Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.06.25

Tämän aamun jälkeen suljin pois kaiken tärkeän. Tämä imi rypälemehun minusta. Kuinka tämä tapahtui ja miksi ?! – No, kun kuulet kuinka huonosti on työtä, pystyt sitten tarkkailemaan, kuinka uutta henkilöstöä palkataan halvemmalla rahalla, … se on perimmäinen syy ! Ja pakotetaan työskentelemään ilmaiseksi työharjoittelun aikana. Olen riitellyt, minulla on ollut riitoja, … nyt haluan nauttia tästä juhannuksesta. Nukuin korkeintaan 3 tuntia viime yönä. Tarvitsen rauhaa ruumiissani.
Illan aikana otin ystäväni Linköpingistä. Nyt valmistaudun viikonloppuun. Tämän jälkeen jätän sinulle vanhemmat viestit ja kuulemme sinusta taas maanantaina 29/062021, … rokotettuna ja enemmän huvittuneena elämäntilanteesta.
Efter denna morgon utesluter jag allt viktigt. Detta sög musten ur mig. Hur blev det så här och varför ?! – Jo, när man får höra hur dåligt det är med arbeten för att därefter få observera hur det anställs ny personal för billigare peng,… det är grundorsaken ! Och att tvingas arbeta gratis under den Verksamhetsförlagda utbildningenJag har bråkat, jag har haft mina fejder,… nu vill jag njuta av denna midsommar. Jag sov som mest 3 h inatt. Jag behöver få ro i kroppen.
Under kvällen hämtar jag en Vän från Linköping. Nu ska jag förbereda mig inför helgen. Därmed lämnar jag er med äldre inlägg så hörs vi åter på måndag 29/062021,… vaccinerad och mer road äver livssituationen.
After this morning, I exclude everything important. This sucked the must out of me. How did this happen and why ?! – Well, when you hear how bad it is with the work to then be able to observe how new staff are hired for cheaper money, … that is the root cause ! And to be forced to work for free during the Workplace-based training. I’ve been arguing, I’ve had my feuds, … now I want to enjoy this midsummer. I slept at most 3 hours last night. I need peace in my body.
During the evening I pick up a friend from Linköping. Now I’m getting ready for the weekend. Thus, I leave you with older posts and we will hear from you again during Monday 29/062021, … vaccinated and more amused by the life situation.
После этого утра я исключаю все важное. Это высосало из меня все необходимое. Как это произошло и почему ?! – Ну, когда вы слышите, как плохо с работой, тогда можно наблюдать, как нанимают новых сотрудников за более дешевые деньги … это основная причина ! И быть вынужденным работать бесплатно во время трудоустройства. Я спорил, я враждовал, … теперь я хочу насладиться этим летним солнцем. Прошлой ночью я спал максимум 3 часа. Мне нужен покой в ​​моем теле.
Вечером я забираю друга из Линчёпинга. Сейчас готовлюсь к выходным. На этом я оставляю вам более старые сообщения, и мы снова получим известие от вас в понедельник 29.06.2021, … вакцинированных и более удивленных жизненной ситуацией.

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan