Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.27

Ack den märkliga av morgon. Jag har nu sovit över 12 h, och det var för länge sedan detta inträffade. Jag gick till sängs kl. 00, vaknade upp kl. 07:30 av ryggvärk, tog lite smärtstillande för att kunna vila på sängen, och somnade om. Jag vaknade upp kl. 12:30.
Alas the strangest of mornings. I have now slept over 12 hours, and it was a long time since this happened. I went to bed at 00, woke up at 07:30 of back pain, took some painkillers to be able to rest on the bed, and fell asleep again. I woke up at 12:30.
Två dagar kvar av karantän. Under fredag 30/042021 provar jag mina vingar utomhus genom att först städa allt som borde ha städats förra veckan, med katthår, byte av sängkläder etc. och att tvätta kläder under kvällen, tack vare min granne. Och soporna har jag ställt utanför vid balkongen. Dessa måste ut så snart jag får komma ut.
Two days left of quarantine. During Friday 30/042021, I try my wings outdoors by first cleaning everything that should have been cleaned last week, with cat hair, changing bedding, etc. and washing clothes during the evening, thanks to my neighbor. And I have put the rubbish outside by the balcony. These have to come out as soon as I get out.
Damerna är extremt sociala hela dagarna. De förstår att allt inte är som det verkar, eller så är de enbart glada över att jag är hemma. Det ska ju mysas så fort jag lägger mig under täcket.
The ladies are extremely social all day. They understand that not everything is as it seems, or they are just happy that I am at home. It should be cozy as soon as I go to bed under the covers.
Idag bokade jag om böckerna till kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp en sista gång. I början av juni är kursen äntligen över. Det kvarstår blott några veckor av praktiken,.. om man får Godkänt i den. Jag har en viktig uppgift att avsluta nästa onsdag 05/052021 innan två dagar av redovisning under torsdag 06/052021 (Uppgift 12 med PowerPoint) samt fredag 07/052021 med Caseuppgift. Ingen information (i sedvanlig ordning) får vi heller om Caseuppgiften. Jag är nervös, ja,… på grund av mitt tillstånd, men även om jag tvingas arbeta mer och hur mycket mer ska jag tvingas arbeta för ett Godkänt i betyg ?!
Today I rebooked the books for the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits one last time. At the beginning of June, the course is finally over. There are only a few weeks of practice left, .. if I get a Pass in it. I have an important task to finish next Wednesday 05/052021 before two days of accounting during Thursday 06/052021 (Assignment 12 with PowerPoint) and Friday 07/052021 with the Caseassignment. We also do not receive any information (in the usual order) about the Case-assignment. I’m nervous, yes, … because of my condition, but even if I’m forced to work more and how much more should I be forced to work for a passing grade ?!
Det som är jobbigt för tillfället är att jag har ständing ont. Dock inga fler bekymmer. Luktsinnet har balanserats, och jag kan dricka kaffe utan att känna att jag skulle ha bakfylla. Det blir bättre hela tiden !
What’s hard at the moment is that I have constant pain. However, no more worries. The sense of smell has been balanced, and I can drink coffee without feeling that I would have a hangover. It gets better all the time !
Inget besked om arbetstillfälle under sommaren heller. Det växer verkligen en stor klump i magen., Dels vill jag få bort alla virus ur kroppen, men även att slippa oroa mig för de kommande veckorna. Detta är ingen bra kombination.
No information regarding jobs during the summer either. It really grows a big lump in the stomach., Partly I want to get rid of all viruses from the body, but also to avoid worrying about the coming weeks. This is not a good combination.
Imorgon onsdag 28/042021 ämnar jag författa klart Observationsuppgift 3Undervisning. Jag har fått Godkänt i både Observationsuppgift 1 och i Observationsuppgift 2. Jag startar uppgiften idag med rubriker och allt som uppgiften bör innehålla.
Tomorrow, Wednesday 28/042021 I intend to finish writing Observation-assignment 3Teaching. I have passed in both Observation-assignment 1 and Observation-assignment 2. I will start the assignment today with headings and everything that the assignment should contain. 
Igår författade jag klart Loggbok Vecka 16 samt den allra sista planeringen, och skickade ett mail till handledarna beträffande onsdag 05/052021 kl. 09:3010:00. Det blir den sista pusselbiten inför det examinerande seminariumet under torsdag 06/052021. Och så ska jag även ha lite extra undervisning med ren Matematik och ett undervisningstillfälle med de allra yngsta barnen.
Yesterday I finished writing Logbook Week 16 and the very last planning, and sent an email to the supervisors regarding Wednesday 05/052021 at 09:3010:00. It will be the last piece of the puzzle before the exam seminar on Thursday06/052021. And I will also have a little extra teaching with pure Mathematics and a teaching opportunity with the very youngest children.
Artistic childhood gives top-career :
Det är denna bok som jag diskuterade i ett föregående inlägg, kring Charles Mingus liv och karriär. Vänligen … läs boken på egen risk : Beneath the Underdog – His World as Composed by Mingus ! Dessvärre blir man inte mer intelligent av den.
It is this book that I discussed in a previous post, about the life and career of Charles Mingus. Please … read the book at your own risk : Beneath the Underdog – His World as Composed by MingusUnfortunately, it does not make you more intelligent.


En God och trevlig fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Tack ack Ni alla som har ställt upp för mig under denna skumma vecka. Och Ni som enbart läser mina texter… tack för ert stöd ! 💝
A great and pleasent continuous day I wish to dedicate to all readers and listeners. Thank you all of you who have supported me during this shady week. And you who only read my texts … thank you for your support ! 💝
 
 
/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan