resources by all means (via the stock exchange or in other illegal ways). Stupid TV-shows filled with muscles and big breasts, or they threw each other on the carpet.
 • Gruppen till och för oss nyfikna :
 • The group for us curious :

https://www.facebook.com/groups/80talet.se

 • OK ! Lite bra grejer kom ändå ur decenniet med “nöjen där bak och business där framme.
 • OK ! Some good stuff still came out of the decade with “entertainment in the back and business in the front“.
Nu : att skriva Loggbok samt Planering inför tisdag 04/052021, samt att invänta mina matvaror. En lugn måndag bjuder dagen på. En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! 💝
Now: to write Logbook and Planning for Tuesday 04/052021, and to wait for my groceries. A quiet Monday offers the day. A Great Continued Nice Day I wish to dedicate to all readers and listeners ! 💝 
 
/ Petri Torvinen

2021.04.25

För att bli frisk måste man pigga upp sig med stöd av det man älskar och med stöd av de som man älskar och som älskar mig,… eller hur ?! Några roliga videos på vad det innebär att vara musiker under dessa galna tider, då man snarare får sälja ut sig för småpeng än att skapa någonting verkligt.
To get well, you have to cheer yourself up with the support of what you love and with the support of those you love and who love me, … right ?! Some funny videos on what it means to be a musician during these crazy times, when you get to sell yourself for small money rather than create something real.
Tänkvärt … när man diskuterar musik med lillebror : Charles Mingus … allas vår stora björnfader på bas och även på sång, om man kan kalla det “sång” enligt dagens kriterium. Charles Mingus är en stor föregångare på flera sätt, och inte enbart för basister utan även för konstnärer och musiker i olika instrument. Snälla, läs icke den idiotiska boken som jag läste och förundrades över att någon har tagit sig tid att samla ihop alla historier och anser att en enda person skulle kunna trycka i sig så mycket droger och ändå göra dem saker som påstås,… som författaren skrev att Charles Mingus skulle ha gjort. Det kallas “kritiskt tänkande“… och i detta fall när man först läser om att någon har dragit linjer med hästbedövande, för att sedan tillfredställa flera kvinnor, gå upp på scen och samtidigt dricka flera liter starksprit och ändå komma av scen för att tillfredsställa fler kvinnor (?!). Hur blev en sådan bok ens publicerad ?!
Thoughtful … when discussing music with little-brother: Charles Mingus … everyone’s our great bear father on bass and also on song, if you can call it “song” according to today’s criteria. Charles Mingus is a great forerunner in several ways, and not only for bassists but also for artists and musicians in various instruments. Please, do not read the idiotic book that I read and marveled that someone has taken the time to gather all the stories and believes that a single person could push in so much drugs and still do things that are presented, … as the author wrote that Charles Mingus would have done. It’s called “critical thinking” … and in this case when you first read that someone has drawn lines with horse-anesthesia, to then satisfy several women, go up on stage and at the same time drink several liters of spirits and still get off stage to satisfy more women (?!). How was such a book even published ?!

 • … om raslagarna i Arkansas, tillägnad Orval Faubus och hans “fabler” om och kring raser :
 • … about the racial laws of Arkansas, dedicated to Orval Faubus and his “fables” on and about races :


 • Oh Lord, don’t let ’em shoot us !
 • Oh, Lord, don’t let ’em stab us !
 • Oh, Lord, don’t let ’em tar and feather us !
 • Oh, Lord, no more swastikas ! 
  

  
 • Nu … över till någonting helt annat : allt detta krångel över en förlust på 12 kr ?!
 • Now … over to something completely different: all this fuss over a loss of SEK 12 ?!

 • Mina vårdare ! ❤️ 
 • My caregivers ! ❤️
Under Vecka 17, på grund av all denna extra tid som jag har fått, ämnar jag köra på med uppgifter inför Vecka 18. Jag har mest brådska med sista undervisningstillfället, som måste göras antingen under tisdag 04/052021 eller onsdag 05/052021, ty PowerPoint-presentationen ska finnas inne senast onsdag 05/052021 kl. 23:55. Under måndag 03/052021 har lärarna på min praktikplats studiedag, så jag får se om jag måste göra någonting eller om jag sitta hemma och förbereda uppgifter. Det blir en mindre långledighet detta, men vad gör jag, och vad kan jag göra ?! – Få en polisanmälan på mig om jag dyker opp på praktiken med aktiv COVID-19 eller om jag får möjlighet att komplettera. Jag blir besviken dock om jag inte får möjlighet att försöka få klart hela kursen inför det sista beskedet om plats i de sista två kurser som startar Vecka 35 i augusti 2021. I juli måste alla uppgifter vara inne för att jag ska få besked om plats inför höstens kurser.
During Week 17, due to all this extra time I have been given, I intend to run on with tasks before Week 18. I am most in a hurry with the last teaching opportunity, which must be done either on Tuesday 04/052021 or Wednesday 05/052021, because the PowerPoint-presentation must be submitted during Wednesday 05/052021 at 23:55. During Monday 03/052021, the teachers at my internship have a studyday, so I will see if I have to do something or if I sit at home and prepare assignments. It will be a minor leave this, but what do I do, and what can I do ?! – Get a police report on me if I show up at the practice with active COVID-19 or if I get the opportunity to supplement. I will be disappointed, however, if I do not get the opportunity to try to complete the entire course before the last announcement of a place in the last two courses that start Week 35 in August 2021. In July, all information must be in order for me to be notified of a place before the autumn courses.
 • Måndag 26/042021 : författa både Loggbok från Undervisning Vecka 16 samt att författa Observationsuppgift 3 (inlämningsdag fredag 30/042021 – ergo Fredag Vecka 17“).
 • Monday 26/042021: write both Logbook from Teaching Week 16 and to write Observation-assignment 3 (submission day Friday 30/042021 – ergo “Friday Week 17“).
   
 • Tisdag 27/042021 : att författa klart planering inför Vecka 18 (tisdag 04/052021 eller onsdag 05/052021). 
 • Tuesday 27/042021: to end the writing of the planning for Week 18 (Tuesday 04/052021 or Wednesday 05/052021).
   
 • Redovisning av Uppgift 12 torsdag 06/052021.
 • Redovisning av Uppgift 13 fredag 07/052021.


 • Report of Assignment 12 during Thursday06/052021.
 • Report of Assignment 13 during Friday 07/052021.
 

Igår lördag 24/042021 kollade jag på filmen “Midnatt i Paris” (2011) som behandlade tidsresor : om man fick möjlighet att uppleva 1920-talet, skulle Du ta denna unika möjlighet ?! Jag skulle vilja uppleva 1960/1970-talet och musikkulturerna som levde sida vid sida, och även var fientliga gentemot varandra. Jag skulle vilja prata och diskutera mycket med de fallna hjältarna och gå på alla konserter som jag föddes alltför sent för. Jag skulle nog bosätta mig i Stockholm, då man än inte hade marknadshyror under denna tid, men även att jag inte skulle möta mig själv eller föräldrar någonsin, ty farsan inte har besökt Stockholm så ofta i sitt liv.

Yesterday Saturday 24/042021 I watched a film “Midnight in Paris” (2011) that dealt with time travel: if you had the opportunity to experience the 1920s, would you take this unique opportunity ?! I would like to experience the 1960s/1970s and the music-cultures that lived side by side, and were also hostile to each other. I would like to talk and discuss a lot with the fallen heroes and go to all the concerts I was born too late for. I would probably settle in Stockholm, as there were no market rents during this time, but also that I would never meet myself or parents, because my father has not visited Stockholm so often in his life.
En tanke slog mig med filmen : om huvudrollsinnehavaren Owen Wilson gav mig sitt manus i Paris 1920 för mig att läsa… och så glömmer han det i den perioden… uppstår det en tidsparadox eller blir manuset någon annans då det hittas ?! Och alla möten med de viktigaste personera ur Avant Garde-perioden i Paris 1920 : vilken påverkan hade han, som bor i 2010, där man har vetenskapligt grundat alla teorier som uppstod under 1920-talet och senare,… vilken påverkan hade Owen Wilson‘s karaktär och ord på deras icke-kompletta teorier och hur förändrades dessa teorier ?! 
One thought struck me with the film: if the protagonist Owen Wilson gave me his script in Paris in the 1920‘s for me to read … and then he forgets it during that period … a time paradox arises or the script becomes someone else’s when it is found ?! And all the encounters with the most important people from the Avant Garde-period in Paris in the 1920‘s: what influence did he have, living in 2010, where one has scientifically founded all theories that emerged in the 1920s and later, … what influence did Owen Wilson‘s character and words have on their incomplete theories and how did these theories alter and change ?!
 • En God trevlig fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för att Ni läser mina texter men framförallt tackar jag er för att Ni lyssnar på mitt skapande. 💝

 • A Great nice continued nice Sunday I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you for reading my texts, but above all I thank you for listening to my creation. 💝

 
För att Ni har haft ork att läsa er igenom all text samt för att ha haft ork med att lyssna er igenom all musik; ta er tid att lyssna på inspirerande trumjazz ! Det är så otroligt inspirerande ! 💖
Because you have had the endurance and strength to read through all the text and for your strength and endurance to listen through all the music; take the time to listen to inspiring drum jazz ! It’s so incredibly inspirational ! 💖 
 
/ Petri Torvinen

2021.04.24

Saknar detta … och mitt liv : att komma ut i naturen och att promenera. Istället har jag sovit till halva dagen, beställt hem varor från ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp (leverans kl. 13måndag). Jag ville inte engagera farsan för sådana äventyr, utan jag ser till att hela detta spektakel blir en lugn en, utan att någon fler får sjukdomar. Soporna slängde jag ut på balkongen. Tvättstugan fick jag icke göra igår, fredag, utan det får jag tidigast ändra under torsdag nästa vecka. Förhoppningsvis får jag en bra tvättstugetid nästa vecka.
Missing this … and my life: getting out into nature and walking. Instead, I slept for half the day, ordered goods from ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp (delivery at 13 on Monday). I did not want to engage my father in such adventures, but I make sure that this whole spectacle becomes a calm one, without anyone else getting sick. I threw the garbage out on the balcony. I was not allowed to do the laundry yesterday, Friday, but I can change it at the earliest during Thursday next week. Hopefully I get a good laundry time next week.
Den person som vill komma till mig med samma varor som jag beställde, som tar sig tid att handla upp grejerna i listan, men som kan leverera varorna redan ikväll, får gärna 100 kr som ICA Maxi Stormarknad i Bråstorp tar för leveransen. Det är endast att ringa 0722 297 513 om Du är intresserad av att stödja mig i denna kamp. Jag är tacksam ! Jag har busskort i en app som kan skickas till en annan person, dock är det resor mellan Borensberg och Motala. Då skulle jag även fråga om Du kunde gå in i tvättstugan och ändra tvättstugetid samt att bära ut mina sopor och slänga dem !
The person who wants to come to me with the same goods that I ordered, who takes the time to buy the stuff in the list, but who can deliver the goods already tonight, is happy to receive SEK 100 that ICA Maxi Stormarknad in Bråstorp takes for delivery. Only call 0722 297 513 if you are interested in supporting me in this fight. I’m thankful ! I have a bus pass in an app that can be sent to another person, however, it is travel between Borensberg and Motala. Then I would also ask if you could go into the laundry room and change the laundry time and carry out my rubbish and throw it away !

 • Damerna är det bästa stödet i mitt liv. Så otroligt mycket kärlek som dessa stora kungligheter erbjuder, är otroligt !
 • My ladies are the best support in my life. The incredible amount of love that these great royalties offer is incredible !
Dagens skit beträffande mina virusvänner : har inga fler symtom. Kroppen läker på bra. Dock hade jag önskat att mitt luktsinne hade försvunnit, ty jag svettas hela tiden. Jag luktar verkligen inte det bästa, och det hjälper inte heller att duscha, utan svettningarna kommer hela natten, trots öppen balkongdörr. Det är icke feber, ty då hade jag frusit samtidigt. Jag är röd i ansiktet. Hade jag haft feber, hade ansiktet varit blek. Jag har utvecklat en hosta som ibland kommer under morgonen, kanske torrhosta på grund av att jag precis vaknade upp. Har svårt att dra fingrarna genom håret, då det nyper till i hårbotten (överkänslighet).
Today’s shit about my virus friends: have no more symptoms. The body heals well. However, I wish my sense of smell had disappeared, because I sweat all the time. I really do not smell the best, nor does it help to shower, but the sweating comes all night, despite the open balcony door. It’s not a fever, because then I would have frozen at the same time. I’m red in the face. Had I had a fever, my face would have been paleI have developed a cough that sometimes comes in the morning, maybe a dry cough because I just woke up. Has difficulty pulling the fingers through the hair, as it pinches the scalp (hypersensitivity).
Får se vilka filmer jag ämnar se idag via TV-Huben. Igår kollade jag på filmer som jag missade under veckan, som “Ghost in the Shell” (2017), “Ocean’s 8” (från 2018en kvinnlig version av “Ocean’s 11“; 2001). Bättre manus än att se några råna Casinon i Las Vegas och att jag som tittare tro att maffian inte kommer att jaga dem efteråt.
Get to see which films I intend to watch today via the TV-Hub. Yesterday I watched movies I missed during the week, like “Ghost in the Shell” (2017), “Ocean’s 8” (from 2018; a female version of “Ocean’s 11“; 2001). Better script than seeing some robbery Casinos in Las Vegas and that I as a viewer believe that the mafia will not chase them afterwards.
Musikdokumentärer om Queen, the Police, flera andra band och så många fler serier. Jag gillar verkligen deckarserien “Shakespeare and Hathaway” på 7an, om tre missanpassade detectiver som gör allt för att lösa fallet, hur bisarrt det än har blivit.
Music-documentaries about Queen, the Police, several other bands and so many more series. I really like the detective series “Shakespeare and Hathaway” on Channel 7, about three maladapted detectives who do everything to solve the case, no matter how bizarre it has become.
 • En God fortsatt fin trevlig lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Hör av er om Ni vill tjäna 100 kr. 💝
 • A Great continued nice nice Saturday I wish to dedicate to all readers and listeners. Get in touch with me if you are interested in earning SEK 100💝
Öviksbo feels himself insulted. : Örnsköldsvik Two residentials from Örnsköldsvik visited another city some time ago. Now one man in has reported the other man to the Police that he feels himself offended.
  
  
 / Petri Torvinen
 

2021.04.23

 • Tack för allt stöd, läsare som lyssnare. Har en del nyheter efter dessa två dagar, och jag ämnar rapportera om dessa saker under veckan som kommer, ty tid verkar jag ha gott om.

 • Thank you for all your support, readers and listeners. I have some news after these two days, and I intend to report on these things in the coming week, because I seem to have plenty of time.
Igår (sent) fick jag veta varför jag dels har haft konstig återkommande och försvinnande värk i ryggen, som även gör att man ibland tvingas ha på sig vinterjacka i värmen. Jag förväntade mig dock att det skulle vara en nerv som hade hamnat fel, ty det blev som stickande vibrationer som sade åt kroppen att ge mig kalla kårar. Sedan i måndags har jag varit otroligt trött- somnat i bussen på väg hem och i måndags vaknade jag upp vid Kanalen i Borensberg på väg till Linköping. Jag trodde att denna trötthet berodde på att jag författade tre uppgifter (två planeringar samt Loggbok) under fredagsöndag.
Yesterday (late) I found out why I have had strange recurring and disappearing back pain, which also means that you are sometimes forced to wear a winter jacket in the heat. However, I expected it to be a nerve that had gone wrong, because it was like stinging vibrations that told my body to give me cold bodies. Since Monday, I have been incredibly tired – fell asleep in the bus on the way home and on Monday I woke up at the Canal in Borensberg on the way to Linköping. I thought that this fatigue was due to the fact that I wrote three tasks (two plans and Logbook) during FridaySunday.
Det var det enda symtomet fram till torsdagsnatten, som fick spenderas i toaletten. Det kom ut ur bägge håll och det var knappt att jag ens kunde äta under onsdagen. I torsdags (igår) åt jag ingenting under hela dagen, så jag provar att värma upp mat och att äta inom kort. Idag vaknade jag upp med svettningar, muskelvärk i benen (det är när jag böjer mig ned som det känns). Ingen hosta, ingen förkylning, inga tecken som visar på COVID-19.
It was the only symptom until Thursday-night, which had to be spent in the toilet. It came from both directions and I could hardly even eat during Wednesday. During Thursday (yesterday) I ate nothing during the whole day, so I try to heat up food and eat soon. Today I woke up with sweating, muscle aches in my legs (it is when I bend down that it feels). No cough, no cold, no signs of COVID-19.
! Do not come here !
Så länge det inte leder till sådana här värk och besvär / As long as it does not lead to such aches and pains :
 • En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! 💝
 • A Great Continued Nice Day I wish to dedicate to all readers as listeners ! 💝
 
  
 / Petri Torvinen

2021.04.20

… och i sedvanlig ordning passar de på att göra annorlunda än vad de först sade till oss. Så stressad som man var över Omtentamen (E” fick jag i betyg), så lägger de in ytterligare ett tillfälle för omtentamen, trots att man så illa tvungen skulle behöva klara provet om man ville få examen i januari 2022. Nästa tillfälle för omtentamen skulle först ha erbjudits 2022. Nu har de lagt om det tillfället… till juni 2021.
… and in the usual order, they take the opportunity to do differently than they first told us. As stressed as they were over the re-examination (“E” I got in grades), they put in another opportunity for the re-examination, even though you would have to pass the exam if you wanted to get a degree in January 2022. The next opportunity for the re-examination would first have been offered in 2022. Now they have rescheduled that opportunity … in June 2021.
 • Preschool closes – all staff Corona-infected.”
Själv ämnar jag ta ett Corona-test imorgon onsdag kl. 15:40. Jag hoppas innerligt att jag inte har fått detta. I värsta fall får jag vara ledig hela nästa vecka.
I myself intend to take a Corona-test tomorrow Wednesday at 15:40. I sincerely hope I have not received this. In the worst case, I will be free all next week.

 • En God fortsatt trevlig fin tisdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stöd ! 💝

 • A Great Continued Nice Tuesday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. I thank you for your support ! 💝
   
 

 / Petri Torvinen

2021.04.19

Hmmm… måndag : en konstig känsla i magen, ryggen och i själen. Jag är helt röd i ansiktet, känner mig trött trots flera timmars sömn och somnade även i bussen på väg hem. Men det är magen som strular. Jag äter knappt, utan jag orkar inte, varken i arbetet eller hemma. Ryggen tar kål på en. Har skrivit flera planeringar under den senaste tiden, så jag har förståelse för min ålder.
Hmmm … Monday: an odd feeling in my stomach, back and in the soul. I am completely red in my face, feel tired despite several hours of sleep and even fell asleep in the bus on the way home. But it is the stomach that is troubling. I barely eat, but I do not have the strength, neither at work nor at home. The back takes a toll on one. Have written several plans recently, so I have a full understanding for my age.
Under onsdag 21/042021 kl. 15:40 måste jag ta mig till Lasarettet i Motala för att undersöka om jag har haft eller har COVID-19, som en del av kommunens säkerhetsprogram. Jag har hört att man kan få feber, men att man är helt röd i ansiktet och trött är förmodligen någonting helt annat. Jag har en gång i mitt liv råkat bränna ut mig, med stora skakningar i kropp och sömnbrist. Detta med sömnbrist under förra veckan känner jag definitivt igen, då jag ibland sov som mest 3 h under vissa nätter och under helgen sov jag 6 h.
During Wednesday 21/042021 at 15:40 I have to go to the Hospital in Motala to check if I have had or have COVID-19, as part of the municipality’s security program. I’ve heard that you can get a fever, but that you are completely red in the face and tired is probably something completely different. I have once in my life burned myself out, with large tremors in my body and lack of sleep. This with sleep deprivation during the last week I definitely recognize, as I sometimes slept at most 3 hours during some nights and during the weekend I slept 6 hours.
 • Ska ta det lugnt denna måndagskväll. En God fortsatt fin kväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! 💝

 • I’m going to take it easy this Monday-evening. A Great Continued Nice Evening I wish to dedicate to all readers and listeners ! 💝
 
 
 / Petri Torvinen
Till startsidan