Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.03.25

En god praktikdag till ända denna torsdag kl. 07:3016. Så otroligt mycket testande, men jag ger icke mig i första taget. Får vi se hur fredagen blir med tiden kl. 07:3012. Därefter städning och tvättstuga till sena kvällen.
A great day of internship on its end this Thursday (07:3016). So incredibly much testing, but I do not give up in the first place. Will we see how Friday will be with the time 07:3012. Then cleaning and laundry until late evening.
Under söndag 28/032021 fyller morsan 73 år, så då åker jag till Motala för att äta tårta. Denna helg blir en lugn helg, ty jag inte har fått en lugn helg på länge samt att magen min verkar ha fått en smäll av pytt-i-panna med kyckling istället för kött. Det är ingen maginfluensa, då hade jag snarare blivit sängliggandes med trötthet och rinnandes från bägge ändar.
During Sunday 28/032021 my mother turns 73, so then I’ll leave to Motala to eat cake. This weekend will be a quiet weekend, because I have not had a quiet weekend for a long time and that my stomach seems to have been slapped around by the pot-in-the-pan with chicken instead of meat. It’s not a stomach flu, then it rather would have been bedridden with fatigue and running from both ends.
En fin torsdag till ända. Fick även ett “A” i kursuppgift 9 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Imorgon fredag lär betyg i Hemtentamen dyka opp. Jag hoppas på ett “E“.
A great Thursday on its end. I also received an “A” in course-assignment 9 in the course “Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits”. Tomorrow Friday, a grade in the Home-exam will appear. I’m hoping for an “E“.
  • En God fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack för ert stora stöd ! 💖

  • A Great Continued Fine Thursday-evening I wish to dedicate to all readers as listeners. Thank you for your great support ! 💖
  
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan