Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.04.18

 • Ser så arg ut i bilden ! “Se neutral ut“.
 • I look so angry in the picture ! “Look neutral“.

Musikpedagog” : ett fint namn men dessvärre krävs det mer för att bli ”pedagog” än att kunna spela ett instrument. Utbildningen i Motala 20012003 var bland den bästa tiden å egen del… men det var knappast ”pedagogik” det handlade om.
Music educator“: a nice name, but unfortunately it takes more to become an “educator” than to be able to play an instrument. The education in Motala 20012003 was among the best times on my own … but it was hardly any “pedagogy” about it.
En God trevlig fortsatt söndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. En lugnare kväll nu, efter att ha slitit mig med planeringar. Gillar jag detta ?! – Nej ! Har då aldrig varit med om att man ska skriva så mycket. 💝
A Great, pleasant continued Sunday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. A calmer evening now, after tiring me with plans. Do I like this ?! – No ! Have then never been involved in writing so much. 💝 
 
 / Petri Torvinen

2021.04.17

En grupp professionella personer ställde denna fråga till en grupp på 4 till 8-åringar, “Vad innebär kärlek ?” Svaren de fick var bredare, djupare och djupare än någon någonsin kunde föreställa sig ! 
A group of professional people posed this question to a group of 4 to 8 year-olds, ‘What does love mean ?‘ The answers they got were broader, deeper, and more profound than anyone could have ever imagined !
 • “När min mormor fick artrit kunde hon inte böja sig och måla tånaglarna längre … Så min farfar gör det för henne hela tiden, även när hans händer fick artrit också. Det är kärlek.
 • When my grandmother got arthritis, she couldn’t bend over and paint her toenails anymore… So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That’s love.”


 • När någon älskar dig är det annorlunda hur de nämner ditt namn. Du vet att ditt namn är säkert i deras mun.”
 • When someone loves you, the way they say your name is different. You just know that your name is safe in their mouth.”

 • “Kärlek är när en tjej tar på sig parfym och en pojke tar på sig rakvatten och de går ut och luktar på varandra.”
 •  Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other.”

 • “Kärlek är när du går ut för att äta och ge någon de flesta av dina pommes frites utan att få dem att ge dig något av deras.”
 • Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making them give you any of theirs.”


 • “Kärlek är det som får dig att le när Du är trött.”
 • “Love is what makes you smile when you’re tired.”


 • “Kärlek är när min mamma gör kaffe till min pappa och hon tar en klunk innan hon ger det till honom, för att se till att smaken är OK.”
 • “Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK.”


 • “Kärlek är vad som finns i rummet med dig vid jul om Du slutar att öppna presenter och bara lyssnar.”
 • “Love is what’s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and just listen.”


 • “Om Du vill lära dig att älska bättre bör Du börja med en vän som du hatar.”
 • “If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate.”

 • “Kärlek är när Du säger till en kille att Du gillar hans skjorta, då bär han den varje dag.”
 • Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it every day.”


 • “Kärlek är som en liten gammal kvinna och en liten gammal man som fortfarande är vänner även efter att de känner varandra så bra.”
 • Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well.”

 • “Under min piano-recitation, var jag på en scen och jag var rädd. Jag tittade på alla som tittade på mig och såg min pappa vinka och le”
 • During my piano recital, I was on a stage and I was scared. I looked at all the people watching me and saw my daddy waving and smiling.”

 • “Han var den enda som gjorde det. Jag var inte längre rädd.”
 • He was the only one doing that. I wasn’t scared anymore.

 • “Min mamma älskar mig mer än någon annan. Du ser ingen annan kyssa mig för att sova på natten.”
 • My mommy loves me more than anybody. You don’t see anyone else kissing me to sleep at night.”

 • “Kärlek är när mamma ger pappa den bästa biten kyckling.”
 • Love is when Mommy gives Daddy the best piece of chicken.”

 • “Kärlek är när mamma ser pappa illaluktande och svettig och fortfarande säger att han är stiligare än Robert Redford.”
 • Love is when Mommy sees Daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert Redford.”

 • “Kärlek är när din valp slickar ditt ansikte även efter att Du lämnat honom ensam hela dagen.”
 • Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day.”


 • “Jag vet att min äldre syster älskar mig eftersom hon ger mig alla sina gamla kläder och måste gå ut och köpa nya.”
 • I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones.”

 • “När Du älskar någon går dina ögonfransar upp och ner och små stjärnor kommer ut ur dig.”
 • “When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you.”


 • ‘Kärlek är när mamma ser pappa på toaletten och hon tycker inte att det är grovt.”
 • “Love is when Mommy sees Daddy on the toilet and she doesn’t think it’s gross.

 • “Du borde verkligen inte säga “jag älskar dig” om Du inte menar det. Men om Du menar det, borde du säga det mycket. Folk glömmer.”
 • You really shouldn’t say “I love you” unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget.”

 • “Vinnaren var ett barn på fyra år vars granne var en äldre herre som nyligen hade tappat sin fru. När han såg mannen gråta gick den lilla pojken in i den gamla herrgården, klättrade upp i knät och satt bara där. När hans mamma frågade vad han hade sagt till grannen sa den lilla pojken: “Inget, jag hjälpte honom bara att gråta.”
 • The winner was a four year old child whose next door neighbor was an elderly gentleman who had recently lost his wife. Upon seeing the man cry, the little boy went into the old gentleman’s yard, climbed onto his lap, and just sat there. When his mother asked what he had said to the neighbor, the little boy said, ‘Nothing, I just helped him cry.
 
En ledig lördag, ändock planering av nästa veckas uppgift. Ska nu författa lite Loggbok och analys av förra veckans undervisning. Måste även hinna vila. Eventuellt att kolla på film senare under kvällen. Planeringen började jag författa kl. 09 och blev klar kl. 13.
A free Saturday, still planning next week’s assignment. Will now write a little and analysis of last week’s teaching. Must also have time to rest. Possibly to watch a movie later in the evening. I started writing the planning at 09 and was finished at 13.
 • En God forsatt fin lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
 • A Great Continued Nice Saturday I wish to dedicate to all readers and listeners. 💝 
 
/ Petri Torvinen

2021.04.16

Att alltid sträva efter bättre och större – men aldrig tävla med andra – det är mitt mål ! Vi har alla olika gåvor för olika ändamål och olika platser. Jag kan fira skönheten i dina gåvor utan att känna mig hotad eller underlägsen ! Sjung din egen sång ännu vackrare idag än igår !
Always striving for better and greater — but never competing with others — that’s my goal ! We all have different gifts for different purposes and different places. I can celebrate the beauty of your gifts without feeling threatened or inferior ! Sing your own song, even more beautifully today than yesterday !
Cattells teorier kring personlighetsfaktorer är starkt förknippade med uppfattningen att personer med introvert personlighetsdrag är mer belägna att vara mer musikaliska (även andra uttrycksformer inom konst), medan personer med extroverta personlighetsdrag styr sina energier utåt mot andra människor. Personer med introverta personlighetsdrag tenderar att dels röra sig naturligt bort från socialt umgänge med människor, föredrar att bo i en personlig, inre värld av subjektiv erfarenhet.”
Cattell‘s theories on personality-factors are strongly associated with the notion that people with introverted personality traits are more likely to be more musical (including other forms of art expression), while people with extroverted personality traits direct their energies outward toward other people. People with introverted personality traits tend to move naturally away from socializing with people, preferring to live in a personal, inner world of subjective experience.
En fin vecka till ända. 5 veckor kvarstår av den Verksamhetsförlagda Utbildningen. Vill mest bara ut i världen för att tjäna pengar. Jag behöver få arbeta, inte att plugga hela tiden. Jag behöver få ett arbete. Eller en stor vinst på Lotto.
A nice week to the end. 5 weeks remain of the Work-based education. Most just want to go out into the world to make money. I need to work, not study all the time. I need a job. Or a big win at Lotto.
Fick i alla fall ett “E” i OmtentamenMatematik. Därmed är Moment 0010 i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp avklarat !
At least got an “E” in the Re-examinationMathematics. Thus, Moment 0010 in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits is completed !
En enkel fredagskväll bjuder kvällen på. Jag har hållit på med skoluppgifter varenda kväll nu i all evighet. Det tar på kroppen. Jag behöver få vila och detta omgående. Under söndagen ämnar jag passa på att besöka föräldrar i Motala för att fira farsan på sina 72 år. Ikväll ?! – Nej tack. Det räcker med tvättstuga.
A simple Friday-evening this evening. I’ve been doing schoolwork every night now for all eternity. It touches the body. I need to rest and this immediately. During Sunday I intend to take the opportunity to visit my parents in Motala to celebrate my father‘s 72 years. Tonight ?! – No thanks. The laundry room is enough.
 • En God fortsatt fin fredag tillägnar jag alla läsare som lyssnare, vart än Ni befinner er ! 💝
 • A Great Continued Good Friday I wish to dedicate to all readers and listeners, wherever you are ! 💝
  
 
/ Petri Torvinen

2021.04.15

Folk ?! – Blockerar en när man försöker prata med dem. Man blir lite rädd för samhället idag när alla verkar behandla varandra lite som de vill.
Folk ?! – Blocks one when trying to talk to them. You get a little scared of society today when everyone seems to treat eachother in ways they theselves want.
Har väl ingenting mer att tillägga förutom att imorgon är det allvarliga grejer som gäller. Får hoppas att jag äntligen får det stödet som jag letar efter. Är trött på allt detta som har hänt nu. Hjärtat pumpar otroligt, jag sover knappa timmar om nätterna och jag upplever att jag inte blir lyssnad på, även om det står all info att läsa. Jag startade lite uppgifter under veckan “på prov“. Uppgifterna skulle först startar nästa vecka, men som vanligt,… när jag säger någonting,… så blir jag ignorerad. Jag tog kontakt med rektor beträffande min situation. Jag hoppas verkligen att det blir bättre. Jag är så trött på detta ! Det räckte med allt förra året !
I guess I have nothing more to add except that tomorrow it’s serious stuff that counts. Let’s hope I finally get the support I’m looking for. Is tired of all this that has happened now. My heart is pumping unbelievably, I barely sleep at night and I feel that I am not listened to, even though it says all the info to read. I started some tasks during the week “on trial“. The information would only start next week, but as usual, … when I say something, … I’m ignored. I contacted the principal regarding my situation. I really hope it gets better. I’m so tired of this ! That was enough with everything last year !
Städning denna torsdag samt tvättstuga imorgon fredag kl. 1721. Och så ämnar jag sova gott under helgen. Jag är så trött, fysiskt som psykiskt. En God fortsatt fin torsdagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare. 💝
Cleaning today Thursday and laundry during tomorrow Friday at 1721. And so I intend to sleep well during the weekend. I’m so tired, physically and mentally. A Great Continued Fine Thursday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners. 💝

 
/ Petri Torvinen

2021.04.14

 • Det är dags att gå hem när Du börjar likna ditt passfoto” är högst rådande somliga dagar.
 • It’s time to go home when you start to look like your passport-photois the highest prevailing some days.
Dagens trötthet… sov som mest 3 h inatt. Är så förjävligt stressad över utbildningen och att varenda dag verkar det vara någonting. Är det inte det ena som man får höra om, så är det det andra. Man tar ett steg i taget, och idag upplevde jag att det var viktigare att fokusera sig på en person och därefter uppmärksamma nästa som höll på med annat bredvid mig. Man kan inte göra allt samtidigt. Imorgon torsdag satsar jag på ytterligare en pedagogisk verksamhet, och nästa vecka lugnar det förhoppningsvis ned sig. Det som kvarstår denna onsdagskväll är reviderad planering inför morgondagen samt att äta. Maten står i ugn.
Today’s fatigue … slept at most 3 hours last night. Is so damn stressed about the education and that every single day it seems to be something. If it’s not the one you hear about, it’s the other. You take one step at a time, and today I felt that it was more important to focus on one person and then pay attention to the next who was doing other things next to me. You can not do everything at once. Tomorrow Thursday I will invest in another educational activity, and next week it will hopefully calm down. What remains this Wednesday-evening is revised planning for tomorrow and eating. The food is in the oven.
Kära fans, True Believers och Iron MaidenTroopers bland oss ! Den kommande konserten på Ullevi, Göteborg med heavy metal-legender Iron Maiden och de australienska Rock ‘n Rollers Airbourne har dessvärre skjutits upp på grund av de fortsatta COVID-19-pandemibegränsningarna för globala live-evenemang och resor. Det är naturligtvis med ett sorgligt hjärta att vi levererar den här nyheten till dig, men vi hoppas att Du är redo att “stryka strykjärnen” med oss ​​fredagen den 22 juli 2022Observera att alla köpta biljetter förblir giltiga under det omplanerade datumet och att biljetter förblir till salu via https://www.livenation.se/artist/iron-maiden-tickets.

Dear fans, True Believers and Iron MaidenTroopers among us ! The upcoming concert at Ullevi, Göteborg with heavy metal legends Iron Maiden and Aussie rock ’n rollers Airbourne has unfortunately been postponed due to the continuing COVID-19pandemic restrictions on global live events and travel. It is naturally with a saddened heart that we deliver this news to you, but we hope you are ready to “up the irons” with us on Friday July 22, 2022. Please note that all tickets bought will remain valid for the rescheduled date, and tickets remain on sale via https://www.livenation.se/artist/iron-maiden-tickets.

 • En God fortsatt fin onsdagskväll tillägnar jag alla läsare som skrivare… och kom ihåg följande text beträffande “Field Dependence” och “Field Independence” :

 • A Great Continued Good Wednesday-evening I wish to dedicate to all readers and writers … and remember the following text regarding “Field Dependence” and “Field Independence” :
   
 
/ Petri Torvinen

2021.04.13

There is nothing “later” and hardly one now.”
I think, so I’m single.
Det stämmer förmodligen… man blir mer filosofisk beroende på vilket slags förhållande man är “en del” av. I mitt fall verkar man knappt få inflytande över sina intressen, utan somliga vet exakt hur att trycka på alla knappar och hur att manipulera så att man till slut knappt får lyssna på sin musik, skriva musik eller att göra det man själv vill. Jag kompromissar inte beträffande egna intressen. Första kompromissen … andra kompromissen … till slut får man knappt skriva någonting eller att ha kvar någonting som är av intresse. Det börjar med det ena, och i slutändan är det stor kravlista på vad man inte får göra för att definieras som “en bra pojkvän“.

That’s probably true … you become more philosophical depending on what kind of relationship you are “a part of“. In my case, you hardly seem to have influence over your interests, but some people know exactly how to press all the buttons and how to manipulate so that in the end you can barely listen to your music, write music or do what you want. I do not compromise on my own interests. The first compromise … the second compromise … in the end you can hardly write anything or have anything left that is of interest. It starts with one thing, and in the end there is a big list of requirements for what you are not allowed to do to be defined as “a good boyfriend“.

Jag lämnar er läsare som skrivare med denna fina tanke kring musik och hur musik är byggd kring. Det är icke enbart att “spela toner“. Därtill kommer halvtoner, kvartstoner, flageoletter (övertoner) etc. Ibland stör jag mig på hur ostämd ett instrument kan vara, och jag som inte ens äger ett absolut gehör.
I leave you readers and writers with this fine idea about music and how music is built around. It’s not just about “playing notes“. In addition, halftones, quarter tones, flageolets (harmonics), etc. Sometimes I bother myself about how untuned an instrument can be, and I who do not even own an absolute pitch.
Matlagning, kvällsmat, och så en sen planering inför morgondagens pedagogiska aktiviteter. Vet inte… man ska förmodligen visa hur jävla duktig man är hela tiden, istället för att visa på barnens kunnande och utvecklingsområden. Det var det jag personligen trodde att arbetet gick ut på.
Cooking, supper, and then a late planning for tomorrow’s educational activities. Do not know … you should probably show how damn good you are all the time, instead of showing the children’s knowledge and areas of development. That is what I personally thought the work was about.
 • Slutligen Congratulerar jag farsan på denna dag = 72 år gammal 2021.04.13 !
 • Finally, I congratulate my father on this day = 72 years old 2021.04.13 !


/ Petri Torvinen

2021.04.12

Föreställ dig att alla Du möter bär en skylt som säger: “Få mig att känna mig viktig.” Att värderas och uppskattas är en fantastisk gåva att erbjuda en annan person ! 
Imagine that everyone you meet is wearing a sign that says, ‘Make me feel important.'” Being valued and appreciated is a great gift to give another !
En fråga : varför är jag alltid kortast i gänget ?! Vad fan dricker Ni andra ?! Bandbild med Tuppenz 2018; den allra sista spelade konserten.

One question: why am I always the shortest in the group ?! What the hell are you others drinking ?! Band picture with Tuppenz 2018; the very last played concert.

Fan… jag börjar bli gammal : satt från kl. 1320 (cirkus) med vila och ”lunch” och författade 10 sidor Observationsuppgift 2 – Språk.

Damn … I’m getting old: sat from kl. 1320 (circus) with rest and “lunch” and wrote 10 pages Observation-assignment 2 – Language.

Kombinerat med en ständig oro över utbildningen… Hemtenta (Omtentamen) och det faktum att Högskolan i Gävle knappt erbjuder stöd i kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp. Det är alltid vi som inte läser instruktioner (rätt otydliga ibland och en bristande ”Studiehandledning”… som ser ut som ett schema !).

Ont har jag i ryggen av stillasittande, ont i magen av stressen och ont i huvudet av att knappt ha någon att stödja sig på (och att få prata ut !) Jag ämnar klara detta… med alla tillgängliga medel ! Om Ni undrar varför jag inte orkar prata med någon längre… om jag inte får möjlighet att få prata om hur jag känner mig och hur livet känns. Jag vill inte höra talas om någon annans problem ! En God fortsatt fin måndagskväll tillägnar jag alla läsare som lyssnare ! ❤️

Combined with a constant concern about the education … Home-exam (Re-examination) and the fact that the University of Gävle barely offers support in the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s learning in language and mathematics (DIG514), 30 credits. It is always us who do not read instructions (quite unclear sometimes and a lack of “Study Guide” … that looks more like a schedule !).

I have pain in my back from sitting still, pain in my stomach from stress and pain in my head from barely having someone to lean on (and to be able to speak out !). I intend to cope with this … by all available means ! If you are wondering why I can not talk to anyone anymore … if I do not get the opportunity to talk about how I feel and how life feels. I do not want to hear about anyone else’s problems ! A Great continued nice Monday-evening I wish to dedicate to all readers and listeners❤️

Blogg-statistik Blog-statistics : 

 

/
 
Petri Torvinen

2021.04.11

On the Internet, I only showed my best sides. Still, no one liked me, not even myself.”
 • Detta sätter allting i ett perspektiv :
 • This puts everything in a perspective :
 
4328 ord författade igår lördag 10/042021 i Observationsuppgift 2 – Språk. Det tog sin tid. Allt klart inför morgondagen samt veckan, förutom styrkan att orka. Jag är så trött på kursen Förskolepedagogik- och Didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik (DIG514), 30 hp.
4328 words written yesterday Saturday 10/042021 in Observation-assignment 2Language. It took its time. Everything ready for tomorrow and the week, except for the strength to endure. I am so tired of the course Preschool Pedagogy and Didactics 4: Children’s Learning in Language and Mathematics (DIG514), 30 credits.
 • Dags att handla blommor inför våren (samma procedur som förra året).
 • Time to buy flowers for spring (the same procedure as last year).
Lite dumma “pappa-skämt” innan jag slår igång anime-versionen av “Spawn” via HBO-Nordic. Tre säsonger, ett avnitt på en halvtimma gånger 6 (per avsnitt) :
 • 30 min * 18 avsnitt = totalt 9 h (minus första säsongen).

A little silly “daddy-joke” before I turn on the anime-version of “Spawn” via HBO-Nordic. Three seasons, a half-hour episode times 6 (per episode) :

 • 30 min * 18 episodes = a total of 9 h (minus the first season).

Socrates apparently had a very secretive brother. He was called Secretess.

En God trevlig fortsatt fin söndag tillägnar jag alla läsare som lyssnare.💝  Lite andra tider under Praktiken Vecka 15 på grund av Omtentamen i fredags (09/042021) :
Great nice continued nice Sunday I wish to dedicate to all readers and listeners.💝 A little different times at the Internship during Week 15 due to the Re-examination last Friday (09/042021) :
 • Måndag / Monday 12/042021 kl. 08:0016:30
 • Tisdag / Tuesdag 13/042021 kl. 08:0016:30
 • Onsdag / Wednesday 14/042021 kl. 07:3015:30
 • Torsdag / Thursday 15/042021 kl. 07:3016:00
 • Fredag / Friday 16/042021 kl. 07:3015:00 
 
/ Petri Torvinen

2021.04.10

 • Hur vet man att det är Lars Ulrich som knackar på dörren? – Det är ur takt och han vet aldrig när han ska komma in.
 • How do you know that it’s Lars Ulrich knocking on your door ? – It’s out of time and he never knows when to come in.

Snart … får vi åter uppleva saker som de är menade att vara ! Jag längtar också ut på magvärkande basfrekvenser och ringande öron (konserter). Och resor till andra länder. Dock tror jag icke att två vaccinsprutor räcker. Pandemin och COVID-19 måste försvinna helt naturligt.
Soon … we will once again experience things as they are meant to be ! I also long for stomach ache bass frequencies and ringing ears (concerts). And travel to other countries. However, I do not think that two vaccine syringes are enough. The pandemic and COVID-19 must disappear completely naturally.
Ett år sedan – trädgårdsarbete. Våren 2021 måste jag dessvärre satsa på skoluppgifter. Idag = författa Observationsuppgift 2 – Språk. Jag har samlat på mig en massa material som förhoppningsvis har sjunkit in. Idag måste dessa komma ut. Jag hoppas att jag kan tyda min egen handstil i analysen.
One year ago – gardening. In the spring of 2021, I will unfortunately have to invest in school assignments. Today = to write Observation-assignment 2 – Language. I have collected a lot of material that has hopefully sunk in. Today these must come out. I hope I can decipher my own handwriting in the analysis.
Dessa uppgifter kvarstår i maj, samt alla skriftliga uppgifter (inlämning Vecka 15, 17 samt vid slutet av den Verksamhetsförlagda Undervisningen 3). Uppgift 12 ska utföras under Vecka 15 (undervisning – Språk). Igår,… efter Omtentamen i matematik, författade jag en reviderad version av planering (Uppgift 3).
This information remains in May, as well as all written information (submission Week 15, 17 and at the end of the Work-place Teaching 3). Assignment 12 must be performed during Week 15 (teaching – Language). Yesterday, … after the Re-examination in mathematics, I wrote a revised version of planning (Assignment 3). 
 • Tänkvärt …
 • Thoughts
 • Ett litet musikerskämt innan jag avslutar blogginlägget för denna lördag :
 • A little musician-joke before I end the blog post for this Saturday :
Lördag / saturday 10/042021 = att författa Observationsuppgift 2Språk / to write Observation-assignment 2 – Language (cirkus 34 h).


 • 8 1/2 skolveckor / 8 1/2 schoolweeks (43 skoldagar 43 schooldays) / 9 realveckor / 9 realweeks (58 realdagar / 58 realdays) kvar till SEMESTER 2021 / left until HOLIDAY 2021.

 

 • 20 realveckor / 20 realweeks, 140 realdagar / 140 realdays tills Grupp B5 startar examensuppgifterna (vecka 35 i augusti 2021) / until Group B5 starts the degree assignments (week 35 in August 2021).

 

 • 39 1/2 veckor / 39 1/2 weeks, 278 realdagar / 278 realdays (minus helgdagar = cirkus –4 dagar och julafton/nyår = 36 1/2 veckor / 260 dagar / minus holidays = circus –4 days and Christmas Eve / New Year = 36 1/2 weeks / 260 days !) tills examen i Förskollärarutbildning 210 hp / until the degree in Preschool Teacher Education 210 credits.
Just nu ”äger” jag 160 + hp av totalt 210 hp / Right now I “own” 160+ credits out of a total of 210 credits.

 • Jag tackar och bockar för all uppmärksamhet. En God fortsatt fin lördag tillägnar jag alla läsare som lyssnare. Ni är Guld värda ! 💝

 • I thank and bow for all the attention. A Great Continued Fine Saturday I wish to dedicate to all readers and listeners. You are Gold worth ! 💝
 
/ Petri Torvinen

2021.04.09

Nya intryck; dock för ett år sedan. Det blåser kraftigt samma tid om år 2021. Jag befann mig vid affären i Borensberg efter omprovet. Återkommer till det…
New impressions; however, a year ago. It is blowing hard at the same time in the year 2021. I was at the store in Borensberg after the test. Will return to it …
Tvättstugan idag vid Hjortstigen 4d i Borensberg. Efter tvättstugan blev det att författa ett omprov. En fråga : VARFÖR ?! Vad fan var det för nytta med det där ?! Efter provet får jag veta att det blott behövdes skrivas 500 ord (totalt). Har man nu ansträngt sig för att läsa en bok på 260 sidor, analysera varenda sida och att verkligen försöka röja sig igenom alla teorier, vill man inte få ett prov där man knappt kan skriva någonting. Jag skrev totalt 3,5 sidor på A och B-del. Varför är man inte tydlig med instruktionerna ? Instruktionerna i A-del var så dåligt skrivna att jag satt en kvart och försökte komma underfund med vad uppgiften gick ut på. Jag funderar starkt på att anmäla lärarna till Skolverket. Inte enbart för hur jag och en kollega upplever oss behandlade, med ständiga Fx och så skickar man in samma uppgift och får ett “A“, men även att vi tvingas ständigt skriva mer än andra. Och inget svar får man kring VAD vi ska komplettera eller skriva omprov på. I slutändan får vi ett svar där man själv ska tänka på sitt språk. Varför inte enbart besvara mailen från första stund så slipper vi skicka om mail flera dagar i sträck ?!
The laundry room today at Hjortstigen 4d in Borensberg. After the laundry, it was time to write a retest. One question: WHY ?! What the hell was the use of that ?! After the test, I am told that it was only necessary to write 500 words (in total). If you have now made an effort to read a book of 260 pages, analyze every single page and to really try to unravel all theories, you do not want to get a test where you can barely write anything. I wrote a total of 3,5 pages on A and B part. Why are you not clear with the instructions ? The instructions in Part A were so poorly written that I sat for a quarter of an hour trying to figure out what the task was about. I am strongly considering reporting the teachers to the National Agency for Education. Not only for how I and a colleague feel treated, with constant Fx and then you send in the same information and get an “A“, but also that we are constantly forced to write more than others. And you do not get an answer about WHAT we should supplement or rewrite. In the end, we get an answer where you have to think about your language yourself. Why not just answer the email from the first moment so we do not have to resend emails several days in a row ?!
Nu : skriva planering inför måndag 12/042021 då jag ämnar utföra den planerade undervisningen. Hela undervisningen i språk blir i tre delar, så det gäller att planera alla tre delar. Därefter matlagning innan kvällens vila. Imorgon lördag 10/042021 : författa Observationsuppgift 2 samt Observationsuppgift 3. Då ligger jag bra till i uppgifterna. Fan att denna skumma Omtenta kom i vägen, så skulle man ha kunnat spendera dagen vid praktikplatsen. Istället får jag göra om 4,5 h nästa vecka.
Now : write a planning for Monday 12/042021 when I intend to carry out the planned teaching. The entire teaching of language will be in three parts, so it is important to plan all three parts. Then cooking before the evening’s rest. Tomorrow Saturday 10/042021: write Observation-assignment 2 and Observation-assignment 3. Then I am well placed in the assignments. Damn that this shady re-examination got in the way, i could have spent the whole day at the place for internship. Instead, I have to redo 4,5 hours next week. 
 
/ Petri Torvinen
Till startsidan